אגרת כ’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמואל הלוי אשלג | מיום ו’ טבת תרפ”ו