שיעורי קבלה על סידור התפילה

שיעורי קבלה על סידור התפילה

שיעורי קבלה על סידור התפילה כפי שהוקלטו במרכז הלימוד

 

מטרת שיעורי התורה הללו אשר הועברו על ידי

המשפיע החסידי הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

בבית המדרש סולם יהודה שבירושלים,

הינה הבנת הברכות והתפילות שאנו כל כך רגילים

לדקלם בכל יום בצורה עמוקה ורחבה הרבה יותר.

 

בסדרה זו יבאר הרב שקד לא רק את פנימיות סידור התפילה

על פי תורת הרב המקובל הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל

מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש, אלא את התהליך

הרוחני והנפשי אותו אנו אמורים לדרוש מחלקי התפילה השונים.

 

פה תבואר המשמעות של תפילת שחרית לפי הקבלה,

ברכת אשר יצר לפי הקבלה, ברכות השחר לפי הזוהר הקדוש,

המשמעות הפנימית של עלינו לשבח וכן נעסוק בתפילת שמונה עשרה

ונמשיך הלאה על סדר התפילה עד עלינו לשבח.

 

בשיעורי תורה אלו נשכיל במהותן של מילות התפילה על פי

פנימיות התורה בדרך עבודת השם ולא רק הבנת פשט המילים.

ובכך על ידי למידה מתמדת וסובלנית של סידרת

"שיעורי קבלה על סדר התפילה" נוכל להגיע לכך

שהתפילה היהודית תהפוך מדקלום סתמי ותהיה לחלק מחוויה רוחנית

של קשר אמיתי עם האור האלוקי ולתיקון פנימי ועלייה רוחנית תמידית.

 

מגיש השיעורים: הרב שקד אליהו פנחס | יו"ר ומייסד מרכז סולם יהודה | מרצה לחסידות וקבלה

ברכות השחר | שעשה לי כל צרכי

ברכות השחר | אשר יצר

שחרית | שירת הים | א

שחרית | בורא רפואות

ברכות השחר | מודה אני

שחרית | ברכת כהנים | ב

שחרית | ברכת כהנים | א

שחרית | פינות צבאות קדושים

שחרית | אתה הוא הויה האלוקים בשמיים

שחרית | אתה הוא אחד קודם שבראת העולם

ברכות השחר | לעולם יהיה אדם ירא שמים בסתר

שחרית | עקדת יצחק

שחרית | ברכות התורה והתפילין

ברכות השחר | שלא עשני עבד/ גוי / אישה

שחרית | אלוקי נשמה שנתת בי

שחרית | ברכת נטילת ידיים

ברכות השחר | הנותן לשכוי בינה

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו