מסילת ישרים

סידרת שיעורים בספר המוסר מסילת ישרים של הרמח"ל

מפי הרב שקד אליהו פנחס מייסד מרכז סולם יהודה ללימוד קבלה וחסידות,

המרכז פעיל להפצת שיעורים בפנימיות התורה בדרך אשלג

ובלימוד חכמת הקבלה על פי בכל הסולם בירושלים

reclaim reclaim
loader

תרומה