חגים ומועדים לפי הזוהר

חגים ומועדים לפי הזוהר הינה סידרת

שיעורי קבלה לאור תורות החסידות

על לפי כתבי הזוהר הקדוש וחכמת הקבלה.

 

סידרת שיעורים נפלא  במשמעות פנימיות התורה על החג והמועד

על פי תורת הקבלה לאור כתבי האר"י ז"ל וכתבי הבעל שם טוב זצוק"ל.

 

בשיעורים אלו "חגים ומועדים לפי הזוהר"

המשפיע הרב שקד אליהו פנחס שליט"א מבאר צעד אחד צעד

בסדר מעגלות השנה את ענייני המועד דבר בעיתו מה טוב.

 

ועל ידי כך מתאפשרת לנו הבנה עמוקה ורצינית

במשמעות חגי ישראל לפי הזוהר הקדוש וחכמת הקבלה

על פי כתבי בעל הסולם הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל

וממשיכי דרכו בלימוד תורת הסוד וקבלת האר"י.

 

שיעורי הרב שקד אינם בגדר "קורס קבלה" מזורז,

אלא שיעורי עומק ועבודה עצמית לשדרוג חיינו לחיים

טובים ונעימים יותר על ידידי תיקון המידות, ההנהגות

ותכונות האופי בדרך ההשפעה והנתינה להיות כל אחד מאיתנו

איש אלוקים חיים – שכידוע ש'לא בשמים היא' אלא בהשגת כל

איש ואישה מישראל.

הרב שקד אליהו פנחס ט"ו באב | חג האהבה | למה בכלל לאהוב? הרב שקד אליהו פנחס אפיית מצות לליל הסדר וחג הפסח הרב שקד אליהו פנחס סוד התיקון לפסח, שבת הגדול ופרשת מצורע הרב שקד אליהו פנחס בפנימיות חג הסוכות הרב שקד אליהו פנחס יום הכיפורים | ההתעוררות הפנימית הרב שקד אליהו פנחס יום הכיפורים בקבלה וחסידות | המתיקות הרב שקד אליהו פנחס יום הכיפורים | סוד החיים הטובים הרב שקד אליהו פנחס שיעור לפסח | סוד ההצלחה ע"י יציאת מצרים הרב שקד אליהו פנחס חג הפורים | סוד השמחה וההצלחה הרב שקד אליהו פנחס החיסון הרוחני על פי המגילה ט"ו בשבט | במהות החג הרב שקד אליהו פנחס ימי החנוכה | תיקון כלים ד'השפעה הרב שקד אליהו פנחס חנוכה | מעוז צור ישועתי הרב שקד אליהו פנחס תשעה באב | למה אנו לא עצובים? הרב שקד אליהו פנחס י"ז בתמוז | חורבן י-ם הרב אדיר איתן חג השבועות לפי הקבלה הרב יוחאי ימיני ליקוטי מוהר"ן | תורה קנז | רשב"י הרב יוחאי ימיני ליקוטי מוהר"ן | ע"ה | ספירת העומר הרב יוחאי ימיני הכנה לפסח | ליקוטי מוהר"ן קסג הרב שקד אליהו פנחס הנסתר בין פורים מגילת אסתר ועמלק הרב שפטיה שי סגל פורים | פתגם לחג הרב שפטיה שי סגל פורים | סיפור לחג הרב שפטיה שי סגל פורים | מצוות החג | בהשקפת הקבלה הרב שפטיה שי סגל פורים | המהות הפנימית של המגילה הרב שקד אליהו פנחס חנוכה | האור הפנימי הרב שקד אליהו פנחס סוד הדלקת נר חנוכה הרב שקד אליהו פנחס עניין פרסום הנס | חנוכה הרב שפטיה שי סגל ר' ישראל שפירא מבלאז'וב הרב שקד אליהו פנחס שמות | תשע"ח | פסח | קליפת מצרים הרב שקד אליהו פנחס אלול | העלייה הרוחנית הרב שקד אליהו פנחס תשעה באב | החורבן הפנימי הרב שקד אליהו פנחס צום עשרה בטבת | תשע"ח הרב שקד אליהו פנחס צום עשרה בטבת | תשע"ז הרב שקד אליהו פנחס י"ז בתמוז | איפה שרידי החורבן? הרב שקד אליהו פנחס שבועות | ההכנה הרוחנית הרב שקד אליהו פנחס בא | תשע"ח | פסח | לב פרעה וברית מילה הרב שקד אליהו פנחס פסח | ליל הסדר | חירות וניצחון הרב שקד אליהו פנחס פסח שני | בהעלותך הרב שקד אליהו פנחס ההסתרה שבמגילה | א הרב שקד אליהו פנחס ההסתרה שבמגילה | ב הרב שקד אליהו פנחס משנכנס אדר מרבין בשמחה הרב שקד אליהו פנחס מגילת אסתר | מה היא מגלה? הרב שקד אליהו פנחס ט"ו בשבט בעיני המקובל הרב שקד אליהו פנחס ארבעת המינים בגישת הקבלה הרב שקד אליהו פנחס חג הסוכות על דרך פנמיות התורה הרב שקד אליהו פנחס סוד אכילת הרימון | ראש השנה הרב שקד אליהו פנחס נר החנוכה | המשמעות הקבלית הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת המלכות שבמלכות | 49 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת היסוד שבמלכות | 48 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת ההוד שבמלכות | 47 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הנצח שבמלכות | 46 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | התפארת שבמלכות | 45 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הגבורה שבמלכות | 44 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת החסד שבמלכות | 43 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת המלכות | שבוע שביעי לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת המלכות שביסוד | 42 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת היסוד שביסוד | 41 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת ההוד שביסוד | 40 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת היסוד שביסוד | 39 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת התפארת שביסוד | 38 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הגבורה שביסוד | 37 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת החסד שביסוד | 36 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | תיקון מידת היסוד | שבוע שישי לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת המלכות שבהוד | 35 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת היסוד שבהוד | 34 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | ההוד שבהוד | 33 ימים לעומר | ל"ג בעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הנצח שבהוד | 32 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת התפארת שבהוד | 31 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הגבורה שבהוד | 30 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת החסד שבהוד | 29 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | תיקון מידת ההוד | שבוע חמישי לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת המלכות שבנצח | 28 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת יסוד שבנצח | 27 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הוד שבנצח | 26 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הנצח שבנצח | 25 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת התפארת שבנצח | 24 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הגבורה שבנצח | 23 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת החסד שבנצח | 22 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | תיקון מידת הנצח | שבוע רביעי לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | המלכות שבתפארת | 21 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת היסוד שבתפארת | 20 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת ההוד שבתפארת | 19 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הנצח שבתפארת | 18 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | התפארת שבתפארת | 17 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הגבורה שבתפארת | 16 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת החסד שבתפארת | 15 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת התפארת | שבוע שלישי לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת המלכות שבגבורה | 14 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת היסוד שבגבורה | 13 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת ההוד שבגבורה | 12 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הנצח שבגבורה | 11 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת התפארת שבגבורה | 10 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת גבורה שבגבורה | 9 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת החסד שבגבורה | 8 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | תיקון מידת הגבורה | שבוע שני לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת המלכות שבחסד | 7 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת היסוד שבחסד | 6 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת ההוד שבחסד | 5 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הנצח שבחסד | 4 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת התפארת שבחסד | 3 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת הגבורה שבחסד | 2 ימים לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | מידת החסד שבחסד | יום 1 לעומר הרב שקד אליהו פנחס ספירת העומר | שבוע ראשון | תיקון מידת החסד לעומר הרב אסף אהרון מכבי ראש השנה | העבודה הרוחנית הרב שקד אליהו פנחס ט"ו באב | חג האהבה היהודי הרב שקד אליהו פנחס חג החנוכה – סוד הדלקת נרות חנוכה הרב אסף אהרון מכבי הכנה ליום הכיפורים ראש השנה ועשרת ימי תשובה
reclaim reclaim
loader

תרומה