ניגוני מקובלים

סינון
ניגונים ושירים כלליים

אל מסתתר

ניגונים ושירים כלליים

חמול על מעשיך | בעל הסולם

ניגונים ושירים כלליים

ויאתיו כל לעבדך | בעל הסולם

שירת הרב"ש ותלמידיו

אב הרחמים

שירת הרב"ש ותלמידיו

שושנת יעקב

שירת הרב"ש ותלמידיו

ניגון השיכור

שירת הרב"ש ותלמידיו

אזמר בשבחין

שירת הרב"ש ותלמידיו

ניגון קדיש

ניגונים ושירים כלליים

למנצח (תלמידי בעה"ס)

ניגונים ושירים כלליים

למנצח (ר' משה אשלג)

חנוכה עם הרב"ש

למנצח על השושנים (המשך)

חנוכה עם הרב"ש

למנצח על השושנים

חנוכה עם הרב"ש

עד הנה

חנוכה עם הרב"ש

רננו צדיקים

חנוכה עם הרב"ש

מעוז צור 3

חנוכה עם הרב"ש

עזרת אבותינו

חנוכה עם הרב"ש

מעוז צור 2

חנוכה עם הרב"ש

מזמור שיר

חנוכה עם הרב"ש

מעוז צור 1

חנוכה עם הרב"ש

ברכות

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

בני היכלא

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

אסדר לסעודתא

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

תרחם ציון

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

פיתחו לי

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

קדיש

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

צדיק כתמר יפרח

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

היום תאמצנו

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

מסוד חכמים

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

מזמור לדוד

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

למנצח על שושנים

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

כי הנה כחומר

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

ידיד נפש

שירת ר' ברוך שלום זצ"ל

חסל סידור פסח

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

חמול על מעשייך

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

וְיֶאֱתָיוּ כֹל לְעָבְדֶךָ

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

היום תאמצנו

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

אל מסתתר

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

קדיש

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

מסוד חכמים

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

כי הנה כחומר

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

יעלה תחנונינו

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

חסל סדר פסח

ניגוני בעל הסולם בצ'לו

אין קיצבה

הניגונים התקבלו באדיבות אתר ניגוני הסולם: מפעל חירום לשימור ניגוני בעל הסולם

reclaim reclaim
loader

תרומה