עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

מאמר | פרשת פנחס

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 4 דק'

פנחס הצדיק היה שליח ה’ לדבר מצווה ויש לדעת כי שליחות מתאמתת כנאמנה בשני תנאים בסיסיים אחד כשהשליח יודע מה הוא צריך להעביר ושתיים שיודע למי הוא צריך להעביר, ובתקווה להיות שליח נאמן אפתח בגילוי אודות אלו השאלות: ‘מה’ ו’מי’…         בעל השירה בספר תהילים מודה לבורא על ‘שלא נתננו טרף לשיני המים הזידונים’ (תהילים קכד) ונשאלת השאלה ממתי למים יש שניים ומה הקשר בין מים לזדונות?

בפנימיות התורה מוסבר כי בכל דבר יש חיוב ושלילה על דרך שאמרו חז”ל ‘זה כנגד זה עשה ה’ וכשם שנמשלה התורה ל’מים חיים’ המרווים כל נפש חיה, וידוע כי אין קיום לעולמנו ללא מים כך אין קיום לעולמנו ללא התורה. במקביל ל’מים החיים’ ברא הקב”ה את ה’מים הזידונים’ ‘בעלי השיניים הטורפות’. וכדי להבין מילות ‘הרגל הרביעית למרכבה’ יש לבסס את דברנו על המושכל הראשון בדרך החסידות כי בכתבי הקודש אין מדובר מעניינים  גשמיים חלילה אלא הכל עניין משל ונמשל לתהליכי הנפש השזורים בחיינו…

עוד יש לדעת כי לכל חיסרון במציאות גילה המאציל מילוי עוד מטרם בריאתו, על דרך הכתוב ‘טרם תקראו ואני אענה’, הינו בטרם תבקשו כבר ישנו המילוי. ויתר על כך עצם הבקשה היא תולדת הקשר עם האלוקות – קשר הטובע דרישה גבוהה יותר מהחיים. וזה שאדם הוא ‘בעל בקשה’ / ‘בעל חיסרון’ / ‘בעל תפילה’ עובדה זו כשלעצמה היא המענה הטוב ביותר שיכול הבורא לתת לאדם! כוונת הדברים היא שכל שאיפה ורצון שיש לנו שורשם בבורא – ועצם העובדה שהבורא נותן לנו חשק לחיות, להתקדם, לשאוף, לדרוש אין לך הטבה גדולה מזה וזהו שנדרש ‘טרם תקראו ואני אענה’…עצם הקריאה שלכם היא המענה אני בראתי לכם את החיסרון, הדרישה והקריאה אליי! אך יש לדעת שלא כל שאלה נדרשת מהקדושה וכידוע באדם כוחות שונים שמקודם התפתח מד’ עולמות אבי”ע ד’טומאה ורק אז השתלשל דרך ד’ עולמות אבי”ע ד’קדושה ושניהם מזינים את התשוקה למילוי המאפיינת כל יצור אנושי…

פשטות הדברים היא כי לכל בן אנוש יצר טוב ורע ושניהם מופקדים על החסרון והרצון למילוי שבנו.                           הפער התהומי שבניהם הוא שהיצר הטוב מביא לאדם חיסרון להשפעה לזולתו ולבוראו ורצון להשתוות צורה עם המאציל הטוב והמיטיב – תהליך המכונה בחכמת הקבלה ‘העלאת מ”ן’ (‘מי נוקבין’): מים מסמלים שפע ונוקבין מסמל חיסרון (לשון נקב). זאת אומרת שתהליך הרגשת החיסרון באדם מצד הקדושה נקרא ‘העלאת מן’ שזהו חיסרון לשפע האלוקי הטוב, ולחיבור עימו יתברך ע”י מאזן כוחות הנפש בדרך התורה והמצוות. אך במקביל לתהליך העלאת מ”ן היצר הרע מביא לאדם חסרון נוסף בצורת שאלות וקושיות על דרך ה’, בבחינת ‘מי’ ו ‘מה’! כשאלות הרשע בהגדה של פסח: ‘מה העבודה הזו לכם’? ו’מי ה’ אשר אשמע בקולו’? שתי שאלות אלו יוצרות נוטריקון של המילה ‘מים’…אלו ‘המים הזידונים’ של הרשע הפנימי שבתוכנו אשר ממלא אותנו תדיר בקושיות ושנונים חוזרים ולא מאפשר ללכת באמונה שלמה אחרי ה’. והשיניים של ה’מים הזידונים’ ואלו השינונים של הייצר הרע.     

ואם נחזור לשאלת הפתיחה על ‘המים הזידונים’ שמודה דוד המלך שלא נתן אותנו ‘טרף לשיניים’ נבין כעת כי הכל נמשל לכוחות הקליפה והטומאה של היצר הרע שבנו שמניע אותנו לזדונות ע”י השינונים שלו! ועל זה מודה דוד בתהילים: “לוּלֵי יְהוָה שֶׁהָיָה לָנוּ…אֲזַי חַיִּים בְּלָעוּנוּ…הַמַּיִם הַזֵּידוֹנִים,  בָּרוּךְ יְהוָה   שֶׁלֹּא נְתָנָנוּ טֶרֶף לְשִׁנֵּיהֶם”.

וכתרצה להשיב לו ל’בעל דבר’ על שאלות אלו: ‘מי ה’ אשר אשמע בקולו’? ו’מה העבודה הזו לכם’?                      אין לך מענה טוב בלשון רכה אשר תשבר גרם לאותן קושיות פנימיות מידיעת השליחות -אמור לו בתור יהודי אני שליח הקב”ה! וכפי דברי הפתיחה: כל שליחות נאמנה יושבת על בסיס הידיעה לשאלות ה’מי’ ו’מה’…               שיש לדעת ‘מה’ להעביר ול ‘מי’ לעביר וכל שיש לנו להעביר זה את הטוב הנלמד מה’ לאחר. ואלו התורה ומצוות המצוותות אותנו לחוקי ההטבה האלוקיים וישומם זה כלפי זה היא בחי’ “ואהבת לרעך כמוך” שהוא הכלל הכולל את כל התורה כל השאר ‘זיל גמור’ (לך ולמד) כדברי ר’ עקיבא…

ובעת עיון בדבר תהיה שליח נאמן לקדושה ולמצווה ולעשיית רצון ה’ וממימוש ‘תיקון הבריאה’ שהוא תיקון הכלים המקולקלים שלנו לכלי השפעה מתוקנים, המוזנים שפע כל טוב ממנו יתברך והעברת אור זה איש אל רעהו.  והרי לך שהתורה הקדושה הפכה כל יהודי לשליח ה’; ‘שליחי טוב וחסד’ – ‘שליח מים’ ובעת שנשכיל בזאת תואר הנשמה הכללית אור יקרות בבחינת ‘שכינה בניהם’ בניגוד גמור למצבנו היום של ‘שכינתא בגלותא’ וזוהי בחי’ מימוש בחינת ‘מטרת הבריאה’ שמשמעותה ‘להיטיב לנבראיו’ הנקראת ‘גמר תיקון’! ונמצאנו למדים בזה כי ע”י עסק התורה ומצוות והשפעת טוב איש אל רעהו אנו שותפים ל’מעשה בראשית’ ותהליך תיקון חיינו למציאות טובה, נעימה ומלאת אושר.

ברכה והצלחה בשליחותך

הרב שקד אליהו פנחס

כתיבה ועריכה לשונית : הרב שקד אליהו פנחס | מרצה לחכמת הקבלה | יו"ר ומייסד מרכז סולם יהודה

 

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +