זמן קריאה 2 דק'

פרשת השבוע | פרשת צו

 

"צַו אֶת אַהֲרֹן" (ו, ב)

אין צו אלא לשון זרוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס (רש"י).

מפני מה לא נקט רבי שמעון לשון 'חסרון כסף' או 'חסרון ממון'? מה עניינו של 'חסרון כיס' דווקא?

אמר רבנו זצוק"ל בשם רבו, הרבי מפוריסוב זצוק"ל: "כיס" הריהו כלי, כלי שמניחים בו מעות וכדומה. ורומז לכלי של האדם.

כלי של האדם מהו? רצון. כאשר יש לאדם רצון לרוחניות, הרי יש לו כלי שיכול למלאו בשפע אלוקי. אולם אדם שאפילו רצון לרוחניות אין לו, הרי חסר לו הדבר הבסיסי ביותר לרוחניות. על כך אמר רבי שמעון: 'ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס'.

 

(עפ"י "אותיות דלבא", סדר העבודה מאמר ק"ט, ו"ברכת שלום" עה"ת פרשת צו)

 

"צַו אֶת אַהֲרֹן" (ו, ב)

אין צו אלא לשון זרוז, מיד ולדורות (רש"י).

בשבח הזריזות

עיקר העבודה שלנו הוא לקרב הזמן, בבחינת 'אחישנה', כמ"ש ישראל מקדשים לזמנים (סנהדרין צח, א) כי כלפי הבורא ית' הכל הוא בשלימות. בבחינת 'בעתה' כי אצלו ית' אין שייך שום זמן כי הוא למעלה מן הזמן, אם כן כל העולם סוף כל סוף יבוא לתכלית הנרצה, רק בדרך יסורים ואריכות זמן, ועיקר עבודת ישראל בקיום תורה ומצוות הוא רק לקרב את הזמן, בבחינת 'אחישנה', בבחינת אהבה והשתוקקות, והיסורים שיש בדרכה של תורה הם גם כן רק לקרב את הזמן.

אם כן, עיקר העבודה צריכה להיות בזריזות, כדי לקצר את הזמן בכל אופן אפשרי, אף שנדמה לו שהיסורים שבדרך תורה יותר קשים, אבל הם קטנים בזמן וגם יותר קרובים אצל ה' יתברך. נמצא שהם גדולים באיכות וקטנים בכמות, והיסורים של בחינת 'בעתה' נדמה שהם קטנים באיכות אבל הם גדולים בכמות ואריכות הזמן, והם רחוקים מה' יתברך.

 

(מתוך "משה עבדי" להרמ"ב למברגר זצ"ל, אות יז)

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו



    loader

    תרומה