מאמר על פרשת השבוע

מאמר | פרשת משפטים

פרשת השבוע | פרשת משפטים

 

"וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם" (כא, א)

פתח ר' שמעון ואמר: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", תרגום: ואילין דיניא דתסדר קדמיהון, אילין אינון סדורין דגלגולא, דינים דנשמתין, דאתדנו כל חד וחד לקבל עונשיה (זהר משפטים).

ב'הסולם' אות א': פתח ר"ש ואמר: "ואלה המשפטים אשר תשים  לפניהם", התרגום: ואילין דיניא דתסדר קדמיהון, אלו הם סדרים של גלגול, כי משפטים פירושו דינים, דהיינו דינים של נשמות החוזרות ומתגלגלות לעולם הזה הנדונות כל אחת ואחת לפי עונשה.

במאמר "מהותה של חכמת הקבלה" (בספר מתן תורה) כותב רבנו "כי חכמה זו היא לא פחות ולא יותר רק סדר של שרשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלוקותו ית' לנבראיו בעולם הזה", ע"כ.

לסיבה זאת, כנראה, כמעט לא מצאנו לרבנו שכותב על ענין זה של הגלגולים ובספריו הוא מתרכז בנקודה האמורה, לבאר אותם שורשים עליונים איך הם מתפשטים ויוצאים מאין סוף עד עולם הזה.

עם זאת, במאמר "השלום", מקדיש רבנו תשומת לב לענין נכבד זה  ומבארו באופן כללי ובקצרה.

 

גלגל שינוי הצורה

ומתחילה אציע דעת חז"ל בדבר השתלשלות דורות העולם, אר הגם שאנו רואים את הגופים שמתחלפים ועוברים מדור לדור, הנה זהו רק מקרה הגופות, אולם הנפשות, שהם עיקר העצמות של הגוף, המה אינם נעדרים במשפט בני חילוף, אלא המה נעתקות ובאות מגוף לגוף מדור לדור, שאותם הנפשות שהיו בדור המבול הם נעתקו ובאו בדור הפלגה ואחר כך בגלות מצרים ואחר כך ביוצאי מצרים וכו', עד דורנו זה, ועד גמר התיקון, באופן שאין כאן בעולמנו שום נשמות חדשות על דרך התחדשות הגופות, אלא רק סכום מסוים של נפשות באות ומתגלגלות על גלגל שינוי הצורה מפאת ההתלבשות בכל פעם בגוף חדש ובדור חדש.

ולפיכך, בהתחשבות מבחינת הנפשות, נבחנים כל הדורות מעת תחילת הבריאה עד להגמר של התיקון, כמו דור אחד שהאריך את חייו כמה אלפים שנה עד שהתפתח ובא לתיקונו כמו שצריך להיות, ולא חשוב כלל מבחינה זו מה שבינתים החליפו כל אחד ואחד גופותיהם כמה אלפי פעמים, משום שעיקר העצמות מהגוף שנקרא נפש לא סבלה כלום מחילופים האלו.

ויש על זה הוכחות רבות וחכמה נפלאה הנקראת סוד גלגול הנשמות, שאין כאן המקום לביאורו, אלא לסבת הפלגתו של הדבר למי שאינו בקי בחכמה זאת, ראוי לציין, אשר סוד הגלגול נוהג גם כן בכל פרטי המציאות המוחשיים, אשר כל דבר לפי דרכו חי חיים נצחיים, ואע"פ שאנו רואים בחוש שכל דבר הוה ונפסד, אין זה רק למראה עינינו, ובאמת רק בחינת גלגולים יש כאן, אשר כל פרט ופרט אינו נח ואינו שקט אף רגע, אלא הולך ומתגלגל על גלגל שינוי הצורה ואינו אובד אף משהו ממהותו בכל דרך הילוכו, כמו שהאריכו בזה בעלי הפיזיקה.

(מתוך מאמר "השלום" בספר "מתן תורה" עמוד צו

ע"ע בזהר פרשת עקב אות מד, וב'הסולם' שם)

 

במקום אחר מבאר מרן זצ"ל הצורך והסיבה לגלגול נשמות דור אחר דור, וז"ל:

… כי אחר שנתערב טוב ורע נעשה לקליפות בנין גדול שיש כח להם להתאחז בהקדושה וכו', כדי להשמר מהם נתחלק האור דז' ימי בראשית לחלקים קטנים מאוד אשר הקליפות אינם יכולים לינק מהם מחמת קטנותם: על דרך משל, במלך שרוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים והנה כל בני מדינתו גנבים ורמאים ואין לו שליח נאמן, מה עשה, הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ושילחם על ידי שליחים רבים באופן שלא יהיה כדאי להם הנאת החמס שיפגמו בשבילה בכבוד מלכות: שבאופן זה דסדר זמנים בנפשות רבות, אפשר ע"י הארות הימים לברר כל הניצוצין קדישין שנעשו בידי הקליפות מסיבת החטא דעץ הדעת כנ"ל: וסוד הנפשות רבות הוא בחינת התפרטות לאורות הפנימיים, ובחינת ימים מרובים הוא בחינת התפרטות לבחינת אורות חיצוניות, ופרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון אור הגדול שחטא בו אדם הראשון ואז יהיה גמר התיקון.

(מתוך "פנים מסבירות" על ספר "עץ חיים" בהקדמת אח"פ לענף ה-ו-ז אות י"ח)

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.