זמן קריאה 2 דק'

פרשת השבוע | פרשת בחוקותי

 

"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ" (כו, ג)

… שתהיו עמלים בתורה (רש"י)

… וכעין זה צריך להודיע, שאין יגיעה בריבוי הזמן, אלא בעיון, כי זה החמר המטונף מתרצה ומתפייס ביותר לעבוד כ"ד שעות מעת לעת, ולא לעבוד שעה אחת בטורח של עיון.

ועיקר הטרחה שייכת במציאת כל רזי וטעמי תורה, כי שום עבדות אחרת אין בגלות זו. ובכל מתרצה החומר המטונף הזה, אלא לא להתייגע בטעמי מצוה.

(מתוך מכתב ששלח לתלמידו בוורשא, ר' משה מרדכי שולץ זצ"ל, "אגרות הסולם" אגרת ט)

 

במכתבו לאחיו ר' שמואל, כתב רבנו זצוק"ל:

… אמנם כבר העירותיך כמה פעמים על החוק המפורסם בספרים הקדושים, שאין שום דבר ניתן אלא 'בזכות', דהיינו על ידי יגיעה, המכונה בכל מקום 'אתערותא דלתתא', שזולתה לא יארע לעולם בשום פנים שום השפעה מלעילא, המכונה 'אתערותא דלעילא'.

והדברים והחוקים הללו מפורסמים לכל. אמנם, שיעורם לא ידוע או לא ירצו לידע, כי בגלל זה יש בנין גדול של הסטרא אחרא העומד ומקיל בדבר, אשר אין צריך יגיעה למעל מכח אנושי, ובשעת הדחק יש לו תורה שלימה מפי סופרים וספרים להראות את טובו ורחמנותו של הנהגתו יתברך עם האדם, שאינו מקפיד כל כך. ויש לו מן המוכן אלף ראיות על זה ברגע אחד, כמו שכתוב 'אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו' (עבודה זרה ג, א) וכדומה.

ועל זה וכיוצא בזה אמרו ז"ל שהתורה נקראת 'סם', משום דאם לא זכה, נעשה לו התורה עצמה סם המות, משום שלומדים תורה מפי ס"ם הרשע, ר"ל, וממנו הם מבינים, ודברי תורה שלו מתקבלים תיכף על הלב, גם שמורים בזכרון תמיד, שהוגים בהם יומם ולילה, רחמנא ליצלן ממנו ומהכרוכים אחריו.

(מתוך "אגרות הסולם" אגרת ס"ח)

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו



    loader

    תרומה