מאמר | שביעי של פסח

זמן קריאה 2 דק'

מאמר בעניין שביעי של פסח על הכתוב | על הים נגלה להם כגיבור מלחמה

 

התלמידים בקשו מאדמו"ר זצ"ל לבאר מאמר המדרש:

"על הים נגלה להם כגיבור מלחמה, בסיני כזקן וחכם".

 

והשיב, הזוהר הק' שואל: ואם יקשה אדם, הרי כתוב כי לא ראיתם

כל תמונה ואיך אנו דורשים בו אותיות ושמות?

הוא יתרץ לו, שתמונה זו ראיתי כעין שכתוב:

ותמונת ה' יביט, שפירושו ספירת המלכות וכו'.

 

ובהמשך: ואפילו תמונה זו שבמלכות אין לו במקומו של המלכות,

אלא רק כשאור המלכות יורד ומתפשט אל הבריות למלוך עליהם,

אז יראה אליהם לכל אחד כפי המראה והחזיון והדמיון שלהם,

דהיינו רק בבחינת המקבלים, ולא במלכות מבחינת עצמותה.

וזהו, וביד הנביאים אדמה (הסולם פר' בא אותיות רטו–רטז, נתבאר באורך בסוף המבוא לספר הזהר).

 

מבואר בדבריו שבעליון אין לנו השגה, כי לית מחשבה תפיסה ביה כלל וכמ"ש "כי לא ראיתם כל תמונה",

וכן כתוב: "למה זה תשאל לשמי והוא פלאי". א"כ מהו ענין השמות והכנויים שבתורה ובתפילה?

אלא, הם נקראים לפי פעולותיו. למשל: היושב בבית האסורים ומבקש לצאת,

הוא מתפלל לה' שיוציאו היות שהשי"ת הוא מתיר אסורים. ומי שנצרך למזונות,

מתפלל לה' שיתן לו מזונותיו היות שהשי"ת הוא זן ומפרנס. פירוש,

השם הוא לפי השפע שמקבל הנברא, היינו לפי הצורה שמתגלה לעיניו.

 

לכן כשעמדו ישראל על הים והם נצרכו לגבורה – אז נראה להם כגיבור מלחמה.

ובזמן קבלת התורה נצרכו לחכמה – אז נראה להם כזקן וחכם.

כי התורה הק' נלמדת בכל המצבים, וההשגות של הנבראים הם לפי השפע שמקבלים בכלים שלהם.

 

מתוך הספר אותיות ד'ליבא – לרכישת הספר | נכתב ע"י הרב ברוך הלוי הורביץ ז"ל תלמידו של הרב"ש אשלג זצ"ל

 

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    reclaim
    loader

    תרומה