זמן קריאה 2 דק'

פרשת השבוע | פרשת נשא

 

"יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ" (ו, כו)

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, כתוב בתורתך "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד" (דברים י, יז), והלא  אתה נושא פנים לישראל, דכתיב "יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ". אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה "ואכלת ושבעת וברכת" וכו' והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. (מסכת ברכות כ, ב).

באר בעל 'הסולם': 'עד כזית' הכוונה לזית הנאמר בפסוק "והנה עלה זית טרף בפיה" (בראשית ח, יא) שאמרו חז"ל (בראשית רבה פר' לג אות ו) אמרה לו (היונה) לנח: מוטב מר מזה, ולא מתחת ידך ["בפיה", לשון מאמר. אמרה: יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם (רש"י נח ח, יא)]. כלומר, שמעדיפה מזונות מידי שמים ואפילו מרורין מאשר מתוקין בידי אדם.

הקשה רבנו בעל 'הסולם' זצוק"ל: היתכן שמקבלים מידי הקב"ה וייחשב בעיני המקבל לדבר מר? והסביר: יש מזון שהוא בידי הקב"ה ויש מזון שהוא בידי אדם, כלומר אדם העוסק בתורה ובמצוות לשם שמים וכוונתו היא אך ורק לשאת חן בעיני הבורא ית', זו הכוונה שמזונותיו בידי הקב"ה, היינו, שאת ה'חיות' שלו מהעבודה הוא מקבל מהידיעה שעובד בלתי לה' ועבודתו חשובה בעיני הבורא ית'.

ויש מי שמזונותיו בידי אדם, שלומד תורה ומקיים מצוות שלא לשמה אלא כדי לשאת חן בעיני הבריות. דבר זה נבחן שמזונותיו בידי אדם, שאת החיות והכח לעבודתו מקבל מידי אדם.

ובזמן שאדם מתייגע בעבודת ה' כדי לשאת חן בעיניו ית' אבל עדיין לא הגיע למטרתו, עוד לא מרגיש את הטעם המתוק הגנוז בתורה ובמצוות, ולא הגיע עדיין ל'שביעה', פירוש, שלא מרגיש שהקב"ה מיטיב לברואיו שזוהי מטרת הבריאה, ואף על פי כן, מחמיר על עצמו ומעדיף שיהיו מזונותיו, היינו הסיפוק שלו, מר כזית מפני שמאמין שבסופו יגיע ל'שביעה', על פני מזון בידי אדם. על זה אמרו חז"ל 'וכי לא אשא פנים לישראל וכו' והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. 'ועד כביצה' פירש מרן זצ"ל: אשר ביצה מרמזת על בעל חיים שעדיין לא הגיע לשלמותו ועתיד להתרקם ממנו חיים. רמז לאדם שכופה על עצמו את עבודת ה' למרות שעדיין לא מקבל חיות מעבודת ה' ועוד לא גילה את האור הגנוז בתורה אבל עתיד להרגיש זאת.

(עפ"י "אותיות דלבא" א' ו"שמעתי" מאמר קעד)

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה