זמן קריאה 2 דק'

פרשת השבוע | פרשת ניצבים

 

"אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם" (כט, ט)

אמרו חז"ל (תנחומא, נצבים א): 'אין ישראל נגאלים עד שיהיו כולכם באגודה אחת'.

ויש להבין מה עניין אחדות ישראל עם הגאולה. ונקדים הענין

"במה אדע וכו' כי גר יהיה זרעך וכו' ואחרי כן יצאו ברכוש גדול",

וקשה: איזו תשובה היא על שאלת אברהם?

 

***

 

כי השאלה של אברהם אבינו היתה משום שראה ברוח קדשו גודל ההפלגה של השכר הטוב העתיד להגיע לישראל בזכות ירושת הארץ,

שהרי כל קיום המצוות תלוי בארץ. על כן תמה אברהם אבינו, "במה אדע כי אירשנה", כלומר,

במה אדע שבני ישראל יוכלו לזכות לשכר גדול כזה ולהפלגה גדולה כזו, כי מאין יהיו להם כלים גדולים שיהיו ראויים לקבלה נפלאה הזו.

 

ועל זה תירץ לו השי"ת "גר יהיה זרעך, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה וכו'",

שאז תהיה להם יגיעה רבה בתורה ובמצוות, ואז הבין שבדרך זה ישיגו בטח כלי קבלה הגדולים, והתשובה מספקת לגמרי.

היוצא מדברינו, שצריכים הכנה רבה לירושת הארץ, משום שכל סגולת התורה והמצוות תלויים בה,

שעל ידה זוכים לכל השפע והטוב שחשב השי"ת על כל נשמות ישראל בטרם בראם,

אשר מטעם זה נתפלא אברהם אבינו, כי לא הבין מאין יקחו כלי קבלה כל כך גדולים לזכות לקדושת הארץ,

עד שהשי"ת אמר לו שהיגיעה בתורה ובמצוות בגלות מצרים תכין אותם בכלים הגדולים הללו, ויהיו ראויים להארץ הקדושה, כמבואר.

 

וקשה על זה: התינח העוסקים בתורה. אבל העוסקים במילי דעלמא,

שאינם מוכנים כלל לעסוק בתורה, במה יזכו המה לכלים הללו?

אמנם, התירוץ הוא, כי על כן אמרו במדרש הנ"ל שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם באגודה אחת,

כי הכלל ישראל המה גוף אחד ממש, שכל אבר ואבר יש לו תפקיד המיוחד לאותו האבר. למשל, הראש מחשב שכל ודעת,

והידים עובדות ומספיקות מזונות להראש, והראש פטור מלעבוד בעצמו ואין לו צורך לזה, כי הידים מספיקים לו.

והידיים אין להם צורך לחשוב שכל איך לעבוד, כי הראש מספיק בעדו לגמרי.

אם ישראל יעשו לאגודה אחת כמו גוף אחד, אשר בעלי עבודה שהם הידים של הגוף יספיקו להראש,

אז היגיעה והצער של בעלי תורה ועבודה ישלימו בעד העובדים וכו' וכו', ומובן היטב המדרש 'באגודה אחת', ובא לציון גואל.

 

(קיצור מתוך מאמר "ירושת הארץ", בספר "מאמרי הסולם"

ע"ע בפרשת "לך לך" בקטע "במה אדע כי אירשנה", וכן שם בהפנייה למקורות)

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה