זמן קריאה 2 דק'

פרשת השבוע | פרשת וילך

 

"וַעֲזָבַנִי וְהֵפֵר אֶת בְּרִיתִי" (לא, טז)

 

טעם הימצאותם של חוטאים ומפרי ברית

וצריך שתדע אמנם, אשר סיבת כל הריחוק הזה שאנו רחוקים כל כך מהשי"ת,

ומה שאנו עלולים כל כך לעבור על רצונו יתברך,

אין כל זה אלא משום סיבה אחת, שנעשתה למקור לכל המכאובים והיסורים שאנו סובלים,

ולכל הזדונות והשגגות שאנו נכשלים ובאים בהם ח"ו, שיחד עם זה מובן,

שבהסרת הסיבה ההיא נפטרים תיכף מכל צער ומכל מכאוב וזוכים תיכף להידבק בו יתברך בכל לב, נפש ומאד.

ואומר לך, שהסיבה המקורית ההיא אינה אחרת אלא "מיעוט ההבנה שלנו בהשגחתו יתברך על בריותיו",

שאין אנו מבינים אותו יתברך כראוי.

 

ונניח למשל, אם היה הקב"ה נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה באופן

אשר למשל כל האוכל דבר איסור יחנק תיכף על מקומו,

וכל העושה מצוה ימצא בה התענוג הנפלא בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה הגשמי,

כי אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור,

בשעה שהיה יודע שתיכף יאבד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדליקה.

וכן מי פתי היה עוזב איזו מצוה מבלי לקיימה תיכף בכל הזריזות, כמו שאינו יכול לפרוש או להתמהמה על תענוג גדול גשמי הבא לידו,

מבלי לקבלו מיד בכל הזריזות שביכולתו. הרי, שאם היתה לפנינו השגחה גלויה, היו כל באי העולם צדיקים גמורים.

 

הרי לעיניך, שבעולמנו לא חסר לנו אלא השגחה גלויה, כי אם היתה לנו השגחה גלויה היו כל באי עולם צדיקים גמורים,

וגם היו דבקים בו יתברך בתכלית האהבה, כי ודאי לכבוד גדול היה זה לכל אחד ממנו להתידד ולהתאהב בו יתברך בכל לב ונפש,

ולהדבק בו תמיד בלי אפילו הפסד רגע, אלא מתוך שאינו כן, אלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, גם אין עוברי רצונו נענשים כלל לעינינו,

אלא השי"ת מאריך אפים להם. ולא עוד, אלא שלפעמים נדמה לנו ההיפך ח"ו, כמ"ש (תהלים ע"ג) "הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל וגו'",

ולפיכך לא כל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול, אלא שאנו נתקלים בכל פסיעה ופסיעה ח"ו, עד כמ"ש חז"ל (ויק"ר פ"ב) על הכתוב "אדם אחד מאלף מצאתי",

אשר אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. הרי שהבנת השגחתו יתברך היא הסיבה לכל טוב,

ואי ההבנה היא הסיבה לכל רע. ונמצא, שהיא הקוטב אשר כל באי עולם מתגלגלים עליו, אם לשבט ואם לחסד.

 

(מתוך ההקדמה לספר "תלמוד עשר הספירות" לרבנו זצ"ל, אותיות מב – מה)

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה