זמן קריאה 3 דק'

פרשת השבוע | פרשת כי תצא

 

"שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים" (כב, ז)

 

איתא במדרש רבה (פרשת כי תצא) אמר רבי אבא בר כהנא: אמר הקב"ה: לא תהא יושב ושוקל במצוותיה של תורה ולא תהא אומר:

הואיל והמצוה הזו גדולה, אני עושה אותה, ששכרה מרובה, והואיל וזו מצוה קלה, איני עושה אותה. מה עשה הקב"ה?

לא גילה לבריות מהו מתן שכרה של כל מצוה ומצוה, כדי שיעשו כל מצוות בתום.

משל למה הדבר דומה, למלך ששכר פועלים והכניס אותם לתוך פרדסו, סתם ולא גילה להם מהו שכרו של פרדס,

שלא יניחו דבר ששכרו מועט וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה. לערב, באו לשכרן.

לזה שהיה עושה בתאנים נתן לו ב' זהובים, בענבים ג' זהובים, בזיתים ד' זהובים. והיו מתרעמים:

למה לא אמרת לנו ששכר הזיתים ד' זהובים? ענה להם: אם כן, הייתם כולכם עושים בזיתים ולא היתה מלאכתי נגמרת. כך,

לא גילה הקב"ה מתן שכרן של מצוות, חוץ משתי מצוות, החמורה שבחמורות והקלה שבקלות, וכו'. הקלה שבקלות 'שילוח הקן', ומה שכרה?

אריכות ימים, שנא' "שלח תשלח את האם וכו' והארכת ימים" (ע"כ המדרש בשינוי לשון).

 

ולכאורה, שואל בעל 'הסולם', דבר זה סותר את הרגשת השלימות שתהיה לעתיד (בזמן קבלת השכר)

כי עדיין תהיה תרעומת בלב אלו שהרויחו מעט!

אפשר להבין זאת במשל, אשר האב העושה שליטתו על בניו בכח גדול המה מכבדים אותו ונמשכים אחר הנהגתו בלי שום הרהורים ותרעומת,

ועל כן הם מלאים אהבה לו כי מתבטלים אליו וכל דבריו כחֹק אצלם ולא מהרהרים אחריו.

 

לעומת זאת, האב ששליטתו על בניו בכח חלש אינו מכובד על בני ביתו כל כך, לכן אינם נמשכים בתמימות אחר הנהגתו,

ומלאים הרהורים ותרעומת על הנהגתו, כי אינם מתבטלים אליו ושוקלים את דבריו בפלס שכל,

לכן לא יתכן שלא יהיו להם הרהורים אחריו אחר הנהגתו על שמטיב לאחיו יותר וכדומה, ולכן אהבתם אליו אינה בשלימות.

 

ממשל זה אפשר לשפוט לענייננו, כי לעתיד, בהתגלות השלימות, יהיה מושג כח הבורא וממשלתו התקיפה.

אם כן תהיה התבטלות כל הכוחות אליו במדה שאין שיעור. אם כן, לא יהיה במצב זה שום הרהור ותרעומת,

כי אין אדם מתרעם אחר כח שאין אפשרות לשנותו, כמו שאין אדם חומד דבר שאי אפשר להשיגו.

וזה שכתוב "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא וכו'". פירוש, שבעת התיקון תתגלה ממשלתו האמיתית של הבורא,

וממילא לא יצוייר שום חסרון והרהור אחר הנהגתו, ויהיה כל אחד שמח בחלקו בלי קנאה כלל.

 

("אור הבהיר", ערך 'ממשלה')

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה