זמן קריאה 2 דק'

פרשת השבוע | פרשת במדבר

 

"שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם" (א, ב)

בשעה שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהם, מה ראו להתקרב יותר מן האומות, סתם פיהן הקב"ה, אמר להן: הביאו לי ספרי יוחסין שלכם, שנאמר (תהלים צו, ז) "הבו לה' משפחות עמים", כשם שבנַי מביאים. (מדרש ילקוט שמעוני)

במאמר הבא, מאמר "מתן תורה", וכן בקונטרס "הערבות", מבאר רבנו זצוק"ל את השייכות של הבאת ספרי יוחסין לקבלת התורה, שזה תלוי בזה. כמו כן מבואר בו שאומות העולם היו נשללים מקבלת התורה גם אילו הביאו ספרי יוחסין. וז"ל:

יש להבין קודם כל, למה ניתנה התורה ביחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשוה יחד. היש כאן ח"ו משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת, ובאמת כבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזוהי כוונתם, במה שאמרו ז"ל (מסכת ע"ז ד, ב) שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע . . .

ועוד, שהדברים מוקשים מעיקרם, הייתכן שהקב"ה בא עם תורתו בידו ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראיים ההם או ע"י נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת ואינו מקובל על הלב כלל?

ומבאר שם בהמשך (מאמר ה"ערבות") שמה שאמרו חז"ל שסבב הקב"ה עם התורה לכל עם ולשון ולא רצו לקבלה, כלומר, שראה שהיו שקועים האומות בזוהמת אהבה עצמית עד למעלה מחוטמם, אלו בניאוף ואלו בגזל וברציחה וכדומה, עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עמהם אם מסכימים לפרוש מאהבה עצמית. ולפיכך לא מצא הקב"ה שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה זולת בני אברהם יצחק ויעקב שזכות אבותם עמדה להם, וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה . . .

שבלי ספק, הן הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשית של אבותינו הקדושים פעלו הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה, וזכותם זו עמדה להם לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבל עליו את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא "נעשה ונשמע".

נמצאנו למדים מדברי קדשו של רבינו שסיבת קבלת התורה לעם ישראל דווקא היתה הייחוס שלהם לאברהם יצחק ויעקב, שהזיכוך שלהם פעל גם על זרעם אחריהם, מה שאין כן אומות העולם לא יכלו להביא 'ספר יוחסין', ז"א שלא היתה להם זכות אבות אשר הזיכוך שלהם יפעל גם על בניהם אחריהם.

(מתוך מאמר "מתן תורה" ומאמר "הערבות" בספר "מתן תורה")

 

מתוך הספר 'אוצרות הסולם' מאת הרב שמואל הורביץ | לרכישת הספר לחץ כאן

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה