סדר סיבה ומסובב | 20

סדר סיבה ומסובב | הרב שגב רומנו

ביאור מקיף ומעמיק על סדר השתלשלות העולמות הרוחניים, כפי שביאר אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש | בסדרת שיעורים נפלאה, מבאר הרב שלב אחר שלב את יציאת עשר הספירות בדרך קודם ונמשך | כפי בכתב 'בעל הסולם' בספריו 'תלמוד עשר הספירות'.

 

חזרה על צמצום שני חלק

הקב"ה רצה לברוא את העולם במידת הדין המשמעות של רצה לברוא את העולם במידת הדין זה לתת לנו משפט הבחירה – דין, שנזכה בדין שאנחנו בעצמנו נוכל לבחור ברצון, בשביל שיהיה רצון, שיהיה בחירה חייב לתת לנו מקום, אז צמצם את עצמו, צמצם את עצמו, זה אומר שסילק את האור את כל השפע שלו, כי אם הוא היה משאיר את השפע שלו אז לא היה לנו בחירה משום שהכול מלא באור שלו ית' אז הנברא, ועוד השפע הזה יודע עלינו כל מה שנעשה, אז לא יכולה להיות ככה בחירה, לכן היה האין סוף היה חייב לסלק את הידיעה שלו, כדי שיהיה לנו בחירה. וכן גם היה צריך לסלק את השלמות שלו, הוא שלם אין סוף ברוך הוא, שלם בכל השלמויות, ואם הוא לא יסלק את השלמות שלו לא יהיה לנו מקום לחיסרון, אם אין מקום לחיסרון אין מקום לנבראים.

עוד דבר אמרנו, הוא אין גבול. הוא אין סוף, אין גבולי, אין לו כמות וזמן ואיכות, הוא לא מוגבל, לכן כדי שלנו יהיה יכולת להיות יישות נפרדת שפועלת בבחירה שלה היה חייב גם להגביל אותנו, לתת לנו גבול משלנו, אם הוא היה משאיר אותנו בלי גבול אז היינו אחד איתו.

אם אין גבול, אז גם לנברא אין גבול אז הכול נהיה אחד, לכן כדי שיהיה נבראים היה צריך לסלק את האין גבול שבו, את האין סופיות כדי שיהיה סוף, שיהיה נברא, לסלק את הידיעה כדי שלנו תהיה בחירה, לסלק את השלמות כדי שיהיה חיסרון, לסלק את כל השפע כדי שהנברא התגעגע אל ה' וכך הנברא ישלים אותו ע"י בחירתו, אשר התענוג הגדול ביותר הוא לקבל את השפע בבחירה חופשית. כמו שהבורא "אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יגיד לו מה תפעל כי הכול מעשה ידיו". ככה השפע שלו ית' הוא לא שלם אם הוא לא יתקבל בצורה הזאת, בכלים של "אין מי יאמר לו מה תעשה" – בחירה חופשית, אבל אם הקב"ה ייתן לאדם את הבחירה החופשית, האדם יבחר בעצמו ויכפור בבורא, לכן הקב"ה יצר מערכת של שכר ועונש. ומערכת זו נעשתה בשבירת הכלים.

העולם הראשון שיוצא נקרא עולם העקודים, עולם העקודים מכונה גם כן עולם אדם קדמון, העולם אדם קדמון זה עולם הכתר, אחרי עולם העקודים יוצא עולם שנקרא עולם הנקודים, עולם הנקודים – למה נקרא נקודים? עולם הנקודים נקרא נקודים מלשון נקודות, בגלל שהמלכות נקראת נקודה – נקודה האמצעית, הנקודה של הבחירה החופשית, הנקודה של הרצון לקבל הגדול, הנקודה הזאת השתתפה בכל ספירות וזה יצר את הבחירה, יש מלכות זה רצון של האדם, הבחירה של האדם, יש את הספירות, שהם של הבורא, הרצונות של הבורא רגע הוא עושה את הכל או האדם עושה? הוא בוחר או האדם בוחר? בשביל זה יצר שבירה. ההשגה של העולמות לפני שבירת הכלים הייתה שהכול הבורא עושה, אז זה היה השגה בעולם אדם קדמון, הוא "עשה עושה ויעשה לכל המעשים" בעולם הנקודים, שבירת הכלים, נוצר שיתוף בין מידת הדין – ה"אני" עושה לבין ה' עושה. היו ת והשיתוף היה בכוונה תחילה בורא עולם עשה אותו לא מאוזן, שהכוחות לא יהיו שווים וכך תיווצר השבירה.

למה הקב"ה רצה שתיווצר שבירה?

משום שרצה שהרצונות הטובים, הרצונות להשפיע, הרצונות של השגה שהוא עושה את הכול, שהוא מנהל את כל הבריאה, לבין הבחירה החופשית שלי שהיא גם כן חשובה לבורא, שאני ירצה, שאני יפעל שאני יבחר, שני כוחות אלו ביחד כוחות הפוכים היו חייבים להישבר ולהתערבב ולהיות כלי אחד. איך הם יהיו כלי אחד? ע"י התיקון שהנבראים מתקנים בעולם התיקון.

איך נקרא עולם התיקון? אבי"ע – ראשי תיבות- אצילות, בריאה, יצירה, עשיה.

אלה עולמות ששמה אנחנו מתקנים.

סדר ההשתלשלות שהוזכר עד עכשיו הוא מלמעלה למטה אולם תחילת העבודה היא מלמטה למעלה. כלומר שהנברא שמתחיל להשיג הוא מתחיל להשיג קודם כל בעולם העשיה, אבל כשהבורא ית' ברא את העולם וודאי הוא ברא אותו מאין סוף, מאין סוף יוצא העולם הכי זך שנקרא כתר, אדם קדמון, ואחריו יוצא עולם הנקודים [הנקרא גם שבירת הכלים, ועולם התהו] ואחריו בא עולם התיקון, עולם האצילות, ממנו משתלשל עולם הבריאה, ממנו עולם היצירה וממנו עולם העשייה, אבל האדם שנולד ובא לעולם, בא כבר לעולם שלם, האדם מתחיל להתעלות מלמטה, וכשמתחיל מלמטה הדבר הראשון שבוא מרגיש זה את עולם העשייה, מרגיש שהמעשים הם בלעדיים רק שלו, ודווקא בגלל שאנחנו בעולם העשייה, הכי רחוקים מהבורא משום שעשייה זה מקום הכי רחוק מהבורא, האדם באמת שם לא בוחר, כי הבורא ית' לא יתן בחירה למי שלא קרוב אליו, לא נאמן אליו, וככל שהאדם עולה בעולמות הוא יותר מתקרב אל הה' האשם מזדך.

מה הפירוש הזדכות?

התקרבות אל השם, ככל שהאדם מזדך הוא משיג יותר שה' "עשה עושה ויעשה לכל המעשים" ואין לאדם באמת שום שליטה.

ודווקא אז שהאדם יגיע לזיכוך מוחלט וימסור את כל תנועותיו, את כל מעשיו, את כל הדיבוריו, מחשבותיו ויכריז באמונה שלמה שהוא "עשה עושה ויעשה לכל המעשים" יהיה נאמן אל ה' אז יחזור לו את המפתח של הבחירה ושל השליטה.

אז הקב"ה יחזיר לאדם את המפתח של השליטה – הבחירה החופשית התענוג הכי גדול.

אמנם איפה מקבלים את השכר הגדול הזה? בעולם אדם קדמון שם השכר הזה, העולם שיצא ראשון יוצא שכמו שכתוב בספר יצירה נעוץ סופו בתחילתו, השכר שהוא "סופו" התחיל – בעולם הראשון "בתחילתו".

מתי האדם יזכה לשכר זה? בסוף, אחרי שהאדם יתקן את עולם העשייה, היצירה, הבריאה, ויזכה אפילו לעלות לעולם האצילות להיות אצלו ית', ואז הוא יתן להאדם את עולם השכר שנקרא כולם העקודים או אדם קדמון, עולם הכתר.

וזה בעצם הסיבה העיקרית לשבירת הכלים שאם לא היה שבירה לא היה לנו בכלל שכר והשכר הוא ממש להיות דבוק בו ית', כמו שכתוב בעץ חיים על סיבת הבריאה.

עולמות זה מלשון העלמות הקב"ה מעלים ומסתיר על מציאות האין סופיות שלו שרק הוא קיים בעולם "אין עוד מלבדו" ע"י עולמות על עולמות, עולם מסתיר על עולם, וההסתר מאפשר את הגילוי, ככל שהקב"ה מסתיר מהאדם יותר הסתרות כך יש יותר גילוי, כמו משקפי שמש ככל שיש יותר שכבות האדם יכול להסתכל יותר בגוף השמש, אם האדם רוצה להתקרב לשמש הוא צריך זכוכית מאוד עבה ,ככל שהאדם רוצה להשיג יותר בגדולות הבורא האדם צריך להשיג יותר העלמות, ככל שבן אדם יותר מבין באמונה. זו לא הבנה בשכל קיצוני זה "וידעת היום והשובת אל לבבך כי ה' הוא האלוהים אין עוד מלבדו" זאת אומרת האמונה שמי שעושה לאדם את ההסתר הזה זה הבורא יתברך בעצמו ואין דבר כזה נפילה לשם נפילה ואין רע לשם רע, הכול בתכלית של דבקות בו יתברך אין משהו בבריאה שהיא לא כדי להתדבק בו יתברך, הרי הוא ברא את העולם והוא שולט בו ומי שיגיד ח"ו שהוא ברא אותו ועזב אותו פירושו שהוא כופר הוא מאמין בשיטת הפילוספים היוונים, ואם הוא יגיד שהוא ברא אותו ונתן את הבחירה החופשית לבני אדם, שהם יעשו מה שהם רוצים אז הם יקלקלו את העולמות ולא יהיה להם תיקון אף פעם, אלא הקב"ה הוא שולט בבריאה ושוזר ורוקם את כל העניינים והוא מוביל את הבריאה לתכלית שלו, הכול מדויק, הכול כמו ללכת על חוט דק מאוד מצד אחד צד השמאל האדם יכול לפול ל"כוחי ועוצם ידי" מצד שני הוא יכול לפול גם לצד ימין, הקליפה שהכול מכתוב, המוסלמיים, מאמנים שהכול מכתוב זה קליפת הימין, זה נכון שהכול מכתוב, אבל צריך להוסיף על זה.

בורא עולם ברא את העולם כדי להטיב לנבראיו ואמר לאדם שיבחר, לכן האדם צריך לעשות את כל ההשתדלות מצידו לבחור, כתוב "ובחרת בחיים" כי ככה בורא עולם רוצה, אם האדם רק יודע שה' יודע את הכול כל הזמן זה לא מספיק, האדם צריך לדעת אמנם שה' יודע את הכול ומצד שני לבחור. איך יכול להיות שני הפכים בנושא אחד: ימין ושמאל, ע"ע הקו אמצעי, הקב"ה מבקש מהישראלי להתנהג ע"פ השם שלו, מה הפירוש השם ישראל? ישר – אל.

למה הקב"ה ברא את העולם דווקא במידת הדין למה במידת הדין, וכן למה הקב"ה ברא עולמות והחריבן? לאפשר לנו את התיקון לאפשר לנו את הבחירה אז למה הוא עשה במאמר אחד יכל לברוא במאמר אחד למה בעשרה מאמרות שאם לא היה עשרה מאמרות לא היה שיתוף מידת הרחמים בדין.

מאמר אחד פירושו מידת הדין אם הקב"ה לא היה לוקח אותו ומשתף אותו בכל הנקודות, אז לא הייתה בחירה, כי יש רק את הספירות הקדושות שאומרות שהכול ממנו יתברך ויש את הנבראים שאומרים "כוחי ועוצם ידי" איך יהיה חיבור בין השתיים שהוא מערבב את שיתוף מידת הרחמים בדין כך ל אדם יש מקום לעבוד עם שתי הכוחות האלה.

שתי הכוחות האלה רמוזים בפסוק "כוחי ועוצם ידי כוחי" ו"עוצם ידי עשה לי את החיל הזה כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל" מצד אחד אדם צריך לומר כמו שכתוב "ואמרת" חובה להגיד "כוחי ועוצם ידי" מצד שני אם תפריד אותו ותגיד רק "כוחי ועוצם ידי" זו עברה חמורה גאוה גדולה, איך מאזנים את זה?

"ה' אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל" כל פעולה שאתה עושה לכתחילה את צריך לבחור בה ולהגיד בס"ד כמובן אבל אני צריך לפעול, כמו שכתוב באבות "אם אין לי מי לי וכאני לעצמי מה אני" זה הוא האיזון, תחילת מעשה להגיד "אם אני לי מילי" ולאחר מעשה כאשר זכיתי לעשות מעשה "וכשאני לעצמי מה אני" אני לא עשיתי כלום, איך יכול להיות שאני יכול להגיד שאני כלום כרגע לפני כן עשיתי מעשה, זה בדיוק האיזון הדק בין קו ימין לקו שמאל והחוט הדק שאנו הולכים עליו נקרא קו אמצעי – זו עבודה הקדושה.

 

לעמוד שיעורי הקבלה של הרב שגב רומנו

לרכישת ספר 'מילון הסולם' של הרב שגב רומנו

לשיעורי קבלה וחסידות מכל מרבני המרכז 

 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.