תע"ס היומי | עמוד עט

להאזנה

תלמוד עשר הספירות | עמוד עט

תלמוד עשר הספירות | חלק ב | הסתכלות פנימית

אותיות קיד – קיח | שיעור בתע"ס עמוד יומי

 

וכן בינה שבכתר, יש בה ז"ס דאו"י וג' דאו"ח

קיד) וכן ממש כשתקח להבחין את הבינה הפרטית שבע"ס הפרטיות דכתר הכללי, שנקרא בינה דכתר, תמצא ג"כ שבהכרח יש בה עתה עשר ספירות של פרטי פרטיות, כמו שנתבאר אצל החכמה הפרטית הנ"ל. כי כל שש הספירות הפרטיות, חג"ת נה"י דאור ישר דכתר הכללי, שנמצאים למטה ממנה, בהכרח שעברו ממעלה למטה, דרך הבינה הפרטית ההיא, וקנו מקומם בתוכה, שהם עתה ביחד עם הבינה עצמה, שבע ספירות דאור ישר. וכן, ג' ספירות פרטיות דאו"ח, עברו דרך הבינה ההיא, מהמלכות הפרטית דכתר הכללי ממטה למעלה. דהיינו, חלק או"ח שלה עצמה, וחלק או"ח של החכמה הפרטית, וחלק או"ח של הכתר הפרטי. הרי שיש ע"ס פרטי פרטיות בבינה הפרטית שבעשר ספירות דכתר הכללי, כמ"ש אצל הבינה הכללית שבע"ס הכוללות.

 

וכן חסד שבכתר יש לו ו"ס דאו"י וד' דאו"ח. וכו' עד"ז

קטו) ועד"ז ממש, תמצא ע"ס פרטי פרטי' בחסד הפרטי שבע"ס הפרטית דכתר הכללי, שהן שש דאו"י חג"ת נה"י ממעלה למטה, וארבע דאו"ח מחסד ולמעלה עד הכתר.ועד"ז ממש תמצא ע"ס פרטי פרטיות בגבורה, וכו' עד המלכות הפרטית שבע"ס ההן, שנקראת מלכות דכתר.

 

קטז) ואין להקשות, הרי בע"ס הפרטיות דכתר הכללי הנ"ל, אין שם מאו"ח שעלה מהמלכות הכללית רק בחי' נפש בלבד,דהיינו החלק האחרון מאו"ח, היותר קטן מבכל ע"ס דאו"ח, כנ"ל (אות קי"ב ד"ה ואע"פ). ואיך נאמר שהחלק הקטן הזה דאו"ח, נתפשט עתה בעצמו לע"ס דאו"ח חדשות, עד להשלים לכל ספירה פרטית את כל הספירות דפרטי פרטיות החסרות להן למנין עשר ספירות.

 

הנפש דאו"ח שבכתר הכללי, מתחלקת בהכרח להלבשה מעשר הספירות הפרטיות שבכתר

קיז) אמנם התשובה היא, כי סוף סוף הכרח הוא, שאותו חלק הנפש דאו"ח הפרטי, שעלה מהמלכות אל הכתר הכללי, הנה בהכרח שהספיק להלביש שם את כל תשע הספירות הפרטיות הנמצאות בכתר הכללי, שאם לא כן, לא היו ט' ספירות אלו דאור ישר, נתפסות ומאירות בפרצוף כלל. כנודע שאין שום מציאות לאו"י שיתקשר בפרצוף, זולת על ידי בחינת כלי קבלה של או"ח, כנ"ל. וכיון שאור הנפש הזה הלביש את ט' הספירות הפרטיות שבכתר, נמצא בהכרח, שבדרך העברה ממטה למעלה, השלים לכל אחד ואחד מהספירות הפרטיות ההן, את מספר ע"ס פרטי פרטיות החסרות לו. כי לחכמה נתן ב' אורות החסרים לה, אור א'ללבושה עצמה, אור ב' בדרך העברה להלביש הכתר. ולבינה ג', ולחסד ד', כמו שנתבאר לעיל.

 

וכן בע"ס דפרטי פרטיות שבחכמה הכללית. שבכתר דפרטי פרטיות שבחכמה, יש ט"ס דאו"י וא' דאו"ח

קיח) ועל דרך שנתבארו עשר ספירות שבפרטי פרטיות, אצל עשר הספירות הפרטיות דכתר הכללי, על דרך זה ממש, מתבארות עשר ספירות דפרטי פרטיות בכל אחת ואחת מעשר הספירות הפרטיותשל ספירת החכמה הכללית. כי בכתר דעשר ספירות הפרטיות דחכמה הכללית, שנקרא כתר דחכמה, תמצא בהכרח ע"ס פרטי פרטיות, שהם האור הפרטי של עצמו, ושמונה ספירות בינה חג"ת נה"י הפרטיות, שעברו דרכו מלמעלה למטה, הרי ט'. ואו"ח אחד שעלה לו מהמלכות הפרטית דחכמה הכללית. הרי לך, עשר ספירות פרטי פרטיות בכתר של החכמה הכללית.

 

לשיעורי קבלה נוספים מהרב יוחאי ימיני

לצפייה בסריקת הספר תלמוד עשר הספירות | חלק ב | PDF

לרכישת הספר תלמוד עשר הספירות בביאור הרב ימיני

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה