תע"ס היומי | עמוד סח

להאזנה

תלמוד עשר הספירות | עמוד סח

תלמוד עשר הספירות | חלק ב | הסתכלות פנימית

אותיות סא – סד | שיעור בתע"ס עמוד יומי

 

ההפרש מעגולים ליושר, הוא, במסך שנתחדש בע"ס דיושר

סא) המתבאר מהנ"ל, שיש ב' בחינות מלכות. האחת, היא מלכות מצומצמת. והשניה, היא מלכות שיש בה מסך. ותדע, שזהו כל ההפרש בין ספירות דעגולים, לספירות דיושר שנקראות קו. כי בעשר הספירות דעגולים, הנה המלכות שבהן מבחי' המלכות המצומצמת, שאין שם מסך כנ"ל. ובעשר ספירות דיושר, הנה המלכות שבהן מתוקנת במסך הנ"ל, כמ"ש להלן.

 

הטעם שהאור מכה ורוצה להכנס לבחי"ד, הוא מפני שהנאצל המשיכו כן

סב) עתה תבין היטב את ענין האור החוזר העולה ע"י זווג דהכאה מפגישת האור העליון במסך שעל בחי"ד, שהתחלנו לבארו לעיל (אות י"ח ד"ה והענין). ותבין מה שאמרנו שם, שהאור העליון אינו מקפיד על הצמצום שעשה הנאצל, והוא יורד להתפשט גם בבחי"ד, עש"ה. הנה הטעם הוא, מפני שהנאצל בעצמו ממשיכו בהכרח מתחילה כן. כי כבר נתבאר (לעיל ח"א פ"ב או"פ אות ב') שהאור העליון הוא תמיד במצב המנוחה המוחלטת, ואינו פוסק מלהאיר לתחתונים אפילו רגע, כי אינו נופל ח"ו תחת המקרה והחידוש. וכל עניני התפשטות האור העליון האמורים, הכונה היא על ההמשכה מצד הנאצל אשר מקבל מהאור העליון כפי הכנת הרצון לקבל, דהיינו ההשתוקקות שבו, כמו שנתבאר לעיל (הסת"פ ח"ב אות נ' ד"ה והנה).

 

המשכת הנאצל אנו מכנים התפשטות האור העליון

סג) ובאותו רגע שהנאצל משתוקק לקבל מהאור העליון, מיד שואב אליו את האור העליון. בדומה למדליק נר מנר ואין הראשון חסר, כן בשעה שהנאצל ממשיך אליו האור העליון אין אור העליון חסר כלום מחמת אותו החלק שהמשיך הנאצל לתוכו, וכן אין לו שום התפעלות או התפשטות מחמת המשכתו של הנאצל, אלא כדי לשבר את האזן, אנו מכנים את המשכת הנאצל בשם התפשטות האור העליון, וזכור זאת לכל המקומות, כי אנו מדברים תמיד בלשון התפשטות האור העליון, והכונה היא על המשכתו של הנאצל גופו, על השתוקקותו עצמו בלבד.

 

חלק האור שהיה צריך להכנס לבחי"ד, ונדחה ממנה, הוא נעשה או"ח

סד) ולפיכך, אחר הצמצום, שהמלכות דא"ס ב"ה חזרה והמשיכה האור העליון, הנה כיון שהמשיכה אותו ע"י ההשתוקקות שבבחי"ד שלה כנ"ל, הנה נמשך לה האור העליון גם אל בחי"ד. אלא מכח המסך שעשתהלעכב את האור שלא יתפשט אל בחי"ד, הנה חזר אותו חלק האור לאחוריה, שבזה קיימה את רצונה שמתחילה, שיגיע לה האור רק בג' בחינות. אמנם אותו חלק האור שהמסך החזיר לאחוריו לשרשו, דהיינו החלק הראוי לבחי"ד, לא נעלם ממנה, אלא נעשה לאור גדול המלביש את ג' הבחינות של האור העליון, ממקום המסך ולמעלה עד השורש, שהאור החוזר הזה נעשה לבחינת כלי קבלה לג' הבחינות של האור העליון, במקום הבחי"ד כנ"ל (הסת"פ אות כ"א ד"ה עתה, עש"ה).

 

לשיעורי קבלה נוספים מהרב יוחאי ימיני

לצפייה בסריקת הספר תלמוד עשר הספירות | חלק ב | PDF

לרכישת הספר תלמוד עשר הספירות בביאור הרב ימיני

 

 

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה