תע"ס היומי | עמוד סז

להאזנה

תלמוד עשר הספירות | עמוד סז

תלמוד עשר הספירות | חלק ב | הסתכלות פנימית

אותיות נו – ס | שיעור בתע"ס עמוד יומי

 

המשכת הקו היתה תחילה בבחי"ד, וע"כ היה צריך כח מעכב על בחי"ד, שלא יכנס בה האור

נו) עתה נבאר ענין מסך שנעשה על בחי"ד, שהיא מלכות. כי בעת שעולם הצמצום, דהיינו מלכות דא"ס ב"ה שנתלבשה שם כנודע [ח"ב תש' קע"ב סבה ג'], דכל מדרגה מתחלת ממלכות דעליון שלה הנעשה לבחינת חומר ראשון שלה (כנ"ל אות כ"ז). והנה כשהמלכות הזאת המצומצמת, חזרה והמשיכה אור עליון על ג' בחינות בלבד, הנה ההמשכה הזאת היתה בהכרח עם ההשתוקקות שבבחי"ד שבה, כי ג' הבחינות הראשונות אינן כלל כלי קבלה והמשכה כל עיקר. ולפיכך הכרח הוא, שהמשיכה האור העליון מתחילה אל כל ד' הבחינות, דהיינו אפילו אל בחי"ד שלה, אלא כדי שלא יגיע האור לבחי"ד, הוכרחה להוסיף כח חדש, לעכב את האור שלא יתפשט לבחי"ד.

 

לשיעורי קבלה נוספים מהרב יוחאי ימיני

לצפייה בסריקת הספר תלמוד עשר הספירות | חלק ב | PDF

לרכישת הספר תלמוד עשר הספירות בביאור הרב ימיני

 

כח המעכב שנתוסף על בחי"ד, נקרא מסך

נז) וזה הכח החדש שהוסיפה, נקרא בשם מסך, שהמסך הזה הוא הגורם השורשי, בדבר המשכת אור הקו על ג' הבחינות. כי הצמצום שעשתה, דהיינו שסילקה את רצונה מלקבל בבחי"ד, היה מספיק רק להסתלקות האור העליון ממנה בלבד. אמנם אח"כ שחזרה והמשיכה את האור, הנה הוכרחהלעורר שוב את בחי"ד שלה, כדי להמשיך את ההמשכה החדשה, וא"כ לולא עשתה כח חדש כלפי התפשטות האור, היה שוב האור מגיע גם אל בחי"ד. הרי שעיקר הגורם להמשכת אור הקו על ג' הבחינות, הוא רק כח המסך, שעשתה מחדש כלפי האור. והבן היטב את ב' הבחינות הללו, דהיינו הצמצום והמסך, שהם היסודות לכל ההמשך שבחכמה הזאת.

 

הצמצום היה מדעתה. המסך דוחק [דוחה] האור בכח שליטה שלא מדעתה

נח) והבן ההפרש בין דבר הצמצום שעשתה המלכות דא"ס, שהיא בחינת הסתלקות מגדלות הרצון לקבל, מרצונה ובחירתה להשואת הצורה ביותר למאציל, ובין דבר המסך, שהוא בחינת כח העיכוב, בשליטה והכרח, שלא יגיע האור לבחינה ד'.

 

נט) וטעם הדבר הוא, כי אע"פ שהן הצמצום והן המסך, נעשו על ידי מלכות דאין סוף ב"ה כנ"ל, אמנם כבר ידעת שבשעה שהרוחני קונה צורה חדשה נוספת על צורתו, נבחן עי"ז לשני רוחנים ולב' בחינות, הרחוקות זו מזו לפי מדת גודל שיעור שינוי הצורה שיש בין ב' הצורות הללו. כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי גרזן, ונרחקים זה מזה על ידי מקום ושטח, כן הרוחניים נבדלים זה מזה על ידי חידוש צורה, ומתרחקים זה מזה לפי מדת גדלו של השינוי שנמצא בין צורה לצורה, אם פחות ואם יותר.

 

המסך הוא תולדה של המלכות המצומצמת. מה שהוא רצון בעליון הוא כח בתחתון

ס) ולפיכך, אחר שהמלכות הנ"ל עשתה המשכה לאור הקו על ג' בחינות, נבחנת המשכה זו לצורה חדשה שנתוספה על צורת הצמצום. באופן, שיש עתה שתי בחינות במלכות הנ"ל. הא', היא המלכות המצומצמת, שהיא הצורה הא' שנעשתה במלכות דא"ס ב"ה, וקבלה הצורה החדשה שנקראת מלכות מצומצמת. ואח"כ, כשהמלכות הזו עשתה המשכה אחר האור של ג' הבחינות, נולדה ויצאה צורה חדשה, שנקראת מסך, כלפי האור שלא יופיע בה בבחי"ד. ונודע שכל רצון שיש בעליון, נעשה שליטה אצל הענף היוצא ממנו. ולפי שהמסך הוא ענף ותולדה מהמלכות המצומצמת, לכן אע"פ שהמלכות צמצמה עצמה מרצונה ודעתה,בלי שום שליטה על ידי העליון ממנה, עםכל זה, התולדה הנמשכת ממנה, דהיינו המסך, כבר הצמצום רוכב עליו בשליטה גמורה להיותו מדרגה שניה לעולם הצמצום כנ"ל.

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה