עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

פתיחה לחכמת הקבלה | 6 | הקדמה – אותיות יג – טו

פתיחה לחכמת הקבלה | 6 | הקדמה – אותיות יג – טו

פתיחה לחכמת הקבלה | הרב שקד אליהו פנחס

 פתיחה לחכמת הקבלה | הקדמה אותיות יג – טו | הרב שקד אליהו פנחס

 

יג. ואין לשאול, כיון שבא"ק ואצילות אין עוד שם שום גילוי למהות הנשמות המקבלים, אם כן מה משמשים הכלים ההם הנקראים עשר ספירות,

ולמי המה מעלימים ומכסים בשיעוריהם הללו. ויש בזה ב' תשובות: הא', שכן דרך ההשתלשלות כמו שתמצא בפנים הספר.

והב' הוא כי גם הנשמות עתידים לקבל מהעשר ספירות ההם שבא"ק ואצילות, דהיינו בדרך עליות הג' העולמות בי"ע אליהם,

כמו שיתבאר להלן באות קסג, ולפיכך יש להבחין גם בא"ק ואצילות אלו השינויים שבעשר ספירות,

כפי מה שהם עתידים להאיר להנשמות בשעה שהם יעלו שמה עם העולמות בי"ע, כי אז יקבלו לפי המדרגה שבעשר ספירות ההם.

 

יד. הרי נתבאר היטב, שענין העולמות ובחינת החידוש והשינויים ומספר מדרגות וכדומה,

כל זה לא נאמר אלא בבחינת הכלים המשפיעים להנשמות ומעלימים ומודדים להם שיוכלו לקבל מאור אין סוף ב"ה שבהם בדרך המדרגה,

והם אינם עושים שום התפעלות של משהו באור א"ס ב"ה עצמו, כי אין כיסוים פועלים על המתכסה, רק על השני הרוצה להרגיש אותו ולקבל ממנו כנ"ל במשל.

 

טו. ובדרך כלל, יש להבחין בהספירות ובפרצופין בכל מקום שהם, את ג' בחינות הללו:

עצמותו ית', כלים ואורות. אשר בעצמותו ית' לית מחשבה תפיסא בו כלל, ובכלים יש תמיד ב' הבחנות הפכים זה לזה,

שהם העלמה וגילוי, כי ענין הכלי מתחילתו הוא מעלים על עצמותו ית',

באופן שאלו העשרה כלים שבעשר ספירות הם עשר מדרגות של העלמות. אמנם אחר שהנשמות מקבלים להכלים הללו בכל התנאים שבהם,

הנה אז נעשים אלו ההעלמות לבחינות של גילויים להשגות הנשמות. הרי שהכלים כוללים ב' הבחנות הפכיות זו לזו שהם אחת,

כי מדת הגילוי שבכלי הוא ממש כפי מדת ההעלמה שבהכלי, וכל שהכלי יותר עב, דהיינו שהוא יותר מעלים על עצמותו ית',

הוא מגלה קומה יותר גדולה. הרי שב' הפכים הללו הם אחד. וענין האורות שבהספירות פירושן,

אותו שיעור קומה הראוי להתגלות להשגת הנשמות. כי מתוך שהכל נמשך מעצמותו ית',

ועם זה אין השגה בו רק בתכונתם של הכלים כנ"ל,

על כן יש בהכרח עשרה אורות בעשרה כלים הללו, דהיינו עשר מדרגות של גילוים אל המקבלים בתכונת אותם הכלים.

 

באופן שאין להבדיל בין אורו ית' לעצמותו ית', רק בזה אשר בעצמותו ית' לית השגה תפיסא ביה כלל,

זולת המגיע אלינו ממנו ית' דרך התלבשותו בהכלים של העשר ספירות, ומבחינה זו כל הבא בהשגה אנו מכנים בשם אורות.

לחנות הספרים

 

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +