סדר סיבה ומסובב | 41

סדר סיבה ומסובב | הרב שגב רומנו

ביאור מקיף ומעמיק על סדר השתלשלות העולמות הרוחניים, כפי שביאר אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש | בסדרת שיעורים נפלאה, מבאר הרב שלב אחר שלב את יציאת עשר הספירות בדרך קודם ונמשך | כפי בכתב 'בעל הסולם' בספריו 'תלמוד עשר הספירות'.

 

יניקה

הלידה זה אומר שהעובר לוקח עצמאות. בזמן העיבור העובר בטל לאמו כמו שחז"ל אמרו "עובר ירך אימו", אוכל מה שאימו אוכלת, חלק מאמו חלק מהאיבר של אמא שלו. בהלכה למשל: אישה שח"ו התחייבה סקילה, שריפה, הרג, חנק, אחת מארבע מיתות בית דין, לא ממתינים שהיא תילד. וזה קשה, מה אשם הולד? משום שהוא חלק מהמערכת. לגבי כל עניין הוא חלק מאמו, הוא אוכל ונושם והכל הוא קולט דרך האמא. הלידה זה בעצם הנקודה שהוא מקבל את העצמאות שלו, זה נקודה מאוד חשובה, התהליך הכי חשוב בבריאה זה שיהיה לנו בסופו של דבר את ההכרה הבחירית, שאנחנו נבחר ואנחנו נעשה בעצמנו, בורא עולם רוצה לתת לנו את העוז, את כל הכח לעשות חיל. כמובן שנדע שה' אלוקיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל, אבל הוא רוצה שיהיה לך כח. הלידה נקודה של התחלת לקיחת הכוח. כתוב בגמרא שנסגר הפתוח ונפתח הסתום. מי זה הסתום? הפה, הוא היה סתום כשהוא היה בבטן של אמא שלו, נפתח הסתום נסגר הפתוח, נסגר הטבור ונפתח הפה, ההתהפכות הזאת היא גם מרמזת על עניין עמוק של התהפכות מבחינה רוחנית משנה את כל הגישה שלו כלפי צורת הקבלה שלו. אם הוא קיבל בצורה של טבור שזה עניין של ביטול, הוא מקבל ישירות את האוכל מוכן עם החמצן, דם מסונן ישר מהכבד של אמא שלו לתוך הבטן שלו, הוא לא צריך לעמול הוא לא צריך לברר הוא לא צריך לעשות עבודה כל שהיא.

פתיחת הפה זה אומר- קבלת סמכות. סגירת הפה לאדם פירושו לקחת לו את הסמכות.

ופתיחת הפה פירושו לתת לו עצמאות. לפתוח את הפה זה לא רק שהוא מתחיל לאכול, לינוק מהפה, זהו רק סמל. כאשר התינוק מתחיל לינוק מהפה זה אומר שהוא מתחיל לעשות את הבירור בצורה עצמאית.

עד עכשיו אימו ביררה לו את הרע מתוך הטוב וזרקה את הפסולת דרך מערכת פינוי הפסולת אצלה והוא קיבל רק זך מן הזך- אין פסולת אין שום פסולת.

עכשיו הוא יכול להוריד את כל מה שב – "כוח" את המחשבה שלו לב – "פועל". עד עכשיו הוא היה בחינת חלום. הכל בכוח, העובר נמצא במצב של חלום כל הזמן. בבטן אימו זה בחינת ביטול, בחינת אור אין סוף ממלא את כל המציאות רואה מסוף העולם ועד סופו, הכל בכוח, אין סוף זה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, מצב של מחשבה,

עיבור – מצב של מחשבה.

לידה – פתיחת הפה, דיבור.

כתוב שיש לרחם דלתות וצירים.

מה זה אומר צירים? צירי לידה?

זה אומר שמתהפך כמו שדלת נפתחת, היא היתה סגורה, הציר היה במצב מסוים וכאשר האדם מסובב את הדלת על הציר, ההתהפכות הזאת של מטבור לפה היא הסיבוב הזה.

שתי דלתות, שתי אותויות ד' היו מחוברות, כאשר מחברים שתי ד' נוצרת צורה של ם' זו ה – ם' סתומה שהרחם בנוי ממנה, ם' סתומה מסמלת מצב של מחשבה, של בכח, סתום. לדוגמא האדם לא יכול לדעת מה מחשבתו של חברו, רק אחרי שהוא ידבר או יעשה משהו נוכל למפרע להבין מה הוא חשב, אבל כאשר הוא חושב, זה גנוז אצלו. הגנוז פירושו סגור, זו הם' סתומה.

זה נקרא בזוהר הקדוש "טבעת". טבעת סגורה, ם' סתומה. מתי הם' הזאת נפתחת? שהעובר מקבל את העצמאיות שלו, הוא מפריד את הדלתות. מה מחבר דלת לדלת? מהי התנועה של הדלתות? צירים. זה נקרא שיש צירי לידה. שמתחיל תנועה של הדלתות, תנועה של הדלת זה הציר.

מה זה אומר דלתות?

דלתות זה אומר כחות סיום.

ביאור: המסך של הטבור זה כחות סיום. הרחם זה כוחות סיום של האמא שבתוך כוחות סיום אלה ,כחות של גבורות אלה, גבורות זה גבולות היא עושה את הגבול של הולד, מציירת את הולד, תוחמת אותו. אחרי שהוא מסיים את הציור שלו, הוא שלם, יש לו ציור משלו שלם הוא יכול לצאת.

יכול לצאת אז הוא יוצא מתוך הגבולות של אמא. לצאת מהגבולות של אמא זה נקרא לעבור את הדלתות שלה, אז נפתחות הדלתות, אז שתי הד' נפתחים ונפרדים, שתי ד' שהיו ם' סתומה אשר סוגרת, אין גילוי של המחשבה, מחשבה סתומה, אז נפתחת המחשבה.

המחשבה מתגלית דרך הפה, ע"י דיבור. הלידה נקראת פתיחת הפה, יש פי הרחם והוא מקביל לפה, כמו שהיסוד מקביל ללשון, שמירת הברית קשורה לשמירת הלשון, גם הפה, הדיבור קשור לרחם. כתוב במשנה "ראוה מדברת בשוק", מה הכוונה בזה? ראוה מדברת, בלשון נקיה, חז"ל דיברו בלשון נקיה, ראוה אותה שהיא נמצאת עם משהו.

אנחנו רוצים לדעת אם הולד הזה כשר, אם היא בא עם משהו שהוא לא ראוי פוסל אותה לכהונה, עושה אותה זונה או חללה, אז תלוי מי בא עליה, אז מדברת במשנה הזאת זה עניין של זיווג. כל תהליך ברוחניות הוא בחינת זיווג בעולמות העליונים. האור מתחבר עם הכלי זה ניקרא זיווג, יש חיבור בין כלי לכלי, יש השפעה בין זכר ונקבה, כלי זכר- כלי משפיע, כלי נקבה- כלי מקבל. המקבל נקרא נקבה. אז זה נקרא זיווג. האור שמתחבר לכלי ממלא אותו זה נקרא זיווג, הלידה היא גם זיווג, זה זיווג לא בין זכר לנקבה, זה חיבור של הולד לעצמו במדרגה של הבפועל. הוא היה עד עכשיו בכח הוא מתחבר לבחינה של הבפועל שלו, זה הלידה. לפני הנק' הזאת מתחיל בירור לבד, מה עושים בבירור? הפרדת הרע מהטוב, לקחת את הטוב ולזרוק את הרע זה היניקה. היניקה- הוא מקבל את החלקים שהוא עוד לא הספיק לברר בעיבור שהם שייכים לנצח והוד, שייכים לרגלים שלו, לכן הולד- הרגלים שלו הם הכי חלשות, הראש הכי מפותח, הגוף קצת פחות והרגלים הכי הכי חלשות, ידים הם יחסית חזקות, תתנו לתינוק את האצבע הוא ילפט אותה, הוא יכול לעשות מתח, אפשר להרים אותו מהאצבעות. התינוק הוא מאוד חזק בצוואר שלו, הוא יכול להחזיק את הראש שלו למעלה המון זמן. זה כח עצום, תנסו לעשות תרגילים כאלה ביוגה, כמו תינוק ששוכב על הבטן ומרים את הראש למעלה אתם תגלו שהם גיבורים גדולים, יש להם כוח עצום בצוואר אתם תתפסו בגב, לא יקח לכם הרבה זמן. לעיניינו , היניקה זה תהליך של בירור של הדמים העכורים שלא הספיקו להיתברר, את הדמים הטהורים מתוך העכורים שלא ביררו בעיבור מבררים ביניקה, למה בורא עולם סידר את זה בצורה כזאת? לעניות דעתי, לא ראיתי את זה כתוב בצורה מפורשת אז אני אומר רק מסתבר לפי המהלכים של מה שאנחנו לחמדים, שפה מתחיל בלידה בחירה אז הוא מתחיל קצת לברור בעצמו, האמת שהוא לא כל כך בורר, אמא שלו עדין אוכלת והיא עדין מבררת את עיקר האוכל, נותנת לו חלב זכ אבל הוא מתחיל בירור עדין של העדין, עד כדי כך שהיציאות שלו מחילה מכבודכם, הם נחשבות לנקיות לגמרי, מותר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל לידם, זה אורמ שזה בירור אבל לא בירור, זה התהליך של הלידה עוברים ממצב של בירור שהאמא ביררה את הולד וזה שהולד קיבל בלידה את בעצמאיות לברר בעצמו, נפתח לו הפה, נפתח הפה זה אומר שהוא יכול בפועל לברר, אבל הוא מברר רק בירורים מאד עדינים, מסיים את הבירור בראשוני בגיל שנתיים, זה סיום עיקר היניקה אבל ממשיך. בקבלה יניקה נמשכת בשלוש תהליכים, עיבור של היניקה, יניקה של היניקה ומוחין של היניקה. כל דבר מתחלק לעיבור יניקה מוחין, שלוש חדשים ראשונים של ההריון נקראים עיבור של העיבור, שלוש חודשים אמצעים זה נקרא יניקה של העיבור, העובר יונק וגדל בעיקר בשלוש חודשים האמצעים הוא גודל ומתפתח. השלוש חודשים האחרונים הוא מכין את הלידה, נקרא מוחין, הוא מכין את המח שלו בעיקר, זה תהליכים להיות עצמאי.

 

ביניקה היא נמשכת עד גיל תשע, שזה בעצם כמה תהליכים של גיל חינוך, יש גיל חינוך מסוים שילד מתחיל לדבר, מתי הוא מתחיל לדבר? כשמתחיל לטעום טעם דגן, מפסיק את היניקה בקביעות זה בערך בין גיל שנה לשנתיים, בקבלה זה נקרא שנתיים באופן כללי, הוא לא סיים את היניקה לגמרי, יונק עד גיל תשע בקבלה, זה לא שצריך להניק את הילד עד גיל תשע, לא להיכנס לדמיונות, זה רק אומר שבעולמות העליונים התהליך הזה יקח תשע שנים, משלון תשע השתנויות, יש תשע שנים, שנה זה משלון השתנות וחודש זה מלשון התחדשות. זה לא זמן כי אין זמן ברוחני, אז זה מתבטא שבעבר הרחוק היו יכולים לינוק עד גיל תשע כל עוד הוא לא פרש, ההלכה אומרת אם הוא פרש מאמא שלו מגיל שנתיים אסור להחזיר אותו, כאילו יונק מהשרץ. אסור לינוק עוד אם הוא פרש מאמא שלו יותר משלושה ימים, זהו הפסיק לינוק- הסתדר לבד, הוא לא חוזר אחרי גיל שנתיים הוא לא חוזר יותר לינק. לעיניינו היניקה היא תהליך שמקבלים את הנצח והוד שבמקבילים אצל האמא לדדים שלה היא מבררת לו את החלב שהחלב זה בעצם הדמים הטהורים אחרונים שנשאר לברר ולכן הם משלימים את הרגלים שלו וכשהוא מסיים את היניקה הוא יכול ללכת. הרגלים שלו התחזקו קיבל את ההשלמה של הרגלים שלו, הוא נולד זה אומר שיש לו כבר בחירה אבל היא לא מושלמת, הוא מתחיל לבנות את הברור שלו בכוחות עצמו זה נקרא שהתחיל להיפתח לו הפה וזה בעצם עיקר התהליך של היניקה, זה קשור גם כן לעניין של מתן תורה. נראה בשיעור הבא בע"ה לעניין של הכוונות נראה איך קשור לחלב הזה שאנחנו אוכלים בשבועות, כל התהליך של יציאת מצרים היה מצרי הרחם זה היה העיבור, קראית ים סוף ירידת המים, והלידה של עם ישראל, עם ישראל נהיה עם אחרי שהוא חוצה את ים סוף ונהיה עם שלם ועצמאי אבל הוא עוד לא עצמאי לגמרי כי צריך חמישים יום לספור, זה החמישים יום שהוא יונק, חמישים יום של יניקה אז הוא מקבל את לוחות הברית שהם הדדים של אמא, הדדים של השכינה הקדושה, שלוחות הברית, בגלל זה הם צורה של שתי טיפות שמניקות אותו, זה החלב שיעשה אותם גדולים, ועם ישראל מתפתחים במדבר עד שמקבלים מוחין משלהם ואז יכולים להיכנס לא"י. שנזכה.

 

לעמוד שיעורי הקבלה של הרב שגב רומנו

לרכישת ספר 'מילון הסולם' של הרב שגב רומנו

לשיעורי קבלה וחסידות מכל מרבני המרכז 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.