סדר סיבה ומסובב | 33

סדר סיבה ומסובב | הרב שגב רומנו

ביאור מקיף ומעמיק על סדר השתלשלות העולמות הרוחניים, כפי שביאר אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש | בסדרת שיעורים נפלאה, מבאר הרב שלב אחר שלב את יציאת עשר הספירות בדרך קודם ונמשך | כפי בכתב 'בעל הסולם' בספריו 'תלמוד עשר הספירות'.

 

ז"א

בס"ד הגענו לבאר את פרצוף זעיר אנפין, פרצוף זעיר אנפין הוא בעצם, אם אני רוצה לתת לו את ההגדרה הכי תמציתית זה עיקר ההנהגה שמנהיג אותנו בורא עולם. בורא עולם מנהיג אותנו בהנהגה שנקראת הנהגת המשפט, יש שכר ועונש ויש חסד דין רחמים, אבל חשוב מאוד לדעת שאפילו שזה עיקר ההנהגה של העולם הזה, בורא עולם לא רוצה שניתקע בהנהגה הזאת, זאת רק הנהגה זמנית, ז"א זה עניין של אמצעי ולא מטרה, יש דרך, יש אמצעי, האמצעי הוא שכר ועונש, נגיד ביחסים בין הורים לילדים. בתור ילדים קטנים כמעט ואין סיכוי לחנך אותם בלי שכר ועונש אלא מה? יש דרגוצ של שכר ועונש יותר זכות, ויש יותר עבות. נסביר: יש שכר ועונש אם לא תעשה ככה וככה תקבל עונש ואם תעשה ככה וככה תקבל פרס. יש יותר דק, שהיוצרים יחסים בין הילדים להורים שיש כבוד הדדי ואז הילד יודע שכשהוא עושה דבר טוב הוא מקבל כבוד, שווא לו, הוא מרגיש טוב, וכשהוא לא עושה את מה שצריך אז הוא מתבייש או כואב לו אפילו, לפגוע בהוריו. זה דרגה עוד יותר גבוה. מה ההבדל בניהם? השכר ועונש הראשון הוא נקרא שכר ועונש של סוג של עבדים שמבקשים פרס "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס אלא הוו כעבדים" למה הכפילות הזאת? הוא אמר לנו כבר, "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא ע"מ לקבל פרס". סליחה הרב, הבנו מהחצי הראשון של השיעור את כל ההמשך, למה הפירוט, תנאים הם מאוד מדויקים במילים שלהם ומאוד מתמצתים כל משפט אז איך יכול להיות שהוא הרחיב אותו כל כך? אני לא הולך לפי הסטנדרט עכשיו, אני לא מפרש עכשיו משנה, אני בא רק להראות את הכיוון להזכירכם של שכר ועונש, שהוא רק אמצעי ולא מטרה. נראה לי שעל דרך הזאת אם נפרש את זה ע"פ הקבלה, מה שאנו לומדים כאן.

 

"אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב", אומר לנו זאת מציאות, תדעו לכם שאתם מתחילים שמה, זאת המציאות לכן תפסיקו, אל תתעקו שם, אל תהיו כעבדים, כי הוא יוצא מנק' הנחה שאנחנו כבר שם, ככה נבראנו, בורא עולם ברא אותנו בצורה כזאת של הרבה חסרונות ובעיקר החיסרון הכי גדול שלנו זה את הידיעה של הבורא, הכי נעלם מאיתנו האמונה, אנחנו צריכים לבנות אותה לבד, אז הוא אומר לנו שלב ראשון תפטרו מהצורה הנמוכה שאתם עובדים את הבורא, תפסיקו לעבוד את ה' ע"מ לקבל פרס כי אם לא אתם לא תגיעו למדרגה השניה, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב, מה זה עבד שמשמש את הרב בלי לקבל פרס, ראיתם דבר כזה בעולם הזה? לא! אין דבר כזה. אלא מה זה באמת? מלאך. עבדים, שמשמשים את הרב בלי לחשוב איזה פרס הם יקבלו זה מלאך. אומר לנו, אנחנו יודעים שעבדים שרוצים לקבל פרס זה עולם העשיה ואומר לנו תתעלו מעולם העשיה ותגיעו לעולם היצירה ששמה תעבדו את השם ביראה שנקראת יראת הרוממות, לא יראה של העולם הזה. יש לנו שלבים, יש לנו יראה שהוא מפחד לקבל מכות, זה מאוד נמוך, הוא סוג של, סליחה על הביטוי, סוג של יחסים של כמו כלב עם אדון, הוא יודע שאם הוא לא יעשה משהו אז הוא לא יקבל את העצם שלו, זה נמוך מאוד. יש שלב יותר גבוה, שהוא מפחד לחטוא, זה נקרא יראת חטא. מפחד לחטוא, הוא לא מפחד מהעונש, שימו לב. יראת חטא זה לא יראת העונש אלא ממה הוא יראה? שיהיה לו חסרונות. יש יראה הרבה יותר גבוה, יראת הרוממות. למה הוא יראה ממנו? כי ככה זה, הוא… הוא לא צריך תרוצים, כי הוא הכי גדול והכי טוב ואבא שהוא אוהב אותי והוא טוב אלי אני לא יכול לבגוד בו, זה לא, לא רק שאני לא יכול, הדבר שהכי יכאב לי זה אם אני אבגוד בו, זה יראה שהיא קרובה לאהבה. יראה שהיא קרובה לאהבה נקראת יראת הרוממות וזה הדרגות שיש לנו בתוך הפרצוף הזה שנקרא ז"א שהוא עיקר ההנהגה שלנו. יש את ההנהגה של קו ימין זה נקרא חסד, אהבה, יש את ההנהגה של קו שמאל זה יראה, ויש את הקו האמצעי שזה החיבור בניהם. זה מערכת אחת, קוים. קו ימין, קו שמאל, קו אמצעי. יש בו עוד מערכת- מערכת שנקראת שש ספירות שמחולקת לעליונות הנקראות חסד, גבורה ותפארת- חג"ת. ותחתונות הנקראות נה"י- נצח הוד יסוד. התפקיד של הספירות התחתונות הוא להשפיע לנקבה. דרכם מושפע השפע לנקבה, תפקיד נוסף של הנה"י באדם, בנפש שך הבן אדם משמש אותנו כל העניינים של היצרים, יצר. זה החלקים הנמוכים בנפש לעומת החלקים הגבוהים שזה חסד גבורה תפארת- אהבה, יראה, זה רגשות זה לא יצרים, אלא זה רגשות. היצרים קשורים יותר לכבד ולנפש הבהמית ולדם, זאת אומרת הזעיר אנפין מחולק לנו לשתי מערכות: אדם, זה העיקר שלו, ותיאום לתקן את הבחינה של הנפש הבהמית, המלכות היא בחינת הנפש הבהמית והוא צריך לתקן אותה דרך החלקים הנמוכים בזעיר אנפין שהם נצח הוד יסוד.

 

זה נקרא גם כן מתאמי מוחין, הנה"י- נצח הוד יסוד, הם מתאמים, תאום בין המוחין הגבוהים- חסד גבורה תפארת, לבין המלכות. אני מסכם: הזעיר אנפין עיקר ההנהגה, הנהגת המשפט, יש משפט בדרגה נמוכה יש משפט בדרגה גבוה אנחנו שואפים לעלות למדרגות הגבוהות של היראה, יש יראה מאור נמוכה שנקראת יראת העונש, יש יראה גבוה שאנחנו שואפים להגיעה אליה- יראת הרוממות. זה בעצם מאוד קרוב לאהבה, למה אני יראה ממנו? כי אני אוהב אותו, אני לא רוצה לפגוע בו, אני לא רוצה לקלקל את היחסים בנינו. זה השאיפה. איך מורכב הזעיר אנפין מבחינת קוים: קו ימין- חסד, אהבה, נתינה, השפעה. קו שמאל גבולות, גברות, דינים. לשים סיום צריך כוחות סיום גם כן. להגיד "עד כאן". קו אמצעי מאחד בין השתי כחות, מצד אחד נתינה מצד שני גבול. וזה עוזר להגיע למידה שנקראת "אמת", כי אמת היא לדעת לשים את הדברים על דיוקם. גם קשור לרחמים, שרחמים זה לא נתינה בלי סוף, וזה לא גבול בלי סוף אלא זה ניצוח שאתה מרחם על משהו אתה מודד לו בצורה נכונה את השפע.וזה הקו האמצעי- עיקר ההנהגה של הזעיר אנפין זה הרחמים זה האמת זה הקו האמצעי. עוד מערכת בזעיר אנפין: חג"ת- חסד, גבורה ותפארת זה החלקים העליונים, רגשות, אהבה, יראה רחמים. לעומת היצרים- נצח הוד יסוד. למה משמש אותנו הנה"י? לתאם את המוחין לחלק של המלכות. היות וזה רגשות יותר נמוכים, יצרים, אז הם מתאימים להעביר את זה לנפש היותר נמוכה, בגוף של הבן אדם בנפש של הבן אדם יש את הרוח שהיא זעיר אנפין ויש את הנפש שהיא המלכות. והרוח, האדם, זעיר אנפין, האדם הוא צריך לתקן את הבהמה את הב"ן את המלכות. זה נקרא אדם ובהמה תושיע ה'. אנחנו מתפללים לקב"ה שיעזור לנו לתקן את כל התיקון שאנחנו צריכים כי אמרנו אתמול שכל התיקונים הם לחבר את זעיר אנפין במלכות, לנוקבא. נקרא זו"ן, ליחד קב"ה ושכינתא. שזעיר אנפין זה ההויה מייחדים אותה עם אדנות וזה השילוב של הויה אדנות זה שאנחנו קראים בספר- רואים את האותיות הויה ולא יכולים להגות אותו, לא משיגים אותו כי אין בית מקדש, בבית המקדש יכולים להגות אותו אלא אנחנו הוגים את השם של המלכות, משיגים אותו רק דרך המלכות, דרך אדנות. אנחנו נשמור עוד כמה חלקים אחרי שלמד על הנקבה אז נחזור לדבר על הזעיר אנפין איך החיבור שלו עם הנוקבא, כרגע זה מספיק לנו לדעת שזעיר אנפין הוא עיקר המידת, הנהגת המשפט ברחמים ביושר וצדק.

 

לעמוד שיעורי הקבלה של הרב שגב רומנו

לרכישת ספר 'מילון הסולם' של הרב שגב רומנו

לשיעורי קבלה וחסידות מכל מרבני המרכז 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.