יסודות הבניין הרוחני | 1

להאזנה

 

השיעור מתאר את תחילת המבנה והסדר הנחוצים לפתיחת שערי הכניסה לעבודת ה' בכלל ולהבנת המכלול הרוחני הפנימי בעבודת הנפש בפרט, במהלך השיעור מגיש המשפיע הר' שקד על מגש של כסף ידע נרחב מהפסיפס התורני, מלוקט בצורה ברורה ומסכמת את היסודות שכל אדם המעוניין להבין את מהלך חייו הפרטיים והכלליים, נדרש לאסוף ממקורות רבים ולאחר מכן לארגן ולהתאים אותם אל חייו הפרטיים.. את השיעור מתחיל הרב במשל האם שחזרה מחופשת לידה לאחר "בלגן" שהספיקה המשפחה לעשות בביתה ובמקום להכין ארוחה בזמן קצר כהרגלה, הוזקקה לעסוק בסידור הבלגן משך זמן רב.. כך קיימים בתוכנו כל הכלים הנדרשים לעבודת ה' רק שזקוקים אנו לסדר וארגון בעבודה בכדי להתקדם למטרה.

 

הנחת היסוד הראשונה היא, שלכל יהודי ויהודייה קיים רצון פנימי עמוק לקשר וחיבור לשורש הוויתו בדומה לקרני השמש המחוברים אל השמש למרות שהדבר אינו ניכר בעין רגילה, הנחת היסוד השניה היא, שלכל הבעיות בחיי האדם ובכלל יש פתרון שורשי אחד ומקור אחד וכשבעיה שורשית זו תפטר בשלמות, שאר הסימפטומים של הבעיות ייעלמו מאליהן, וכל ניסיון טיפול בסימפטומים הדבר דומה לפתרון קצר במנורת חשמל בשעה שהבעיה היא בעיית חשמל בלוח ראשי…. "צמאה נפשי לאלוהים לאל חי" הנשמה צמאה לקשר ולחיבור עם מקורה בהיותה חלק אלוה ממעל, ולכן כלל החסרונות נובעים משורש מהותי זה.

 

לכל אדם שמור וקיים אוצר של שפע רוחני וגשמי אדיר, לנשמה קיימים 2 מלווים רוחניים הנקראים יצר הטוב ויצר הרע שהם אינם חלק מהנשמה אלא מלווים בלבד, כשהיצר הטוב משכנע את האדם לקיים פעולות חיוביות ולהשפיע טוב, והיצר הרע משכנע את האדם לעבור עבירות בכדי שעל ידי "העבירה" מלשון "העברה" האדם "יעביר" מאוצרו את השפע באופן שלילי שהוא לקבל על מנת לקבל ללא השפעה, (יצר הרע וכלל הכוחות השליליים מנסים בכל עת לשנות את הסדר וגנוב מהשפע ("שפע בחילוף אותיות "פשע")הרוחני והגשמי של האדם כדי להרוויח אותו לעצמם וכך האדם מקבל את התכונות השלילות שנמצאות במהות הרע שזה לקבל על מנת לקבל בדיוק כפי מהותן של כוחות הרע)

 

מובא בחז"ל סיפור על יוסף משיתה שבזמן החורבן נכנס בציווי שרי המלך לקודש הקודשים בה בעת שעמו היה סבוך ומסובב בסבל וייסורים נוראיים וכך נכנס וגנב את המנורה לטובת האויב, וכשביקשהו להיכנס ולגנוב כלי נוסף בפעם השניה, סירב בתוקף עד כדי מסירות נפש ממש, וכשייסרוהו במיתה משונה בכה ואמר "אוי לי שהכעסתי את בוראי" הוא לא בכה על הייסורים והכאב אלא על העבירה שבידו.. וכאן נשאלת השאלה, כיצד עשה מהפך אדיר כזה בנפש מאויב לאוהב ברגע אחד?! הנשמה עצמה נשארת תמיד מחוברת לבוראה ונשארת בקדושתה ללא סייג בלי שום קשר למעשי האדם והיא אינה מתלכלכת ואינה מזדהמת כלל וכל מהותה – חיפוש קשר וחיבור תמידי ליוצרה, אם כך, כיצד האדם מסוגל לעבור את מצוות הבורא?!

 

התשובה לשאלות אלו ואחרות היא, העולם הזה נקרא "העלם" משום שלצורך מתן הבחירה לאדם בכדי שיקבל את שכרו ללא בושה בעולם הבא, העלים ה' ית' כביכול את מציאותו מחיינו ועל זה "רוכבים" כלל הכוחות השליליים ובראשם היצר הרע שהוא הרצון לקבל שבאדם.. ביכולת היצר הרע לשלם "במזומן" כשליצר הטוב היכולת לשלם היא רק באשראי… בעולם הבא.. מתוך כך, כפי שהגנבים הגדולים ילכו לגנוב דווקא בבנק ולא בחנות מכולת.. כך היצר הרע מחפש את השפע היותר משובח ומנסה לשכנע את האדם שלו שמור השפע היותר גדול – לחטא או למנוע מהאדם לקיים את המצוות מלשון "ציוות" וחיבור.., ובכך לגזול ממנו את השפע ולהעבירו אליו.. משום שככל שהאדם מחובר למקור השפע בחיבור ישיר שמור וחזק – אין יכולת לגנוב ממנו את השפע, אך אם היצר מצליח לגרום לאדם להתנתק מחיבור זה, בכך תלויה כמות השפע שאותו מצליח לגנוב ולהעביר מהאדם אליו.

 

אם כן שאלנו, כיצד אדם בעל נשמה טהורה שהיא חלק אלוקי כביכול מורד ביוצרו? התשובה היא, כח הבלבול הכיסוי וההיעלם שהיצר מדמה לאדם, והתשובה ליכולת המהפך ברגע אחד היא, הרגע ההתפכחות כשהאדם מבין שהוא שבוי בידי האויב שמנסה רק לגנוב אותו, משל ל2 מדינות שהיו לוחמות זו בזו, מדינה א' תמיד הייתה מנצחת משום שהיה להם מדען חכם שהיה מיצר עבור מדינתו פצצות חזקות, מדינה ב' בהיותם המפסידים טקסו עצה והרדימו את המדען וחטפו אותו למדינתם ובנו לו מעבדת פצצות תואמת במדויק למעבדה בה הכין את הפצצות במדינתו ועל ידי כך נצחו את מדינה א' שכן כרגע המדען מכין את הפצצות הייחודיות עבורם והם משתמשים בהם כנגדו ללא ידיעתו וכנגד מדינתו ומשפחתו… ברור לחלוטין שברגע שתיפקח ויבין שהערימו עליו והוא שבוי במדינת אויב יפסיק מיידית בהכנת הפצצות ויברח.. כך האדם, ברגע ההתפכחות כשהוא מבין את ההשלכות האדירות של מעשיו כשכל העולמות וכל הבריאה תלויה בו, מיד עוזב את השלילי ודבק בחיובי, עוזב את הרצון לקבל על מנת לקבל ומבצע מהפך ברגע. ממקבל על מנת לקבל למקבל ע"מ להשפיע.

 

הרב שקד אליהו פנחס מייסד ויו"ר מרכז סולם יהודה ללימודי קבלה וחסידות 

 

סדנת יסודות הבניין הרוחני | שיעור 1 

00:00 פתיח

00:07 הקדמה

2:40 משל המבשלת

7:59 תחילת הסדנה: הרצון הפנימי של כל יהודי

10:10 משל החשמלאי

11:40 כח מהפך הנפש של יוסף משיתא

15:15 השורש הפנימי של נפש היהודי

16:35 הסיבה לעשיית הרע | השוני בין יצרת השם ליצרת בני אדם

18:40 סיכום ושאלות לשיעור הבא

20:28 סיום וסגיר

 

לשיעורי קבלה ברוח חסידות אשלג מהרב שקד אליהו פנחס

לסידרת יסודות הבניין הרוחני בתורת הקבלה מפי הרב שקד אליהו פנחס

לשיעורי קבלה על תיקון המידות בסדר הספירות של הרב שקד אליהו פנחס

 

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה