אלול

סידרת שיעורי קבלה על חודש אלול

מפי רבני מרכז סולם יהודה ללימוד פנימיות התורה

שבירושלים בראשות הרב שקד אליהו פנחס.

חגי ישראל לפי הזוהר הקדוש לאור כתבי החסידות.

ביאור חגי ישראל לפי הזוהר הקודש

כפי שהורו הרבנים המקובלים

ואדמו"רים חסידיים לדורותם.

 

loader