עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

פתיחה לחכמת הקבלה | 10 | אות ה | חלק ראשון

פתיחה לחכמת הקבלה | הרב שקד אליהו פנחס

פתיחה לחכמת הקבלה | אות ה' | חלק ראשון | הרב שקד אליהו פנחס

 

ה) ולפיכך, צריכים ל ד' בחינות שבשם הוי"ה, הנקראת חכמה בינה ת"ת מלכות. בחי"א הנק' חכמה – היא כללות הנאצל אור וכלי,

ואור החכמה שבה מבטל את כלי הקבלה וכמעט שאינו ניכר. כי בחי"א הנק' חכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל אור וכלי,

כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות האור שבו הנק' אור החכמה, או אור החיה, כי הוא כל אור החיים

שבהנאצל המלובש בהכלי שלו, אמנם בחינה הא' הזו, נבחנת לכלו אור, והכלי שבו כמעט שאינו ניכר,

כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה

• איך נקראות ד' בחינות הרצל"ק שבכלי? חכמה, בינה, ת"ת ומלכות

 

• למה הכלי שבבחי"א כמעט שאינו ניכר? כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני אבוקה ומשום

שהרצל"ק הזה שבבחי"א מוכתב לה מכח העליון ממילא אינו רצון עצמי ולא נחשב לשינוי צורה ועוביות של ממש.

 

• ידוע שרצון להשפיע גורם דבקות למאציל ורצל"ק גורם ריחוק, אם כן מדוע בחי"ב שהכלי שלה

הוא רצלה"ש נבחנת רחוקה יותר מהמאציל מבחי"א שהכלי שלה הוא רצון לקבל? כיוון שבבחי"ב

הרצון הוא רצון עצמי ואילו בבחי"א הוא רצון הכפוי מהעליון ולא נחשב בחירה חופשית,

אלא שבחי"ב בחרה מרצונה העצמי להשפיע למאציל

 

• למה אור חסדים נחשב שפל מאור חכמה? משום שאור חסדים נמשך כתוצאה מהתגברות

הנאצל ואילו אור חכמה נמשך מהמאציל עצמו. בחי"ב הנק' בינה – היא כלי ד'השפעה הפורש

מתענוגי אור החכמה, ומכח הדבקות נמשך לו מהמאציל אור חסדים. ואחריה באה בחי"ב, והוא

כי כלי החכמה בסופו הוא מתגבר בהשואת הצורה לאור העליון שבו, דהיינו שמתעורר בו

רצון להשפיע אל המאציל. כטבע האור שבתוכו שהוא כולו להשפיע, ואז ע"י הרצון הזה שנתעורר בו,

נמשך אליו מהמאציל אור חדש הנקרא אור חסדים, ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החכמה שהשפיע בו המאציל,

כי אין אור החכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל שיעורו, כנ"ל.

באופן שהאור וכלי שבבחי"ב משונים לגמרי מבחי"א כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע והאור שבה נבחן לאור החסדים,

שפירושו אור הנמשך מכח הדבקות של הנאצל בהמאציל.

כי הרצון להשפיע גורם לו השואת הצורה למאציל, והשואת הצורה ברוחניות היא דבקות, כמ"ש להלן.

 

• מהו ההבדל בין האור והכלי שבבחי"א לאלו שבבחי"ב? ב

בחי"א הכלי הוא כלי קבלה והאור הנמשך אליו הוא אור חכמה

ואילו בבחי"ב הכלי הוא כלי השפעה והאור הנמשך אליו הוא אור חסדים.

 

• מהי השתוות הצורה ברוחניות? דבקות. • למה גרמה התגברות הבחי"א בסופה?

שבחי"ב רצתה להשפיע למאציל כטבע האור שבבחי"א וכמעט שנפרש לגמרי מאור החכמה שהשפיע בו המאציל,

וע"י הרצון החדש הזה נמשך אליו מהמאציל אור חדש הנקרא אור חסדים. בחי"ג הנק' תפארת –

היא כלי הממשיך המשכה מועטת מאור החיות והאור שבו נבחן לחסדים בהארת חכמה.

ואחריה באה בחינה ג'. והוא כי אחר שנתמעט האור שבנאצל לבחינת אור חסדים בלי חכמה כלל, ונודע,

שאור החכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, ע"כ הבחי"ב בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החכמה,

להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים

מהרצון לקבל שהוא צורת כלי חדש הנקראת בחינה ג' או ת"ת, ובחי' האור שבה נק'

אור חסדים בהארת חכמה כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים ומיעוטו הוא אור חכמה.

 

ביאור לסרטוט: באופן טבעי מצד הכלים השורש יקרא כתר, ובחי"א חכמה, בחי"ב בינה, בחי"ג תפארת ובחי"ד מלכות אך בשל הירידה מג"ר מגיעים אורות נמוכים בכלים גבוהים ז"א שכל אור יבוא בכלי הגבוהה ממנו ועל דרך זו כלי הבינה יקבל את אור הנצח השייך במקורו לכלי הת"ת כי לאחר הירידה מג"ר מגיע אור קטן יותר לכל מדרגה ולכן אעפ"י שבינה היא כלי הבחי"ב נמצא מצד האור היא תקרא תפארת על שום האור החדש שעלה ומאיר בה. בחי"ד הנק' מלכות – הינה כלי הנפרד מאור החכמה ומשתוקק אליו כבבחי"א, אלא שכעת הכלי קודם לאור ולכן לא בטל אליו. ואחריה באה בחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחי"ג בסופו התעורר להמשיך אור חכמה במילואו כמו שהיה בבחי"א, ונמצא התעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחי"א, ונוסף עליו, כי עתה כבר נפרד מאור ההוא, כי עתה אין אור החכמה מלובש בו אלא שמשתוקק אחריו, ע"כ נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלימותו, כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם, נקבע הכלי, כנ"ל, וכשיחזור אח"כ ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם להאור. וע"כ נבחנת בחינה ד' הזאת לגמר כלי. והיא נק' מלכות. • מהו החיוב להתחלקות כל נאצל לע"ס? כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. ועמ"נ שתתממש מטרת הבריאה (להיטיב לנבראיו), מחוייב להיות כלי (רצון עצמי לנברא). ותהליך יצירת הכלי נעשה ע"י הכלל של 'התפשטות האור והסתלקותו' בד' שלבי התפתחות הנקראים גם ע"ס.

לחנות הספרים

 

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +