סדר סיבה ומסובב | 32

סדר סיבה ומסובב | הרב שגב רומנו

ביאור מקיף ומעמיק על סדר השתלשלות העולמות הרוחניים, כפי שביאר אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש | בסדרת שיעורים נפלאה, מבאר הרב שלב אחר שלב את יציאת עשר הספירות בדרך קודם ונמשך | כפי בכתב 'בעל הסולם' בספריו 'תלמוד עשר הספירות'.

 

פרצוף זעיר אנפין, זעיר פירושו קטן, אנפין פירושו פנים.

מה זאת אומרת שהפנים שלו קטנות?

פנים כמו שאמרנו באריך אנפין, זה עניין של חכמה גדולה, אריך אנפין[ארוך הפנים], מבטא את פרצוף עצם החכמה, החכמה בשיא הגדלות שלה.

זעיר אנפין פירושו מעט חכמה. מדוע זה מעט חכמה? כי עיקרו חסדים.

הבינה היא כולה חסדים, "חפץ חסד הוא", רוצה רק להיטיב רק להשפיע,

הזעיר אנפין היות והוא הנולד מהבינה עיקרו כמו הבינה – חסדים, להשפיע, להיטיב, אבל הוא רוצה חכמה כדי חיות, מעט חכמה, חיות, והוא רוצה מעט חכמה, אלא שהוא צריך להשפיע את זה במלכות אז הוא ממשיך בשבילה חכמה גדולה, את עצם החכמה, אז יהיה תהליך שנקרא שזעיר אנפין עולה ומחבר בין אבא ואמא והוא הופך להיות קו אמצעי, דעת.

דעת עניינו קו אמצעי, דעת זה מלשון "האדם ידע את חווה" ידיעה זה חיבור, חיבור הוא בין חכמה לבינה, שני הפכים, החכמה זה עצם המוחין, האור, שפע. והבינה זה הרצון להשפיע, הרצון להיטיב, חסדים. חכמה וחסדים, שני הפכים, בינה לא רוצה לקבל חכמה, אלא באיזה אופן הבינה מתרצה לקבל את החכמה? רק כדי להיטיב לזעיר אנפין, וזעיר אנפין מתי הוא רוצה חכמה? לתת למלכות. ולכן נצטרך ללמוד על זעיר אנפין ועל נוקבא ביחד מעט ואחר כך אנחנו נפרט אותם בנפרד.

זעיר אנפין ונוקבא הם עיקר ההנהגה של הבריאה, אנחנו מונהגים בעיקר ביום יום בהנהגה הנקראת זעיר אנפין ונוקבא, או בקיצור זו"ן. זעיר אנפין ונוקבא זה בעצם חיבור של מה שאנחנו אומרים ב
"לשם יחוד קב"ה ושכינתיה",

הנהגת המשפט זה זעיר אנפין.

הנהגת הצדקה נקראת מלכות.

המשפט חסד גבורה תפארת שזה בעצם גם חסד דין רחמים, זה עניין של המשפט, יותר נוטה לימין חסד, אהבה, או נוטה יותר לשמאל גבורה יראה, עבודה ביראה או קו אמצעי- איחוד, חיבור בין האהבה לבין היראה.

וזה עניין של רחמים, עניין של קו אמצעי, עניין של הדעת.

תלוי באיזה בחינות, יש כל מיני בחינות בקו האמצעי, הזעיר אנפין עיקרו הנהגת חסד דין רחמים בקיצור חד"ר. ההנהגה שנקראת הנהגת המשפט, והזעיר אנפין הוא הזכר הוא המשפיע הוא מתקן את השכינה, שכינה זו המלכות, המלכות של עולם האצילות זה האור ששוכן אצל התחתונים, זה האור המתפשט בעולמות: בריאה, יצירה, עשייה, ובעצם כל התיקון שאנחנו צריכים לתקן זה שהזעיר אנפין יהיה מספיק גדול כדי להגדיל את המלכות, היות והמלכות תלויה בזעיר ענפין, וזה נקרא להקים את השכינה מהגלות, להקים מלכות מעפרא.

היכן רמוז שאדם צריך לתקן את זעיר אנפין ונוקבא בתורה?

צריך לדעת שחכמת הקבלה חייבת להיות מרומזת גם בפשט התורה, אם כן מה הפירוש "תנו עוז לאלוקים". איך התחתונים יכולים לתת כוח לקב"ה? וכן יש לשאול מה הפירוש "צור ילדיך תשי" מי שילד אותך, מי שהביא אותך לעולם, מי שברא אותך, את הכוח שלו אתה מתיש.

וזה קשה להבין האם יש מישהו שיכול להתיש את הקב"ה!? אלא ברור שצ"ל שהכל מצד גילוי ה' לנבראים. לבורא יתברך לא חסר כלום, ואנחנו לא מעלים ולא מורידים אצלו כלום. הוא שווה בהשוואה אחת ושלם, אין בו שום חיסרון ולכן גם לא תהיה בו שום תנועה, כי תנועה נוצרת מחיסרון. אז איך התחתונים מגבירים את הכוח הבורא? הבורא הוא שלם.

אם כן מה הפירוש להגביר?

תשובה: להגביר את היכולת שלו להיטיב לנו, להגדיל את הכלים שלנו.

מה הכוונה שאומרים "שכינה"? הכלים שלנו, הרצונות של עם ישראל לקבל את האור. הרצונות להידבק בהשם ית' ולקבל את האור שלו בקדושה. אנחנו לוקחים את כל הרצונות שלנו ומפנים אותם לקדושה, לקבל את השפע על מנת להידבק בו ית', לעשות נחת רוח לבורא, לא לחשוב על עצמנו.

כשאדם פועל עם הרצונות שלו כדי להידבק בבורא זה נקרא שהוא מרומם את הרצונות שלו, כללות של כל הרצונות של עם ישראל נקראת השכינה הקדושה.

היכן מתבטאים זעיר אנפין ונוקבא בשם הויה?

כתר – קוצו של י'.

י' חכמה.

ה' בינה.

זעיר אנפין ונוקבא – ו' וה' אחרונים.

היכן זה רמוז ? "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור".

חז"ל דרשו על פסוק זה שאין הכיסא שלם ואין השם שלם עד שימחה זכרו של עמלק, מה זאת אומרת שהשם של ה' לא שלם? הרי בכל התורה שם ה' כתוב שלם כלומר גם עם ו' וה'. אם כן מה הכוונה שה' לא שלם? ומה הפירוש של כיסא ה'? אין הכיסא שלם, מה הכוונה שהשם לא שלם?

תשובה: כיסא זה מלשון מלכות, כאשר נותנים לשר מסוים כיסא, נותנים לו בעצם כח! זה לא משנה אם יתנו לו כיסא או לא יתנו לו כיסא, יכול להיות שהוא יכול להביא את הכיסא "כתר פלסטיק" מהבית, זה גם בסדר, וכן להפך יכול להיות שאדם פשוט ישב על כיסא שנראה כמו של ראש הממשלה, האם זה יעזור לו? לא! כיסא פירושו סמכות, מלכות.

כיסא גם מבטא עניין של כיסוי, כי דרך הכיסוי מתגלה לנו, אדם הרוצה להתגלות בדמות אחרת או שהוא מתחפש או שהוא מתכסה. איך אור ה' מתגלה אלינו? גם דרך כיסויים.

הכיסוי הקרוב ביותר אלינו, אשר הכי מגלה לנו את אור ה' נקרא זעיר אנפין ונוקבא, אבל החיבור של הכיסא הזה הוא לא שלם, אין הכיסא שלם. כי השכינה אלו הרצונות שלנו ה"לא שלמים", ה"לא מחוברים אליו", לכן יוצא שהפירוש ש"אין הכיסא שלם" הוא שלא הכנו את עצמנו להיות כיסא שהוא יישרה עלינו, כסא נקרא גם "מרכבה", כלומר להיות מרכבה לאור ה'.

מה הפירוש אין השם שלם?

"השם" זה המלכות. "שם" זה הגדרה, הגדרה – זה הגילוי שלו בתוך גבולות, הגילוי שלו אל הנבראים. הכיסא שייך לזעיר אנפין, ו"השם" שלו זה הנוקבא.

"אין הכיסא שלם" – לא הכנו את הממלכה שלו, את התפקיד שלו בעולם, את הגילוי של הנהגת המשפט שלו בעולם שהוא השופט, הוא הדיין, הוא המלך, זה נקרא שלא המלכנו את זעיר אנפין, לא תיקנו את הנהגת המשפט.

כאשר עם ישראל לא נוהג בצדק וביושר, ברחמים לא מכינים את הכלים, אז מידה כנגד מידה: לא מתגלה לנו החסד והדין הצודק, הדין הקדוש והרחמים האמיתיים של ה'. ואילו כאשר אנחנו ננהג בחסד, דין לעשות דין, להעמיד את הדברים על דיוקם, כלומר אם הוא רשע- להרשיע, אם הוא צדיק- להצדיק, לא מתערבבים הדברים. יש לדעת לדון לכף זכות זה לא נקרא לערבב ולטשטש את המציאות- קוראים לרשע צדיק ואז מיד אחר כך הוא יקרא לצדיק רשע, זה לא נכון. הרשע הוא רשע והצדיק הוא צדיק. לדון לכף זכות פירושו שאת הרשע שאנחנו יודעים שהוא רשע אותו צריך לדון לכף זכות, תחבק אותו, תנשק אותו, תגיד לו אחי היקר אני דואג לך, אך הוא עדין ישאר רשע.

אם הוא היה צדיק, זה לא נקרא לדון את הרשעים לכף זכות. אלא הוא רשע, ואותו צריך לדון לכף זכות, זאת אומרת האדם צריך לומר: "אם הייתי במקומו מאוד יכול להיות שהייתי מתנהג ככה, ואני לא יודע אם הייתי יכול להימנע מזה אם יש לי בכלל בחירה להימנע מזה". לעזור לו מהמקום שהוא נמצא, אבל לא לטשטש את המציאות.

לענייננו- חסד עם רחמים הנהגת המשפט היא הבונה את כיסא ה', המלכות שלו בעולם והגילוי של המלכות בעולם זהו "שמו", מהו השם שאנחנו כביכול נותנים לו? איזה שם? גילוי של שמו ית' – השיעור שאנחנו מאמנים שהוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, שהוא המלך שהוא המולך בהכול.

 

לעמוד שיעורי הקבלה של הרב שגב רומנו

לרכישת ספר 'מילון הסולם' של הרב שגב רומנו

לשיעורי קבלה וחסידות מכל מרבני המרכז 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.