סדר סיבה ומסובב | 31

סדר סיבה ומסובב | הרב שגב רומנו

ביאור מקיף ומעמיק על סדר השתלשלות העולמות הרוחניים, כפי שביאר אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש | בסדרת שיעורים נפלאה, מבאר הרב שלב אחר שלב את יציאת עשר הספירות בדרך קודם ונמשך | כפי בכתב 'בעל הסולם' בספריו 'תלמוד עשר הספירות'.

 

אבא ואמא וישסו"ת הלכה למעשה

פרצוף בינה של אצילות מורכב מארבע זוגות.

זוג אחד – אבא ואמא עילאין.

וזוג אחד מתחתיו שנקראים ישראל סבא ותבונה אבל כל אחד מהם- אבא לבד מתחלק למ"ה וב"ן, ואמא לבד מתחלקת למ"ה וב"ן, וגם ישראל סבא מתחלק למ"ה וב"ן ותבונה מתחלקת למ"ה וב"ן.

אבא עילאיןאמא עילאין
מה:בן:מה:ב"ן:
ישראל סבאותבונה
מ"ה:ב"ן:מ"ה:ב"ן:

 

  • כל דבר בעולם התיקון, עולם האצילות, מחולק למתקן ומקבל תיקון.
  • המתקן הוא הספירות החדשות שיצאו העולם האצילות.
  • המקבל תיקון הוא מה שנפל בשבירת הכלים למטה אל הקליפות, מחוץ לעולם אצילות. המתקן לוקח את החלקים מתוך הקליפות ומברר אותם ומזכך אותם ומתקן אותם, שם אותם במקומם.

 

לפני שבא אדם הראשון כל התהליכים של עולם האצילות נעשים מאליו, וכיום האדם הוא שמתקן את כל פרצופים וכל העולמות האלה, זה הכל רמות של תודעה והכרת הבורא אצל הנברא.

כאשר האדם הוא רחוק מההכרה של מציאות השם זה אומר שהוא נמצא בקליפות.

כאשר יש לו קצת הכרה שיש מציאות השם, אבל הוא עדין בהסתר של הסתר, אפילו לא כל כך יודע כמה הוא בהסתר, זה נקרא הסתר כפול אז הוא עדין בעשייה.

באופן כללי כל עולם העשיה הוא רק נפש.

אולם קיימים הרבה דרגות גם בתוך עולם העשייה, ישנו פירוט של חמש עולמות בתוך העשייה:

  • עשייה של עשיה – נפש.
  • יצירה של עשיה- רוח.
  • בריאה של עשיה -נשמה.
  • אצילות של עשיה – חיה.
  • א"ק של עשיה – יחידה.

 

הנברא מברר ומתקן ע"י עבודות את המלכים.

 

איך מבררים? ואיך מתקנים?

ע"י תורה ומצוות עם כוונות נכונות.

עשיית המצווה כתיקנה מעלה רק את עולם העשייה.

ברכה בכוונה קשור יותר למקיפים, הברכה (המילים) נותנים את המקיפים. בעשיית המצווה האדם עושה את המעשים, אבל עוד לא התחיל לכוון, כלומר לעשות לשם שמיים אז זה עוד לא עלה לעולם היצירה*.

*[להיות עבד השם זה שייך להיות כמו מלאכים, ומלאכים הם עבדי השם, זה השגה של הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים זה בעצם האדם בדרגה כזאת משיג שבורא עולם עושה את הכל הוא רואה, מרגיש זה עניין של תחושה זה עניין של השגה, מרגיש שאין לו בחירה באמת, זה לא שאם הוא יעבוד על עצמו ויגיד לעצמו אין לי בחירה אז הוא יהיה שם, זה קצת יקדם אותו, תודעה מסוימת, אבל תודעה היא צריכה להיות תודעה היא לא צריכה להיות דיבור בעלמה, כמו שאדם רוצה להיות משפיע, זה לא יעזור לו להגיד "אני ישפיע אני ישפיע" אם הוא יפעל השפעה בלי לחשבן בלב שלו מה אני אקבל מזה זה נקרא שהוא עושה לשם שמיים שהוא משפיע כמו שהבורא משפיע בלי לחשוב ולדמיין מה הוא יקבל מזה ח"ו. אין לו ממי לקבל. ככה אדם שרוצה להשתוות בצורה שלו לבורא הוא חייב להשפיע בלי לחשוב מה יצא לי מזה, הוא צריך לדעת שבורא עולם עושה את הכול אז אין לו על מה לקבל פרס, אין לו מה לדרוש פרס. אם הקב"ה עושה את הכל והוא הנשים אותו באותו רגע ואפילו נתן לו את החשק וההתלהבות לעשות את המצווה הזאת, וגם נתן לו כשלא היה לו חשק- להתגבר וכן לעשות את המצווה- אז על מה הוא יקבל פרס, בורא עולם נתן לו את הכול.

אז אם בורא עולם עושה את הכל, מה הפירוש "אם"? כשהוא משיג שבורא עולם עושה את הכל אז הוא אומר לעצמו, רגע, אם בורא עולם עושה את זה אז ממי יש לי לדרוש פרס?]

אבא ואמא עילאין וישסות, נחזור על הזוגות האלה, זה הבחינה הגבוה של בחינת עולם הבא, אבל יש שם שתי מדרגות, ויש מדרגה אבא ואמא עילאין, זה בחינת ג' ראשונות, זה נקרא ג"ר, זה הראש של הפרצוף. ויש את הגוף. כשאני מאחד את כל הזוגות האלה שדברנו עליהם- אבא, אמא, ישראל סבא ותבונה הם בעצם יוצרים לי מערכת אחת שהיא כל כולה בינה. היא כל כולה דרגות בתוך הבינה.

האבא זה הכתר והחכמה שבבינה.

אמא היא בינה שבבינה,

ישראל סבא הוא הזעיר אנפין שבבינה,

והתבונה היא המלכות שבבינה.

זה מערכת שלמה של עשר ספירות של בינה.

למה מחלקים אותם כל כך? כי כל אחד יש לו אופי אחר.

אבא זה חכמה, כתוב בזוהר: אבא אומר ואמא עושה. זה תכונות אחרות. אמירה ועשיה, יש דיבור של הקב"ה יש עשיה. הקב"ה עושה. זה בחינות אחרות. יש אבא שנותן את השפע ואמא לקחת את זה למעשה ובונה אותו, מציירת את הולד. בניין של הולד.

באופן כללי, הבדל מאוד משמעותי בין אבא ואמא עילאין שהם בחינה יותר של מוחין, אור, שפע לבין ישסו"ת שהם כבר הכלים.

אבא ואמא עילאין הם בחינת עולם הבא, יש להם רק רצון להשפיע, חפץ חסד הוא, אין שם שום רצון לקבל לעצמו, ובישסו"ת בורא עולם סידר שיהיה מתאם שלא יהיה קפיצת מדרגה מאבא ואמא עילאין מיד היו מקבלים כמו זעיר אנפין ונוקבא שהם המקבלים, כלי קבלה, אלא יהיה מתאם, מי המתאם? מצד אחד זה חלק של הבינה, שהבינה היא בחינת עולם הבא "חפץ חסד הוא", מצד שני זה ישראל סבא, ישראל זה שם של זעיר אנפין, זה תבונה. תבונה זה תוצאה של הבינה זה כבר מלכות של הבינה, זה מלכות. אז זה כמו ממוצע, בין עולם הבא לעניינים של עולם הזה.

ישסו"ת- ישראל סבא ותבונה. אבא ואמא וישסו"ת שניהם מרכיבים פרצוף אחד של בינה, עשר ספירות של הבינה, מחולקים לשתי עיקרים- אבא ואמא עילאין, וישראל סבא ותבונה.

מהם ההבדלים המהותים בניהם:

  • ישראל סבא ותבונה הוא בחינת זעיר אנפין, בחינת כלי, לעומת אבא ואמא עילאין שהם רק רצון להשפיע, להיטיב, בחינת עולם הבא.

 

מדוע יש לנו את הבחינות הכל כך מנוגדות בתוך הבינה?

משום שיש את עיקר בינה- שזה אבא ואמא עילאין, חפץ חסד הוא רוצים רק להשפיע, עולם הבא שאין בו אכילה ושתיה, הכל שם השפעה הכל שמה הטבה, אבל צריך תיאום לעולם הזה, הנהגה של העולם הזה שהם זעיר אנפין ונוקבא! הם המנהלים את העולם הזה, הנהגת המשפט- זעיר אנפין והמלכות- השכינה הקדושה שהיא האור ששוכן בתחתונים.

השוכן והשכינה. אבא ואמא וישסות.

אבא ואמא עילאין – ג' ראשונות של הבינה, ג"ר דבינה [כתר, חכמה, בינה] של הבינה.

הז' תחתונות, ז"א זה הספירות- חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות- הספירות שהן המידות, הן המתאמות את השפע בין העולם הבא[עולם הבא, אבא ואמא עילאין] לבין הכלי קבלה שלהן זעיר אנפין ונוקבא.

כאשר זעיר אנפין ונוקבא משתווים בצורתם לאבא ואמא עילאין הם עולים למצב מאוד גבוה של בחינת עולם הבא כמו שמתרחש בשבת וכן כמו כאשר האדם עושה מצוות כתיקונם, זה אומר עם הכוונה לקבל ע"מ להשפיע, בקריאת שמע אנחנו מעלים אותם לשם ומורידים את השפע, בעמידה ובהרבה תפילות והרבה מצוות זה מה שאנחנו עושים.

מעלים את זו"ן לנק' עולם הבא לקבל משם שפע, מוחין איך? ע"י המתאם, ע"י ישסו"ת[ישראל סבא ותבונה] שהם מעלים אותם. אבל מה מעלה אותם? הכוונה שלנו.

תיקון המידות הוא העיקר כאן, הכלים, הרי האורות קיימים ממילא. תמיד צריך לזכור שאורות זה לא בעיה לקבל, הקושי הגדול הוא בלהכין את הכלים, כל העולם עובד הפוך- מחפש למשוך אורות ושוכח את הכלים, זה מתבטא גם כן בזה שהוא לומד תורה בלי תיקון המידות בלי התבוננות, בלי רצון להשתנות באמת, כי העיקר שלשמו בא האדם לעולם הזה הוא לתקן את המידות, כל השאר ממילא ממילא האדם יודע שקיים, האור, השפע קיים בצורה אין סופית וממלא את כל המציאות וכל מה שנישאר לנו זה רק להכין כלים ולתאם אותם, להדביק אותם בשורש.

 

לעמוד שיעורי הקבלה של הרב שגב רומנו

לרכישת ספר 'מילון הסולם' של הרב שגב רומנו

לשיעורי קבלה וחסידות מכל מרבני המרכז 

 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.