סדר סיבה ומסובב | 27

סדר סיבה ומסובב | הרב שגב רומנו

ביאור מקיף ומעמיק על סדר השתלשלות העולמות הרוחניים, כפי שביאר אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש | בסדרת שיעורים נפלאה, מבאר הרב שלב אחר שלב את יציאת עשר הספירות בדרך קודם ונמשך | כפי בכתב 'בעל הסולם' בספריו 'תלמוד עשר הספירות'.

 

פרצוף עתיק באצילות

 

כל עולם מורכב מהוויה שלמה הכוללת המוחלקת לחמש.

קוצו של י' – כתר.

י'- חכמה.

ה' ראשונה – בינה.

ו' – זעיר אנפין

ה' אחרונה – מלכות.

וכן ניתן להתייחס על ההוויה כעשר ספירות משום שזעיר אנפין מתפרט לשש [חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד].

עולם אצילות שונה מעולם העקודים והנקודים שהוזכר קודם.

בעולם העקודים [עולם הכתר] ישנן חמשה פרצופים:

גולגלתא – כתר.

ע"ב – חכמה.

ס"ג – בינה.

מ"ה – ז"א.

ב"ן – מלכות.

וכן בעולם הנקודים יש חמשה פרצופים, אמנם בשמות שונים אך חמשה.

בעולם האצילות לעומת פרצופי עקודים ונקודים יש כמה הבחנות:

 • בפרצופי האצילות יש זכר ונקבה בכל פרצוף.
 • בפרצופי האצילות קיימת חלוקה פרטית בתוך הבינה [אבא ואמא, לישסו"ת] מה שיוצר שישה פרצופים, כלומר שנים עשר פרצופים[שישה פרצופים עם הנקבה שלהם]:
 • עתיק ונוקובא.
 • אריך ונוקבא.
 • אבא ואמא.
 • ישראל סבא ותבונה.
 • זו"ן הגדולים.
 • זו"ן הקטנים.

 

 • בעולם האצילות היות וכל פרצוף לוקח לתקן חלק מהשבירה אז אנחנו צריכים לדעת שהזכר המתקן זה המ"ה הוא לוקח לתקן חלקים מרצונות שהם מקולקלים בשבירת הכלים.

 

 

 

 

 

 

 

חלוקת הפרצופים:

עתיק – הפרצוף הראשון, כנגד הכתר.

לקח את הרצונות הכי הכי זכים, שלא היה שייך בהם שבירה.

חלוקת התיקון שלוקח עריך מעולם התוהו:

 

מהראש:

 • החלק הזך שבכתר החצי העליון שלו.
 • ג' ראשונות [כתר חכמה בינה] דחכמה.
 • ד' ראשונות [כתר חכמה בינה דעת] של הבינה.

מהגוף:

לוקח רק את הכתרים.

**כתר של כל מלך, כל מלך שיצא יש לו כתר, יש לו עשר ספירות, הכתר**, את אין סוף במדרגה.

 

פירוש: עתיק לקח לתקן את החלקים שלא היה שייך בהם רצון לקבל ע"מ לקבל, לא היה השייך בהם ה"אנא אמלוך" שגרם את השבירה אלא יש לנו את החלקים שהם נפלו רק לצורך המלכים, הם ירדו היה להם ירידה קטנה, אבל לא שבירה מוחלטת.

העתיק יש לו מצד המתקן, זכר, מ"ה, המתקן. והנקבה נקראת ב"ן מקבלת התיקון.

מצד הזכר הוא כתר לחלוטין ומצד הנקבה הוא לוקח לתקן את החלקים הכי זכים של הנקודים, שזה הכתר הג' ראשונות של החכמה, ד' ראשונות של הבינה וכל השבעה כתרים. העתיק הוא כולו כתר, אמנם הוא חצי עליון של הכתר, לכן הוא ממוצע בין העולם העליון הקדום לו שזה א"ק- אדם קדמון, לבין עולם האצילות.

שבירת הכלים. עם עולם א"ק, עולם ראשון שזה הנהגה של קו אחד- "יקו הדין את ההר", דין קדוש.

 

כתר הוא עניין של השראת אין סוף במדרגה.

עתיק הוא הפרצוף האמצעי בין ההנהגה של מידת הרחמים צמצום שני שיתוף מידת הרחמים לבין עולם השכר, לכן הוא נעתק מהאצילות, כמו כתר על הראש של המלך, הוא לא חלק מהגוף, אלא מעל וזה עניין של הרמז של קוצו של י' שהוא מעל האות, הוא לא ממש חלק מהאות, לא קוראים אותו כמו שאר האותיות.

עתיק הוא סיבה ראשונית ולכן הוא כמו הבריח המרכזי שכולם מתלבשים עליו, הציר המרכזי, כמו שכל האותיות, נכתבות עם קו קטן שמתחיל מקוצו של י', ככה הרמז שמעתיק מתפשט הכול, כולם יונקים ממנו, כולם מקבלים ממנו, הוא השורש של כולם והוא גם מגשר בין עולם השכר לעולם התיקון.

עתיק מתאפיין בהנהגה שמעל הטבע, הנהגת הנס הגמור, יותר מסתם נס, הנהגת הייחוד.

הנהגת הנס זה אריך אנפין המתחבר אליו, נכתב לעיל שאריך אנפין מתחבר לעתיק והם ביחד נקראים כתר.

על מנת לתת גדלות בעולמות לתת מוחין אריך אנפין מתחבר לעתיק.

עתיק מבטא את ההנהגה שהשם מנהיג בהנהגת הייחוד, כלומר המקום שמאחד את כל ההפכים שם משיגים את הנקודה שמתגלה שלא היה אף פעם רע, שהכול היה לטובת הנבראים.

 

 

*[עולם האצילות עולם התיקון בא לתקן את שבירת הכלים.

עולם העקודים, הא"ק עולם ראשון היה קו אחד- "יקו הדין את ההר", דין קדוש.

עולם הנקודים יש בו שיתוף מידת הרחמים בדין, הדין זה המלכות, רחמים זה הבינה וכל מקום שיש מלכות יש בינה, אולם השיתוף לא החזיק מעמד ולכן היה שבירת הכלים וכל זה היה כמובן בתוכנית כדי להוציא ולגלות את הרע, כדי לגלות מקום לבחירה, והבחירה היא תענוג גדול.

בעולם ה נקודים שם היה מידת הדין משותפת במידת הרחמים, אבל בצורה לא מסודרת, כלומר הרחמים לחוד והדין לחוד: לא היה ג' קווים היה כמו שתי קווים.בורא עולם ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו (ע"ח שער הכללים).ההטבה היא לקבל בבחירה, האדם המקבל בכפיה- לא נהנה.כאשר האדם מקבל בבחירה חופשית הוא נהנה].

**[כל כתר הוא בחינת סיבה ראשונית, הוא נקרא כתר מלשון מכתיר, שהוא סיבה ראשונית לכל התהליך, בסיבה הראשונית, כמו שורש, כמו גרעין, שטמון בו כל העץ, כמו זרע שיש בו את כל הצמח, ככה הכתר יש בו את כל התכונות ואת כל המהלך אבל בצורה שורשית].

 

מה הוא יקבל ע"י הבחירה החופשית?

התענוג הכי גדול שאפשר לקבל הוא אותו ית'! להידבק בו.

עד הייחוד הגמור.

הדבקות הגדולה ביותר הייחוד הגדול ביותר נמצאת בעתיק [הנהגת הייחוד].

קשור להנהגת הנס, שהוא אריך אנפין.

 

***[הכתר הוא גם עניין של לא מושג. הוא מעל ההשגה. לכן הוא כתר שעל הראש, הוא לא חלק מהגוף, המקובלים הראשונים התלבטו, מופיע בספר של רבי יהודה חייאת, בפרדס רימונים, הרבה ראשונים התעסקו בדיונים, מה הדין של הכתר. הכתר הוא חלק מעשר הספירות או שהוא עליון? האריז"ל מכריע חד משמעית שהוא חלק מעשר ספירות, אבל הוא השראת אין סוף, הוא אין סוף ביחס לספירות, וזה בעצם נקרא בחינה ממוצעת, בחינה ממוצעת כמו שבכל דבר בטבע יש לנו בחינות ממוצעות, מביא האריז"ל דוגמא- בין הדומם לצומח יש את האלמוגים, "קורלי". בין הצומח לחי יש את אדני השדה, סוג של כלב שהיה בזמן הגמרא, המשנה במסכת כלאיים מספרת שהיה לו חבל טבור שקשור בקרקע והוא חצי צומח והוא חצי חי, כדי להרוג אותו היו יורים בחץ מרחוק בטבור שלו לנתק את החבל שלו, החבל שלו זה השורש שלו לאדמה זה היניקה שלו, הממוצע בין החי לאדם למדבר זה- הקוף. והממוצע בין האדם לבורא- האבות הם המרכבה. כך כתוב בחלק ג' תלמוד עשר הספירות, איך כל אחד מאיתנו יש את הדי אן אי של האבות האלה, כל מי שמגיע למדרגת מרכבה שאמרנו שיש הבורא ית' ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו למען יכירו אותו, ויהיו מרכבה אליו וידבקו בו עד האיחוד הגמור. איחוד גמור זה יחידה. יכירו גדולתו ואז יהיו מרכבה. ברא את העולם להיטיב לנבראיו, זה המטרה. איך האמצעי? התבוננו ויכירו גדולתו, ואחרי שיכירו גדולתו יזכו להיות מרכבה אליו, אחרי שהיו מרכבה אליו יזכו להידבר בו ודבקות מוחלטת נקראת איחוד. השכר הכי גדול כתוב ברמח"ל: בדעת תבונות גם בפתחי חכמה וכן בקל"ח- כתוב שזה האיחוד הגמור. זה ההטבה הכי גדולה שיש, ההטבה בדרך נראת לנו כשימוש ברצון בבחירה חופשית. אבל המטרה של הרצון בבחירה חופשית, בסוף היא הטבה יותר גבוה זה האיחוד הגמור].

 

 

*[עולם התהו עולם שבירת הכלים, מחולק כמו כל עולם לראש תוך סוף. הראש שלו מורכב מכתר, ומאבא ואמא, החלוקה היא כזאת- ראש של הנקודים, הוא יותר זך מהגוף כמובן, אבל גם בתוך הראש החצי העליון של הראש, הוא יותר זך מהחצי התחתון].

 

לעמוד שיעורי הקבלה של הרב שגב רומנו

לרכישת ספר 'מילון הסולם' של הרב שגב רומנו

לשיעורי קבלה וחסידות מכל מרבני המרכז 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.