מסכת אבות | יהי ביתך בית ועד לחכמים

להאזנה

מסכת אבות בביאור חכמת הקבלה | הרב שקד אליהו פנחס

יְהִי בֵיתְךָ בֵּית וַעַד לַחֲכָמִים 

 

פרק א', משנה ד'. 'יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם'. מי זה מהם? בסופו של יום הם קיבלו מאנטיגונוס איש סוכו, אך יש אומרים, שהם גם קיבלו משמעון הצדיק. בכל מקרה הם נתנו לנו דרך. הגענו לתקופת הזוגות, שהחלה מאתיים ושמונה שנה לפני הספירה הנוצרית למניינם, ולמנייננו שנת 3560 פחות או יותר. תקופת הזוגות נקראת כך, משום שמעתה בראש הסנהדרין עבדו בסנהדרין נשיא ואב בית דין. ישנם חמישה זוגות בהיסטוריה, וכל אחד קיבל אמירה לתת למשנה זו.

'יוסף בן יועזר איש צרדה היה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוה מתאבק באבק רגליהם והוה שותה בצמא את דבריהם'. חכם זה הבורא, ותלמיד חכם הוא הלומד מהבורא. כוחות הנפש שנקראים 'חכמים' אלו הם כוחות הקדושה, שרוצים להשיג את הקשר החזק עם הבורא. בית מסמל את הלב, ואדם בוחר מה להכניס אליו. ברגע שבא רצון של החכם הפנימי, רצון טוב לעשות טוב, מיד תכניס את הרצון ללב ותהפוך אותו לרצון שלך. 'יהי ביתך בית ועד לחכמים' – הכוונה תתייחד עם הרצונות דקדושה שלך, עם הכיסופים שלך.

'והוה מתאבק באבק רגליהם' – ברגע שאתה מכניס את החכמים, מיד יש איתם אבק רגליים. כמו שהקב"ה נתן לנו כוחות קדושה, הוא נתן כוחות טומאה. כוח הטוב מגיע עם היצר הרע ביחד. כמה שאדם עולה ברוחניות, מתחזק גם היצר הרע שלו. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כשאדם מנסה להכניס את החכם ללב, את הרצון הטוב, מיד נכנס איתו רצון לא טוב. 'מתאבק' לשון מאבק. אבק עולה ברגע שמתאבקים עם מישהו. תאבק, תילחם עם היצר הרע הזה, ברגע שאתה תנסה להתקדש.

'והוה שותה בצמא את דבריהם' – התורה נמשלה למים. לשתות בצמא – מדובר על אור החכמה, ואין מים אלא תורה. מים נשפכים מלמעלה ללמטה, ותורה יורד משמיים אלינו, לארץ.

יש כאן דרך רוחנית לאמץ את התכונות הטובות שלנו ולחזק אותנו, ולא להיבהל אם מגיעות לנו התנגדויות פנימיות. זה נקרא להיאבק עם אבק הרגליים של החכמים, ובסופו של דבר החכמים האלו יביאו לנו תועלת רבה, ותמיד ללמוד ולהשכיל מכל התהליך.

 

 

 

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה