דרך ארץ | קדמה לתורה?

דרך ארץ קדמה לתורה? פירוש על תורתו של בעל הסולם הרב אשלג

דורשים חז"ל במדרש רבה "דרך ארץ קדמה לתורה", אמירה זו שגורה בפי ההמון וכן במשנה אנו רואים כמה ביטויים במשנה המחזקים את האמירה הנ"ל. במסכת אבות פרק ב משנה ב: יפה תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון" וכן באבות פרק ג' משנה י"ז: "רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ ואם אין דרך ארץ אין תורה".

 

כידוע אין מקרה יוצא מכדי פשוטו ועל פי הפרט דורשים רש"י והברטנורא כי דרך ארץ היא פרנסה. אם כן יש תורה ויש מלאכה היינו משלח היד של האדם. ואם אדם לא עובד ייתכן שהדוחק הכלכלי יביא אותו למצב של חנופה לבריות ואף גזל ואף אם יש בו תורה לא בטוח שתוכל לבוא לידי ביטוי. ובמקום אחר מפרשים כי 'דרך ארץ' משמעותה מידות טובות של האדם, וזה שאמר רבי עזריה 'אם אין תורה אין דרך ארץ' שאם האדם לא ילמד תורה מהיכן ישיג מידות טובות וכן 'אם אין דרך ארץ אין תורה' היינו שאדם מתנהג במידות מקולקלות ברור שתורתו אינה תורה ה'.

ומהי המשמעות הפנימית של הדברים על פי חכמת הקבלה בדרכו של הרב אשלג זצ"ל, מתחילה יש להבין מהי 'תורה' מהי 'ארץ' ומהי 'דרך'. עפ"י חכמת הקבלה ישנם ג' קווין קו ימין שהיא הנהגת החסד וההשפעה, קו שמאל הוא עניין הביקורת והצמצום וקו אמצעי המשולב מבניהם. קו אמצעי היא דרך ה', וכשאנו אומרים ש'דרך ארץ קדמה לתורה' יש לדעת כי תורה היא כל עניין 'קו ימין' שהרי כל מהותה היות האדם משפיע, טוב ומיטיב באהבת הזולת ובאהבת ה'. 'ארץ' מהותה רצון כפי שאמרו חז"ל כי נקראה ארץ על שום 'רצונה לעשות רצון בוראה' ועל כן ארץ מסמלת את הרצון לקבל שבאדם וזהו קו שמאל.

ואין מגיעים לקו האמצעי על פי 'בעל הסולם'? הנקרא גם מדרגת ארץ ישראל. צריך דרך… דרך מראה על תהליך התפתחות, בתחילה יש דרך לא מפותחת וכשמתקדמים אנו עוברים לדרך מפותחת. הראשונה היא דרך קו השמאל הנקראת גם 'דרך רשעים' ככתוב 'דרך רשעים כאפלה' (משלי) וכן כתוב בירמיהו: "הנני נותן לפניכם את דרך החיים ודרך המוות". ודרך זו מובילה לדרך המפותחת של קו ימין, הנקראת 'דרך ה' או 'דרך המלך' ככתוב בתהילים "אשרי תמימי דרך" מיהו המאושר זה שדרכו מלאה בהשפעה ואמונה, וכן בשמות: "והדעת להם את הדרך" וכן בבמדבר "דרך המלך נלך", בבראשית: "ושמרו דרך ה'" וכו…

בקיצור יש לדעת שבתחילה בהתפתחות הרוחנית האדם הולך בדרך פסולה של הנהגת קו שמאל, והיא גם נקראת דרך רשעים ולאחר מכן מתפתח ללמידת הנהגת קו ימין היא דרך ה'. ואם נחזור לענייננו מה היא 'דרך ארץ קדמה לתורה'? התשובה היא כי כל הטוב האלוקי ואורו צריך כלי להתלבש בו והרצון לקבל או כפי שמכונה 'דרך רשעים' או 'דרך ארץ' חייב לבוא מקודם לאור, כי 'אין אור בלי כלי' אך הרצון הזה הלא מתוקן ברגע שמתפתח לדרך ה' אז שייך לקבל בא אור. והדרך היא ההתפתחות מדרך ארץ לדרך התורה, היינו דרך השתוות הצורה. וזה שאמרנו כי שילוב השניים דרך ארץ – קו שמאל ותורה – קו ימין ביחד מפתחות את דרך ה' לקדושה וטהרה עד גמר תיקונו הפרטי באדם ה' ובאהבת אדם.

 

כתיבה ועריכה לשונית : הרב שקד אליהו פנחס | מרצה לחכמת הקבלה | יו"ר ומייסד מרכז סולם יהודה

 

לשיעורי וידאו נוספים מאת הרב שקד אליהו פנחס

עלוני תפארת הסולם מהרב שקד להדפסה והפצה

לעמוד המאמרים הכללי של הרב שקד אליהו פנחס

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.