שיעורי קבלה בנושאים שונים

קבלה בנושאים שונים


שיעורי קבלה בנושאים שונים מפי הרב שקד אליהו פנחס.


רב קהילת 'סולם יהודה' - המרכז הירושלמי ללימוד והפצת חכמת הקבלה בדרך 'בעל הסולם' ורבני אשלג.
סידרת שיעורי תורה שבה מבאר הרב כתבי קודש רבים עפ"י פנימיות התורה והזוהר הקדוש.
מהו סוד המזוזה? כיצד שומרים על קדושת המחשבה?
איך ניתן ליישב את 'חוק הלאום' וגישתה של חכמת הקבלה ל'יום העצמאות'?
כיצד מסביר הזוהר הקדוש את היצורים שנקראים מלאכים?
ומזה היכלות ומלבושים?
למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו?
איך נבאר עפ"י פנימיות התורה הלכות תמוהות כמו שאסור לגבר להלך בין שתי נשים?
סידרת שיעורי הקבלה בנושאים השונים והמגוונים מכל מרחבי כתבי חז"ל: גמרות, משניות, ביאור הלכה ומנהגים שונים, מושגים קבליים ועוד...
מאפשרים לנו הצצה אמתית להשקפת עולמים של המקובלים וכיצד הם בחנו את עולמו הגשמי והרוחני...
האפשרות לבין כי חז"ל במדרשיהם השונים בעצם מתארים לנו את דרכנו הרוחנית.
ואת מבנה הנפש שלנו הנכלל מכוחות שונים ומצבים רוחניים אשר באים בסדר קבוע
ואנו מחויבים מצד המציאות הרוחנית לעבור אותם, בזה אחר זה.
כהתפתחות הילד שמחויב לעבור שלב שלב עד היותו בוגר.לדף הבית   לערוץ היוטיוב   לדף הפייסבוק   לשיעורים כלליים