חגי ישראל לאור הקבלה

חגי ישראל 


שיעורי קבלה על חגי ישראל והמועדים עפ"י פנימיות התורה


כפי שנמסרו במרכז 'סולם יהודה' מפי הרב שקד אליהו פנחס שליט"א.
רבה של קהילת 'סולם יהודה' מירושלים.
מרכז 'סולם יהודה' שם למטרה לימוד והפצת חכמת הקבלה עפ"י תורת הרצונות של 'בעל הסולם'.
המרכז הינו מרכז תורני ומלמד ברוח התורה והמצוות.
מטבע הדברים השיעורים כולם מועברים ברוח אדמו"רי אשלג: הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל.
'בעל הסולם' מחבר פירוש 'הסולם' על הזוהר הקדוש. בנו בכורו וממשיך דרכו הרב"ש.
הרב ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל. וכמובן האדמו"ר מאשלג שליט"א הרב אברהם מרדכי גוטליב.
הרב שקד אליהו פנחס הינו תלמידו המובהק ומשמשו של האדמו"ר שליט"א.
שיעורי המרכז מועברים באופן קבוע בירושלים בשכונת רמות.
וכן ביישוב 'קריית יערים' טלזסטון שם ממוקם בית המדרש של האדמו"ר הרב גוטליב שליט"א.
שיעורי הקבלה בדרך 'בעל הסולם' מקשרים את כתבי האר"י ודרכו של איש האלוקים 'הבעל שם טוב' כמקשה אחת ודרך רוחנית המותאמת לדורנו.
הלימוד הינו מבוא להתפתחות וצמיחה רוחנית לכל דורש ה'.לדף הבית   לערוץ היוטיוב   לדף הפייסבוק   לשיעורים כלליים