תלמוד עשר הספירות | עמוד היומי

תע"ס היומי | עמוד כ

תע"ס היומי | עמוד יט

תע"ס היומי | עמוד יח

תע"ס היומי | עמוד יז

תע"ס היומי | עמוד טז

תע"ס היומי | עמוד טו

תע"ס היומי | עמוד יד

תע"ס היומי | עמוד יג

תע"ס היומי | עמוד יב

תע"ס היומי | עמוד יא

תע"ס היומי | עמוד י

תע"ס היומי | עמוד ט

תע"ס היומי | עמוד ח

תע"ס היומי | עמוד ז

תע"ס היומי | עמוד ו

תע"ס היומי | עמוד ה

תע"ס היומי | עמוד ד

תע"ס היומי | עמוד ג

תע"ס היומי | עמוד ב

תע"ס היומי | עמוד א

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו