ראש השנה לפי הזוהר

ראש השנה על חגי ישראל | שיעורים בפנימיות התורה על החג

ראש השנה על חגי ישראל

שיעורי קבלה במשנת הרב יהודה לייב הלוי אשלג, מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש בדרך האר"י והבעל שם טוב זכר צדיקים לברכה.

 

המשמעות הפנימית לפי האריז"ל והבעל שם טוב הקדושים,

על עבודת הקודש המוטלת עלינו בימי אלול וראש השנה

והמשמעות הרוחנית הכבדה של ימי קודש אלו.

שיעורי מפי המשפיע הרב שקד אליהו פנחס,

מייסד מרכז סולם יהודה ללימודי קבלה וחסידות בירושלים.

reclaim reclaim
loader

תרומה