חינוך

פנימיות הדור האחרון

ילדים שעזבו את הדת

הקשר בין הורים וילדים

שלבי התפתחות הילד

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו