חומש ויקרא

צו | תשע"ז | אבני הדרך הרוחנית

ויקרא | תשע"ז | סוד האמונה

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו