חומש דברים

ניצבים | תשע"ז | גילוי והסתר

עקב | תשע"ז | מצוות קלות!?

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו