חומש במדבר

פרשת פנחס | תש"פ

חקת | תשע"ז | סוד פרה אדומה

בהעלותך | תשע"ז | פסח שני

פסח שני | בהעלותך

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו