ביאורי תפילה

ברכות השחר | שעשה לי כל צרכי

ברכות השחר | אשר יצר

שחרית | שירת הים | א

שחרית | בורא רפואות

ברכות השחר | מודה אני

ברכת הלבנה

שחרית | ברכת כהנים | ב

שחרית | ברכת כהנים | א

שחרית | פינות צבאות קדושים

שחרית | אתה הוא הויה האלוקים בשמיים

שחרית | אתה הוא אחד קודם שבראת העולם

ברכות השחר | לעולם יהיה אדם ירא בסתר

שחרית | עקדת יצחק

שחרית | ברכות התורה והתפילין

ברכות השחר | שלא עשני עבד/ גוי / אישה

שחרית | אלוקי נשמה שנתת בי

שחרית | ברכת נטילת ידיים

ברכות השחר | הנותן לשכוי בינה

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו