ביאורי תפילה

סדרת שיעורי תורה בביאורי תפילה על הסידור לפי הקבלה. בסידרת שיעורי קבלה אלו יבאר הרב שקד אליהו פנחס את תפילת שחרית לפי פירוש הזוהר לסידור התפילה. הרב ידון בכוונות תפילת השחרית החל ברכות השחר לאור פנימיות התורה; מברכת מודה אני וברכת אשר יצר לפי הזוהר ועד לחלקים בתפילת שמונה עשרה' תפילת לראש חודש וההלל.

ברכות השחר | שעשה לי כל צרכי

ברכות השחר | אשר יצר

שחרית | שירת הים | א

שחרית | בורא רפואות

ברכות השחר | מודה אני

שחרית | ברכת כהנים | ב

שחרית | ברכת כהנים | א

שחרית | פינות צבאות קדושים

שחרית | אתה הוא הויה האלוקים בשמיים

שחרית | אתה הוא אחד קודם שבראת העולם

ברכות השחר | לעולם יהיה אדם ירא שמים בסתר

שחרית | עקדת יצחק

שחרית | ברכות התורה והתפילין

ברכות השחר | שלא עשני עבד/ גוי / אישה

שחרית | אלוקי נשמה שנתת בי

שחרית | ברכת נטילת ידיים

ברכות השחר | הנותן לשכוי בינה

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.

היו שותפים בתמלול כתוביות ותרגום לשיעורי הוידיאו