הרב מיכאל גיל

פוסק ומורה הוראה | מחשובי הפוסקים בשכונת רמות שבירושלים | שיעורי הלכה על סדר המשנה ברורה והשולחן ערוך | הרב מבאר את דיני ההלכה בענייני היום יום של כל יהודי בצורה ברורה וקלה | הלכה למעשה לכל דורש ה'

הלכות פורים | ד | דיני קריאת מגילה

הלכות פורים | ג

הלכות פורים | ב

הלכות פורים | א

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף ז - ח

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף ד - ו

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף ג

דיני מוסר בסעודה | שו"ע, סימן קע | סעיף א - ב