הרב יצחק הלר

חזנו האישי, נאמן ביתו ומשמשו של אדמו"ר ברוך שלום אשלג זצ"ל במשך למעלה משלושים שנה

הרב הלר מוכר ברחבי העולם בכישרונו כחזן חסידי בשיעור קומה בין לאומי

הרב יצחק הלר
סינון
נושאים
אורך שיעור
reclaim
loader

תרומה