הרב יצחק הלר

חזנו האישי, נאמן ביתו ומשמשו של אדמו"ר ברוך שלום אשלג זצ"ל במשך למעלה משלושים שנה

הרב הלר מוכר ברחבי העולם בכישרונו כחזן חסידי בשיעור קומה בין לאומי

הרב יצחק הלר | שיעורים בקבלה | מרצה לחסידות אשלג

מאמר א | מטרת החברה

מאמר ב | אהבת חברים

מאמר ג | בעניין אהבת חברים

מאמר ד | איש את רעהו יעזורו

מאמר ה | תפקידן של תרי"ב המצוות

מאמר ו | אהבת חברים

מאמר ז | תפקיד המצוות

מאמר ח | הקבלה ליחידי סגולה?

מאמר ח | מצווה שלא לשמה

מאמר ח | עבודת התורה לשמה

מאמר יא | עניין זכות אבות

מאמר ל | הדרישה מאסיפת חברים | א

מאמר ל | הדרישה מאסיפת חברים | ב

שיעורים על זוגיות

בדרך פנימיות התורה

חנות ספרי קבלה

ספרי חסידות אשלג

לתרומה

היה שותף לעשייה!

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.