הרב דוד רוזן לוי

מחשובי אברכי קהילת טלזסטון

תלמידו ומשמשו של אדמו"ר מאשלג הרב גוטליב שליט"א

הרב רוזן דוד לוי | מרצה לחכמת הקבלה | שיעורי בכתבי בעל הסולם

מתן תורה | אותיות א - ב

מתן תורה | אותיות ב - ה

מתן תורה | אות ו

מתן תורה | אות ז

מתן תורה | אות ח

מתן תורה | אותיות ט - י