הרב דוד רוזן לוי

מחשובי אברכי קהילת אשלג

אשר ינק מילדותו מתורת בעל הסולם

הרב רוזן דוד לוי | מרצה לחכמת הקבלה | שיעורי בכתבי בעל הסולם

מתן תורה | אותיות א - ב

מתן תורה | אותיות ב - ה

מתן תורה | אות ו

מתן תורה | אות ז

מתן תורה | אות ח

מתן תורה | אותיות ט - י

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.