מאמר | פרשת זכור | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' פרשת השבוע | פרשת זכור   אנו קוראים בשבת שלפני חג הפורים את פרשת זכור. זהו חיוב מדאורייתא לפי דעת הפוסקים, כמ”ש: “זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך” (דברים, כ”ה, י”ז). ויש לשאול: מהי משמעות הדברים? מדוע זוהי מצוה כל כך חמורה, מצוה מדאורייתא, שכולם צריכים לצאת בה […]

י"ז בתמוז | בין המצרים

י"ז בתמוז | שיעור קבלה | בעל הסולם | הרב אשלג | מאמר קבלה

זמן קריאה 11 דק'   י"ז בתמוז ובין המצרים בעיני רוחו של המקובל | תש"פ מי"ז תמוז מתחילים שלושת השבועות, ימי בין המיצרים, ימים המסתיימים עם צום ט' באב. בימים הללו ארעו צרות לאבותינו כידוע, ואליבא דאמת בי"ז בתמוז ארעו חמש צרות לישראל:א) נשתברו הלוחות כאשר ירד משה מן ההר. ב ) הובקעה העיר בזמן בית שני, ז"א: זו […]

מאמר | פרשת פנחס

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק'   פרשת השבוע | פרשת פנחס | תש"פ   המסר הכללי – מכיון שפנחס עשה מעשה נאצל וחשוב, שהרג את הנואף והנואפת, ולא הסתכל על עצמו, על מעמדו, ועל התדמית שלו, אלא עשה פעולה בכדי לבטל את חילול ה' הגדול שנעשה, לכן הקב"ה משפיע לו קשר נצחי איתו, המכונה ברית כהונת עולם.   כולם שואלים: […]

מאמר | פרשת ויצא | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' בס"ד  "וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶך חָרָנה" (בראשית כח, י.)  פירוש: יעקב יצא מהמידה השביעית שהיא בחי ת מלכות דקדושה אשר כוללת את כל ז' מידות דקדושה ,והלך למקום חרון- אף המורה על שליטת הס"א. ויל"ה: מדוע יעקב אבי ו היה צריך לצאת מהקדושה? יש לבאר: משום שיתרון האור יכר דווקא מתוך החושך .דה ה, […]

מאמר | פרשת ויגש | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' בס"ד  "ולא יכל יוסף להתאפק ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו" (בראשית מה, א.)  יש לפרש: יוסף הוא בחי ת צדיק שהוא יסוד שהוא מרכבה לבחי ת קוב"ה. וה ה, הקב"ה כל רצו ו הוא להשפיע ולהיטיב, וזהו – "ו לא יכל יוסף להתאפק" – ה' לא יכול […]

מאמר | פרשת שמות | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת שמות  "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" (שמות ב, א) .     יש לבאר ע"ד הפ ימיות: אי ש רומז לאור, ובת – לכלי, ורצ"ל, שהתהליך הוא שתחילה משפיע השי"ת לאדם אור ואח"כ הוא מסתלק ממ ו וגורם לו חיסרון, אשר בתוך החיסרון הזה יכול האור להתגלות באופן […]

מאמר | פרשת בראשית | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' בס"ד   "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ " .  "שמים" מורים על המשפיע, ו"ארץ" על המקבל, וה ה אומרת התורה "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", והיי ו ש'בראשית' כל פעולה ופעולה האדם צריך לדעת שיש משפיע ומקבל .    * בספר שפת אמת כתוב :  בלוחות הש יות ה' אומר למשה רבי […]

מאמר | פרשת תצוה | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' בס" ד  ע יין האפוד מתבאר ע"פ מה שפירש רב ו בעל 'הסולם' זיע"א – אפוד מלשון אי פה  דֶלת, רצ"ל , שהאדם מחפש את הדלת דרכה כ סים אל היכלו של הקב"ה, שהיא ע יין השוואת הצורה ,והאדם מחפש איך אפשר להגיע להשוואת הצורה ע"י התורה והמצוות שלו, ואמר רב ו זיע"א, שיש א […]

מאמר | פרשת האזינו | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 2 דק' בס"ד "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף" (דברים לב, יא).  פירש"י: "כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקינו פתאום, עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן, בין שוכה לחברתה, כדי שיעורו בניו והא בהם כוח לקבלו. על גוזליו ירחף – אינו מכביד עצמו עליהם אלא מחופף, נוגע ואינו נוגע, אף הקב"ה…", […]

מאמר | פרשת וילך | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 2 דק' בס"ד "בבוא כל ישראל לֵראות את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם" (שם לא, יא).   ויש להבין מהו 'נגד כל ישראל'? ויש לפרש: 'בקבוצה', בדיבוק חברים, שזה עניין 'הקהל', רק כך אפשר לעבוד באמונה והשפעה למעלה מהדעת, שזהו בחינת 'באזניהם' – אוזן שהיא בינה כנודע, וזהו […]

מאמר | פרשת יתרו | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' בס"ד "ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם… מן הבקר עד הערב. ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עושה. ואתה תחזה… ושמת עליהם שרי אלפים… וישמע משה לקול חותנו" (שמות יח, יג-כד). ויש להבין: וכי משה רבנו לא הבין מעצמו שיכול הוא להעמיד תחתיו אנשים שיהיו ממונים על פשוטי העם, הלוא דבר […]

מאמר | פרשת וישלח | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' פרשת השבוע | פרשת וישלח   "עם לבן גרתי" (בראשית לב, ה). פירש רש"י: "גרתי בגימטריא תרי"ג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי". ויש להקשות: לשם מה יעקב אומר לעשיו דבר זה, מה איכפת לעשיו אם יעקב קיים את התרי"ג מצוות או לא? ויש לבאר: הנה כתוב (שם כז, מ): "והיה כאשר […]

מאמר | פרשת תולדות | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' בס"ד "ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו, ויקרא שמו יעקב" (בראשית כה, כו). ויש לפרש את עניין אחיזת העקב ע"פ דברי הזוה"ק (עי' זוהר מקץ קכז), שעקב עשיו היינו אמונה, כי אצל עשיו האמונה היא למטה בחשיבות והבחינה הכי תחתונה, ויעקב תפס את האמונה ועשה אותה לבחינת ראש שהיא החשובה ביותר. לכן קרא […]

מאמר | פרשת וארא | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת וארא "הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם וכו' הם מדברים אל פרעה מלך מצרים וכו' הוא משה ואהרן" (שמות ו, כו).   פירש"י: הוא משה ואהרן – יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן לומר לך ששקולין כאחד. י"ל על דרך הפנימיות מה הפירוש שמשה ואהרן […]

מאמר | פרשת ויחי | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' פרשת שבוע | פרשת ויחי   "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף, וַיֹּאמֶר מִי אֵלֶּה" (בראשית מח ח). יש להבין: כי משאלת יעקב "מי אלה" משמע שלא הכירם, והרי קודם לכן יעקב דיבר על בני יוסף כמ"ש (שם, ה): "וְעַתָּה שְׁנֵי בָנֶיךָ הַנּוֹלָדִים לְךָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם עַד בֹּאִי אֵלֶיךָ מִצְרַיְמָה לִי הֵם, אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן […]

מאמר | פרשת חיי שרה

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' פרשת השבוע | פרשת חיי שרה | אשלג   "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון… ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה…" (בראשית כג, א יט). כתוב בזוה"ק, ששרה היא הגוף ואברהם הוא הנשמה, ומיתת שרה היינו מיתת הגוף, וזה חלק מתיקון האדם שממית את הרצון לקבל שבו. מערת המכפלה עניינה, […]

מאמר | פרשת וירא | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' בס"ד פרשת וירא "ותצחק שרה בקרבה לאמר, אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן. ויאמר ה' אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי" (בראשית יח, יב-יג). פירוש: שרה צחקה משום שכבר הזדקנה, ואמרו חז"ל (קידושין לב ב): "אין זקן אלא מי שקנה חכמה", והיינו שזכה לגילוי ה' דרך המאור שבתורה. […]

מאמר | פרשת לך לך | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' בס"ד פרשת לך-לך "ויאמר אלקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה" (בראשית יז, טו). פירש"י וז"ל: "דמשמע שרי לי ולא לאחרים, כי שרה סתם שמה, שתהא שרה על כל[1]", עכ"ל. פירוש: 'שרי' מרמז על הרצון לקבל לתועלת עצמו, שרוצה ע"י עבודתו לקבל פרס, וזהו "לי ולא לאחרים", היינו שאין […]

מאמר | פרשת תרומה | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק'   בס"ד פרשת תרומה אדר ה'תש"פ "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי" (שמות כה ב). ויש להבין: 'ויקחו' משמע בעל כורחם של ישראל, מדוע לא אמר ויתנו לי תרומה – מדעתם? וכן יש להבין מה שכתוב בשיר (אגדלך): "והארץ יסדה על בלימה" מדוע כל העבודה […]

מאמר | פרשת בשלח | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' בס"ד פרשת בשלח – שבת שירה ה'תש"פ (מאמר תתי"ט) "דבר אל בני ישראל וישֻבו ויחנו לפני פי החירות בין מגדֹל ובין הים, לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים" (שמות יד, ב). פירש"י: "וישֻבו – לאחוריהם, לצד מצרים היו מתקרבין כל יום השלישי, כדי להטעות את פרעה שיאמר תועים הם בדרך, כמו שנאמר: "ואמר פרעה […]

מאמר | פרשת בא | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' בס"ד פרשת בא שבט ה'תש"פ (מאמר תתיח) "ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפילה בכל ארץ מצרים וכו' ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" (שמות י, כב). כתב בזוה"ק – שמאותו דבר שהיה למצרים חושך, היה לישראל אור. ופירש רבנו בעל 'הסולם' את דברי הזוה"ק – שאדם שעושה מעשה של השפעה, למצרים שבאדם […]

מאמר | פרשת משפטים | תש"פ

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' בס"ד פרשת משפטים שבט ה'תש"פ (מאמר תתכ"א) "וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים" (שמות כא, ז). פירש"י: "שלא תצא כיציאת עבדים כנענים שיוצאים בשן ועין. ויש לפרש ע"ד הפנימיות: איש מרמז על הקב"ה, ובתו – על הנשמה. ורצ"ל: "וכי ימכור איש את בתו לאמה" – שהקב"ה מוכר את הנשמה ומשעבדה לגוף […]

מאמר | פורים ככיפורים

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 2 דק' בס”ד  יום א לפרשת כי תישא ס”ט  לכב’ ידידי ומורי היקר, שלום וברכה, קבל נא תודתי על תשובתך. ברצוני לאחל לך פורים שמח, עם שמחה שכמוה לא משיגים בכסף וזהב, אלא אך ורק בעבודת פרך. אולי תפרש לנו את הקשר המיוחד שבין פורים ויום הכפורים? בכבוד ובברכה.       בס”ד ל………….. היקר שלום וברכה […]

מאמר | פרשת משפטים | תשע"ט | ב

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם“. הענין שלא נאמר כאן וידבר ה’ אל משה כמו בכל הצווים, אך לאשר הענין הזה מדבר במשפטים, ובענין המשפט אז אין הפרש בין גדול לקטון, כמו בעת שהמלך בא לראות ולשפוט את חייליו אז הכל עומדים שוה בהשורה, ואף הראש עומד בתוך השורה. והנה כתיב (ישעיה נ”ו,א’) “שמרו משפט ועשו […]

מאמר | פרשת משפטים | תשע"ט | א

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 7 דק' מאמר תשע”ב (שבט תשע“ט) דא”ח מכ”ק אדמו”ר שליט”א “מכה אביו ואמו מות יומת” (שמות כ”א, ט”ו). מפרש הזוהר הקדוש בכמה מקומות:  “אביו דא קב”ה ואמו דא כנסת ישראל”. ולפי פירוש זה יש להבין מה הפירוש שאדם מכה כביכול ח”ו את הקב”ה וכנסת ישראל? ויש לבאר: ענין של הכאה מסמל על חוסר הסכמה. והוא שהקב”ה הוא הטוב והמיטיב, וע”כ הוא ברא אותנו […]

מאמר | פרשת יתרו | תשע"ט

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' “ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם, ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב. וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב… ויאמר חתן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבל תבל גם […]

מאמר | פרשת בשלח | תשע"ט

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' “וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים”. אמר רבי שמחה בונם מפשיסחא זי”ע: יודען ברוכען צו גיין ארויף. יהודים צריכים לעלות למעלה. עכל”ק. צריכים לנצל כל מצב לעליה. גם כאשר יש משברים, ובעיקר כאשר יש משברים וזמנים קשים, צריך לנצל אותם לעליה ולהתרוממות, כי שום מצב לא בא מעצמו, אלא הכל בא מאת השי”ת, בכדי שנרגיש […]

מאמר | פרשת בשלח | תשע"ט

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' פרשת בשלח | שבט תשע“ט “וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו” (שמות י”ד ט’). לאחר שפרעה נותן רשות לעם ישראל לצאת ממצרים, יוצא עם ישראל כולו, אולם אחר כך- “וירדפו מצרים אחריהם “, פרעה מתחרט. את המהלך הזה של החרטה, אנו יכולים לראות בחיינו הפרטיים. יש פעמים שמגיע […]

מאמר | פרשת וארא | תשע"ט

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 8 דק' פרשת וארא | טבת תשע“ט “לכן אמור לבני ישראל אני הוי”ה”. (שמות ו ו) הקב”ה אומר למשה רבנו: תאמר לבני ישראל ש‘אני הוי”ה’, דהיינו מידת הרחמים. כל המצוקות וכל היסורים שהאיש הישראלי מרגיש, הוא צריך להאמין שהם באים ממידת הרחמים של הקב”ה. משה רבנו נקרא רעיא מהימנא, ע”ש שהוביל את עם ישראל בדרך האמונה. מבחינה פרטית, […]

מאמר | פרשת שמות | תשע"ט

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 8 דק' פרשת שמות | טבת תשע“ט “לכן אמור לבני ישראל אני הוי”ה”. (שמות ו ו) הקב”ה אומר למשה רבנו: תאמר לבני ישראל ש‘אני הוי”ה’, דהיינו מידת הרחמים. כל המצוקות וכל היסורים שהאיש הישראלי מרגיש, הוא צריך להאמין שהם באים ממידת הרחמים של הקב”ה. משה רבנו נקרא רעיא מהימנא, ע”ש שהוביל את עם ישראל בדרך האמונה. מבחינה פרטית, […]

מאמר | פרשת ויחי | תשע"ט

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' פרשת השבוע | פרשת ויחי | טבת תשע“ט   בברכת יעקב לבניו נאמר: “יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אביך” (בראשית מ”ט ח’). וברש”י: “לפי שהוכיח את הראשונים קנטורים התחיל יהודה לסוג לאחוריו שלא יוכיחנו על מעשה תמר וקראו יעקב בדברי רצוי, יהודה, לא אתה כמותם” עכ”ל. יהודה מרמז על מלכות שמים, והנה שמו […]

שו"ת | אדם שאינו נשוי כפלגא גופא?

זמן קריאה < 1 שנ' שלום לרב רציתי להבין מהי כוונת חז”ל כשאמרו שאדם שאינו נשוי הוא נחשב כפלגא גופא? בעקבות גמ’ בפסחים קי”ג שבעה מנודים לשמים: ואלו הן יהודי שאין לו אישה, ושיש לו אישה ואין לו בנים? אזי לא הבנתי מהו הנידוי? ואם הוא נשוי איך הוא עדיין מנודה? ואיך זה מתבטא שכשאדם נשוי הוא מתחיל להיות בעל עבודה […]

שו"ת | ארור המן וברוך מרדכי

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה < 1 שנ' שאלת התלמיד: כבוד הרב, על מה הרב אמר שהמן הוא הרצון לקבל ומרדכי רצון להשפיע? תשובת הרב: כתוב בתניא שאדם צריך להחליף את היצר הרע ליצר טוב כמו שכתוב לבי חלל בקרבי וזה נקרא צדיק גמור עיין שם ותמצא נחת. אולי זה הפירוש של חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן. […]

מאמר | על גידול ילדים

Father and son

זמן קריאה 2 דק' לרב גוטליב שלום   שאלה: אם הלימוד מיועד גם לנשים וגם לגברים, אז איך זה שהרב”ש אומר לביתו שהיא “ירדה ממדרגתה” מאז שנולדו ילדיה. זה נשמע כמו מן המלצה עקיפה שלא ללדת ילדים כי זה כאילו מפריע לאישה לתקן עצמה, וזה מפתיע אותי, כי על עצמי ראיתי שדווקא דרך הילדים אני מתקנת את דרכיי, והרבה […]

שו"ת | היקף לימוד הקבלה בעולם הדתי

זמן קריאה < 1 שנ' שאלה: שלום לרב ולכל חברת ברכת שלום. לפי הרב מה האחוז של העולם הדתי שלומדים קבלה האם יש הרבה רבנים כמו הרב שמלמדים קבלה? מה זה ישיבת המקובלים בירושלים? תודה רבה ושבת שלום תלמידך תשובה: ….היקר שלום וברכה. ישיבת המקובלים אינה לומדת לפי דרך בעל הסולם, אלא לומדים את פשט הקבלה. יש אלפי אברכים שעוסקים […]

מאמר | הצניעות

מאמר קבלה

זמן קריאה 2 דק' ענין הצניעות מקורו רוחני כמ”ש “והצנע לכת עם ה’ אלקיך”. היינו שצריך להצניע כל דבר חשוב, בכדי שלא ינזק. ובגשמיות אנשים מצניעים את כספם למשל, כי כספם חשוב להם, ואינם רוצים שתשלוט בו עין זרים, שיכולים לנסות לקחת את הכסף לעצמם. וכן אנשים מצניעים מידע שאינם רוצים שיגיע לרשות הרבים. כמו”כ ברוחניות חשוב להסתיר את […]

שו"ת | זמן למשפחה | תש"ע

זמן קריאה 2 דק' בס”ד שאלה: שלום רב. יש לי שאלה הקשורה לאורחות החיים שלכם. ראיתי שאתם משקיעים את כל זמנכם הפנוי, ואף יותר מכך ללימוד. רציתי לדעת: האם יש לכם זמן להשקיע באשה ובילדים? ואיך אפשרי לחיות בצורה זו? בנוסף ראיתי בהקדמה לתע”ס שהרח”ו אומר שמי שלא ראה סימן טוב לאחר 5 שנים לא יראה לעולם. ואומר בעל […]

מאמר | חודש אדר לפי הקבלה

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 5 דק' עניין השמחה בחודש אדר ופורים הפירוש לפי הקבלה של ענין משנכנס אדר מרבים בשמחה,  הוא הפוך ממה שחושבים ברחוב, ברחוב חושבים: למה מרבים בשמחה? עוד מעט אוכלים אזני המן, מגילת אסתר, תחפושות… אבל האמת שמעתי ממורי ורבי ה” ברכת שלום” זצ”ל, דהיה מפרש אדר מלשון אדרת שער. (מובא במלכים ב’ ב’ י”ג–י”ד). פירוש: המחשבות הזרות […]

מאמר | חודש אדר

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 4 דק' מאמרי חסידות על חודש אדר    "משנכנס אדר מרבין בשמחה" מה פירוש "מרבין בשמחה"? פירש רבי ומורי זצ"ל: להרבות בקו ימין זה נקרא "מרבין בשמחה", להרבות בהתבוננות בגדלות ה', שזה ממלא את האדם בשמחה ובשלמות. להרבות באמירת תודה לה' על כל חלק קטן שיש לאדם בקשר עם הבורא, על כל מגע שיש לו בתורה ומצוות […]

שו"ת | האפליה עדתית בעולם החרדי

זמן קריאה 2 דק' שאלה: שלום! כבוד הרב שלום. אני חוזר בתשובה וכל שאני יותר ניכנס לעולם החרדי אני מגלה דברים שאני פשוט נידהם ושואל מה הקשר בין התורה הקדושה לדברים אלה? וכמו שזכיתי ללמוד מספרי בעל הסולם שכול המצוות הם רק תהליך שבסופו אנו צריכים להגיע לאהבת הזולת ואהבת השם. ולהפתעתי אני רואה שבעולם הכי חרדי תורני יש […]

מאמר | פרשת כי תשא | תשע"ה | ב

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 10 דק' פרשת השבוע | פרשת כי תשא   “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם” (כי תישא, שמות, ל’, י”א-י”ב). “וידבר ה’ אל משה לאמר” – יש לדעת, שהדיבור של האלוקים לאדם הוא לא דיבור גשמי, אלא הכוונה […]

שו"ת | האם הבורא בלתי משתנה?

זמן קריאה < 1 שנ'   שאלה: שלום כבוד הרב, ישנה שאלה פרדוקסלית מבחינה לוגית המציקה לי ומאוד מעניינת לטעמי: אם הבורא או האור העליון הוא קבוע ואינו משתנה איך יתכן שצמצם את עצמו או במילים כלליות יותר “ברא” ? זוהי פעולה המצריכה שינוי ואם הוא קבוע איך יתכן שיצר משהו?? המילה ברא על כן היא סתומה מאוד ועקרונית. אשמח […]

שו"ת | אמונה למעלה מהדעת

זמן קריאה 2 דק'   שאלה: לרב גוטליב שלום רב,  הרב מדגיש בשעורים שבאתר “ברכת שלום”, את החשיבות של אמונה למעלה מהדעת, שפירושה אמונה ללא ידיעה, שאף עומדת בניגוד להבנות השכליות של האדם. חשיבות אמונה שכזו ברורה לגמרי, כפי שהרב הסביר את עניין “כי לא יראני האדם וחי”, כמצב בו גילוי המציאות של הבורא בנברא, יגרום לנברא ליפול למצב […]

שו"ת | אמונה מול ידיעה

זמן קריאה < 1 שנ'   שאלה: כבוד הרב שלום,  עליי לקיים תורה ומצוות כי זהו רצונו של הקב”ה וזוהי סיבה היחידה שמחייבת אותי לעשות ולפעול בעולם כי כל סיבה אחרת היא פסולה ונתעבת כיון שמקורה ברצון לקבל לעצמי שהוא שורש הפירוד והרע בעולם.  אם כך, מדוע עליי ללמוד טעמי המצוות בשכל? הרי אם אדע כי מצווה מסוימת עושה לי […]

שו"ת | אמונה

זמן קריאה < 1 שנ'   שאלה: לכבוד הרב ערב טוב! כיצד מגיעים לידי הרגשת מציאות השם באופן מתמיד ? כך שכל מחשבותיי ורצונותיי יהיו נתונים רק לו יתברך. בברכה…… תשובה: ע”י מציאת חן בעיני הבורא. וההשתדלות להגיע לזה היא לתקן את עצמו בבחי’ רצון להשפיע, ובבחינת אמונה למעלה מהדעת. אמג. שאלה: כבוד הרב שבוע טוב! בספר “ה’ שמעתי שמעך” […]

מאמר | פרשת בראשית

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת בראשית   לכב’ החברים היקרים שיחיו לנצח. עברנו את החודש הנפלא חודש תשרי. כולו מלא בימים קדושים שקבעה התורה, מלא בתפילות מרוממות, מלא בכינוסים משמחים, והרבה אירועים שבהם היינו ביחד ונקבצנו נשמותינו וגופינו למקום אחד. פעולות אלו אינן רגילות כל השנה, אלא מיוחדות לפתיחת השנה, עמ”נ לקבוע את המהלך ואת האופי […]

שו"ת | על חשיבות המעמד של בת מצווה

זמן קריאה 2 דק'   שאלה: שלום כבוד הרב, 1. מדוע לא נהוג שרב יגיע לבת מצווה? 2. פעמים רבות מסיבות בת המצווה נראות לי ריקות מתוכן (אוכלים והולכים הביתה, ללא דבר תורה או הסבר). מהי המשמעות של גיל המצוות עבור בת? תודה רבה, ושבת שלום   תשובה: לגב’ ………….. שלום וברכה. המשמעות של גיל המצוות עבור בת הוא […]

מאמר | חכמת הקבלה | מטרות ויעדים

מאמר קבלה

זמן קריאה 7 דק' חכמת הקבלה | מטרות ויעדים בורא העולם ברא את הבריאה כולה בכדי להטיב לנבראיו, דהיינו בכדי שיהיה גילוי אלוקותו בין כל בני אדם. על כן ברא באדם טבע המכונה בשם רצון לקבל הנאה ותענוג, ומכונה גם אהבה עצמית, בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג המושפעים מהבורא. מחמת זאת אדם בריא מודרך ומנווט ע”י הטבע הבסיסי […]

מאמר | פורים | עם מפוזר ומפורד

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 2 דק' חג הפורים | מעייני המגילה   מפוזרים ומפורדים מובא בספר “שמעתי” שהמן אמר: היות והם מפוזרים ומפורדים, כל אחד עושה רק בשביל עצמו ואין לו בכלל עסק עם השני, ז”א, שאין ביניהם אהבת חברים, לכן עכשיו נוכל להשמיד אותם. רואים מהדברים האלו שהמפלה של האדם (מדובר בגוף אחד) מתחילה ברגע שהוא מתחיל לחשוב על השלמות […]

מאמר | פורים | לעשות כרצון איש ואיש

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 3 דק' ביאורים על מגילת אסתר “וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת אֵין אֹנֵס כִּי כֵן יִסַּד הַמֶּלֶךְ עַל כָּל רַב בֵּיתוֹ לַעֲשׂוֹת כִּרְצוֹן אִישׁ וָאִישׁ” (מגילת אסתר א’ ח’)   אמרו חז”ל: “איש ואיש זה המן ומרדכי”. כי בעניין השתייה היו להמן ולמרדכי שתי שיטות. המן סבר: שהשתייה צריכה להיות מרובה מהאכילה. מרדכי סבר: שהאכילה צריכה להיות מרובה מהשתיה. בענין […]

שו"ת | לימוד קבלה לנשים

זמן קריאה 2 דק'   א) נשאלתי מה דעתי בענין לימוד חכמת הקבלה לנשים: תשובה: בזמנו נשים כלל לא היו לומדות תורה, אלא היו נבערות מדעת, ומקומן במטבח, בקושי יודעות את הא’ ב’ ומעט חשבון. בתקופת ההשכלה הקימו המשכילים בתי ספר לבנים ובנות, ומשכו את הבנים והבנות אליהם. המסר שלהם היה: הפסיקו לשבת בחשכת העולם החרדי, בואו ללמוד בבתי […]

מאמר | לכתך אחרי במדבר

מאמר קבלה

זמן קריאה 5 דק'   המדבר – במשמעות הפשוטה שלו הוא – שהאדם מחפש להתחבר עם הבורא. דאין לאדם שום חשיבות להתחבר עם משהו בחיים, אלא עם הבורא. והאדם מטבעו מחפש לדעת עם מי יש לו שיח. אומרים לו שלבורא אין גוף, ולא ניתן לראות אותו, למרות שהוא מלא עולם. יש שני כלים שנתן הקב”ה לאדם שבעזרתם ניתן להרגיש […]

מאמר | פורים | משנכנס אדר מרבים בשמחה

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 6 דק' משנכנס אדר מרבים בשמחה     עניין “מרבים” רמוז בפרשת  שקלים : “כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם” כדי שלא יהיה בהם נגף תפקוד אותם . “זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש  – העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט”. הסביר הרבי זצ”ל: “כי תישא את ראש” – בבחינת שנהיה לראש ולא לזנב. זנב נבחן […]

מאמר | פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 2

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 3 דק' משנכנס אדר מרבין בשמחה | 2 הנה כאשר החבר מאוד פוגע בי, והאש של הכעס בוערת בי, ואני רוצה מאוד לפגוע בו, אז אני צריך לקבל על עצמי עול מלכות שמיים בבחינת – “איזוהי אישה כשרה? העושה רצון בעלה” (הגהות מימוני פט”ו בשם תנא דבי אליהו). ובקיצור אפשר לומר: כשבאים זמנים קשים לאדם, זהו […]

מאמר | פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 3

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 3 דק' משנכנס אדר מרבין בשמחה | 3 כתוב בגמרא (תענית כט.) “משנכנס אדר מרבים בשמחה”. ולהבין ענין של אדר, ביאר רבינו בעל “הסולם”, דהוא מלשון הכתוב (בראשית כה כה): ‘אדרת שער’. דהנה שער הוא מלשון סערות, דכאשר האדם סוער הוא משום שיש לו חסרונות, וכל כאב שיש לאדם מכונה ‘סערה’. ואנו מדברים מכאב מתוך כך, שהאדם […]

מאמר | פורים | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 4

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 5 דק' משנכנס אדר מרבין בשמחה | 4 חז”ל אמרו: משנכנס אדר מרבין בשמחה, ברחוב חושבים: למה מרבים בשמחה? עוד מעט אוכלים אזני המן, מגילת אסתר, תחפושות… אבל הפירוש הוא הפוך ממה שחושבים ברחוב, שמעתי ממורי ורבי הברכת שלום זצ”ל, שהיה מפרש אדר מלשון אדרת שער. פירוש: המחשבות הזרות שנמצאות אצל האדם נקראות שערות, מלשון סערה, כי […]

מאמר | פורים | משתה אחשורוש

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 3 דק' משתה אחשורוש   (א) וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הַמֹּלֵךְ מֵהֹדּוּ וְעַד כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה: (ב) בַּיָּמִים הָהֵם כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ אֲשֶׁר בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה: (ג) בִּשְׁנַת שָׁלוֹשׁ לְמָלְכוֹ עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל שָׂרָיו וַעֲבָדָיו חֵיל פָּרַס וּמָדַי הַפַּרְתְּמִים וְשָׂרֵי הַמְּדִינוֹת לְפָנָיו: (ד) בְּהַרְאֹתוֹ אֶת עשֶׁר כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ וְאֶת יְקָר תִּפְאֶרֶת גְּדוֹלָּתוֹ […]

מאמר | ענייני פורים

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 26 דק' ביאורים בענייני חג הפורים כתוב “ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם” בספרים של ברסלב כתוב – יש עניין שנתהפך הכל לטובה. פירוש: האדם צריך מתחילה ללכת ולהגיע למצב שהוא רואה יותר ויותר את שפלותו, ורואה איך האויבים שבתוכו הולכים ומתגברים ולא משאירים שום חלקה טובה של קדושה. בתחילה האדם צריך להתקדם לאמת ולראות […]

מאמר | פורים בדרך בעל הסולם

מאמרי קבלה וחסידות על חג הפורים ומגילת אסתר

זמן קריאה 4 דק' ענייני פורים על פי בעל הסולם | הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל חז”ל אמרו במסכת מגילה- “מחייב איניש לבסומיה בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי”, יש לפרש זאת על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה, המן נקרא זמן הירידות של האדם, שמרגיש את עצמו ארור, מרגיש שהוא מקולל. מרדכי זה זמן העליות […]

שו"ת | פרסום חכמת הקבלה

זמן קריאה < 1 שנ'   שאלה: כבוד הרב: האם היו מקובלים בעבר שרצו לפרסם את הקבלה לההמון עם? תודה מראש ….. תשובה: ל… היקר שלום וברכה בכל הדורות הקבלה היתה נחלתם של יחידים, אשר שמורה כבבת עינם, ולא רצו להוציאה להמון, כי סברו שההמון לא מוכנים לדבר זה. אבל כבר הרח”ו התחיל לדבר על החולשה שיש בלימוד הנגלה לבד, […]

מאמר | פרשת לך לך

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' פרשת השבוע | פרשת לך לך   הפסוק אומר- “לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך”.   הנה מקשים על זה, שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום מקודם האדם יוצא מבית אביו, ואח”כ ממולדתו, ואח”כ מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש, ש”ארצך” הוא מלשון רצון, כמו […]

מאמר | פרשת פנחס

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 7 דק' פרשת השבוע | פרשת פנחס | תמוז תשע“ח   “וידבר ה’ אל משה לאמר צרור את המדינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחותם המוּכה ביום המגפה על דבר פעור” (במדבר כ”ה, ט”ז-י”ח)   הקב”ה נותן כאן למשה רבנו מצוות עשה, להיות […]

מאמר | פרשת צו | תשע”ו

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת צו   “והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה” (ויקרא ו, ה) האדם צריך להיות בבחינת מזבח – לזבוח את היקר לו – להקריב אותו קורבן לה’. מדוע ה’ יתברך צריך מאיתנו דבר כזה? אם יש לאדם דברים יקרים, אז למה הוא צריך לוותר עליהם, להיפרד מהם – מדוע הקב”ה […]

מאמר | פרשת תצווה | תשע“ד

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 10 דק' פרשת השבוע | פרשת תצוה | אדר א’ תשע“ד   רבנו בעה”ס מסביר שהקב”ה ברא את הבריאה הזאת מתוך מטרה מסויימת – להביא את כל הנבראים כולם לפיסגה נפלאה של דביקות וחיבור עם הבורא. אבל בכדי שהדביקות הזאת והחבור הזה יהיו ממשיים, צריך האדם להכין את עצמו מקודם. ועיקר ההכנה היא יציאת האדם מן […]

מאמר | פרשת כי תשא | תשע"ד

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 12 דק' פרשת השבוע | פרשת כי תשא | אדר א’ תשע“ד “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם“ (פרשת כי תשא, שמות ל’ י”א-י”ב).   ההסבר הפשוט לפסוק הוא – שכאשר רוצים לדעת את סכום מניינם של […]

מאמר | פרשת תצווה | תשע”ו

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' פרשת השבוע | פרשת תצוה | אדר א’ תשע”ו “ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו-לי.  אהרון–נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר, בני אהרון.ועשית בגדי-קודש, לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת.ואתה, תדבר אל כל חכמי-לב, אשר מילאתיו, רוח חכמה; ועשו את-בגדי אהרון, לקדשו לכהנו-לי” (פרשת תצוה, שמות כ”ח, א’-ד’).   כמובן שלא מדובר […]

מאמר | פרשת פקודי | תשע“ד

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 9 דק' פרשת השבוע | פרשת פקודי | אדר א’ תשע“ד   העניין החשוב והמהותי ביותר בחיים שלנו הוא להבין שהקב”ה נקרא הטוב והמטיב. לא כמו אדם, שכאשר עושה פעולות של גמילות חסדים, פעמים רבות יש לו כוונות לתועלת עצמו, שרוצה לקבל עבור הטובות שעושה לשני משהו. אצל הקב”ה זה לא קיים. מדוע? מה יש להקב”ה […]

מאמר | פרשת ויקרא | תשע“ד

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת ויקרא | אדר ב’ תשע“ד   “ויקרא אל משה, וידבר ה’ אליו מאוהל מועד לאמר” (ויקרא, א’, א’). האות א’ של המילה “ויקרא” היא א’ קטנה. אומר רש”י במקום: “לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה – לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר וקרא זה אל זה, […]

מאמר | פרשת צו | תשע“ד

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת צו | אדר ב’ תשע“ד “ולבש הכהן מִדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו. והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושׂמו אצל המזבח” (ויקרא, ו’, ג’).   בפסוק זה כתובים לכאורה שני רעיונות. הרעיון הראשון – “ולבש הכהן מִדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו“. מבחינה פנימית, האדם […]

מאמר | פרשת שמיני | תשע“ד

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת שמיני | אדר ב’ תשע“ד “ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו לזקני ישראל. ויאמר אל אהרון: קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה, תמימים, והקרב לפני ה’. ואל בני ישראל תדבר לאמר: קחו שעיר עיזים לחטאת, ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ואיל לשלמים, לזבוח לפני ה’, […]

מאמר | חודש ניסן | חודש הגאולה

מאמרי אשלג על חודש ניסן

זמן קריאה 12 דק' ענייני חודש ניסן | בנושא הגאולה   אמר רבנו בעל הסולם: ניסן מלשון ניסים שלנו. אנו מקדשים את החודש שבו נעשו ניסים לישראל, ואנו מצפים ומייחלים שהקב”ה יעשה ניסים לנו כפי שעשה לאבותינו. השאלה היא לאיזה ניסים אנו מצפים? לאיזה ניסים אנו צריכים לצפות? התפיסה הפשטנית הכללית היא שאנו צריכים לכל מיני ניסים חיצוניים. […]

מאמר | פרשת תזריע | תשע”ו

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 8 דק' פרשת השבוע | פרשת תזריע | אדר ב’ תשע”ו “וידבר ה’ אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נידת דותה תטמא” (ויקרא, י”ב, א’-ב’). בפשטות, הפסוק מדבר על אשה שיולדת זכר ונעשית טמאה שבעת ימים. “וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ושלשים יום ושלשת ימים […]

מאמר | פרשת תרומה | תשע”ה

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 7 דק' פרשת השבוע | פרשת תרומה | אדר תשע”ה “וידבר ה’ אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי“. (פרשת תרומה, שמות כ”ה א’-ב’).   על פי הפשט, הקב”ה אומר למשה רבנו שידבר אל בני ישראל ויקחו תרומה. כפי שמקובל היום לעשות התרמה לטובת […]

מאמר | פרשת תצווה | תשע"ה

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 7 דק' פרשת השבוע | פרשת תצוה | אדר תשע”ה “ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן” (פרשת תצוה, שמות כ”ח א’).   מבחינה פנימית, מבחינת הספירות – אהרן הוא השורש, בחינת הכתר. נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר, הם ארבע תולדות שנולדו מאהרן […]

מאמר | פרשת כי תשא | תשע"ה | א

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 10 דק' פרשת שבוע | פרשת כי תשא | אדר תשע”ה “וידבר ה’ אל משה לאמר: כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם” (כי תישא, שמות, ל’, י”א-י”ב).   “וידבר ה’ אל משה לאמר” – יש לדעת, שהדיבור של האלוקים לאדם הוא לא […]

מאמר | פרשת ויקהל | תשע"ה

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 8 דק' פרשת השבוע | פרשת ויקהל | אדר תשע”ה “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם: אלה הדברים אשר ציוה ה’ לעשות אותם: ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה’, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” (פרשת ויקהל, שמות, ל”ה, א’ – […]

מאמר | פרשת ויקרא | תשע"ה

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 8 דק' פרשת השבוע | פרשת ויקרא | אדר תשע”ה “וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה: וַיְדַבֵּר ה’ אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה’, מִן-הַבְּהֵמָה, מִן הַבָּקָר וּמִן-הַצֹּאן, תַּקְרִיבוּ אֶת-קָרְבַּנְכֶם”.   מלמדת לנו כאן התורה את ההבדל בין אדם לבהמה: כאן כתוב “אדם כי יקריב מכם קרבן, לה’, מן הבהמה תקריבו את […]

שו"ת | אהבת הזולת

זמן קריאה < 1 שנ'   שאלה: כבוד הרב שלום. נתקלתי באחד המקומות שאמר הרב”ש שיש לעבוד בהשפעה אך ורק בתוך ה”קבוצה”.  היות ואני גר בחו”ל ולומד לבד, מדוע אי אפשר לעבוד בהשפעה בהחבא מול אנשים בקהילה (אין קבוצה, אלא קהילה שאני פוגש בשבתות או במסגרת העבודה במפעל בו אני עובד) ואפילו מול גוי? הרי אין הם צריכים לדעת שאני […]

מאמר | חנוכה | אז בימי חשמונאים

זמן קריאה 8 דק' חנוכה | אזי בימי חשמנים    “אזי בימי חשמנים” – כל אחד ואחד צריך לחוות דברים אלו על בשרו. זה לא צריך להשאר בגדר של הסטוריה בלבד. הסטוריה לא מעניינת אותנו. מה שמעניין אותנו זה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיע למצב של תיקון עצמי, באופן שיהיה ראוי ומוכשר לקבל אור פני מלך חיים. תאטרון מורכב […]

שו"ת | פעולות הגוף הגשמי והשינוי הנפשי?

זמן קריאה 2 דק'   שאלה: כבוד הרב גוטליב שלום . עוברים עליי ימים של תהיות ובלבול ורציתי לשאול אותך: האם פעולות עם הגוף הגשמי אכן עושות שינוי בנפש (רבי נחמן מדבר על “למחוא כפיים”, האם הוא מדבר על מחיאת כפיים גשמית כדי לבצע חיבור פיזי במגעלים העצבים של אונות המוח על מנת שיהיה חיבור שיתן “מקום” לאור לשכון) או […]

מאמר | פרשת אמור | א

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 12 דק' פרשת השבוע | פרשת אמור | אייר תשע“ד “ויאמר ה’ אל משה: אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אלהם: לנפש לא יטמא בעמיו” (ויקרא כא א).   אסור לכהנים להיטמא למת, חוץ מאל הקרובים אליהם. האמת היא שהפרשה הזאת מדברת ממש על ענין אחד בלבד, כאשר התורה מגישה לנו את אותו הענין בכמה וכמה לבושים […]

מאמר | פרשת בהר | א

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 14 דק' פרשת בהר | א | אייר תשע“ד פרשת השבוע, פרשת “בהר”, פותחת בעניין השמיטה. וכך אומרת לנו התורה: “וידבר ה’ אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם: כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לה’, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, […]

מאמר | פרשת בחוקותי | א

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 10 דק' פרשת השבוע | פרשת  בחוקותי | אייר תשע“ד “אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם” (ויקרא כו ג) זוהי נקודת המפתח של איש ישראל, האם הוא הולך בדרכי השי”ת או שאינו הולך בדרכי השי”ת. זוהי הנקודה המכריעה הן בחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, והן בחיי כלל ישראל.   הסביר רבינו בעל הסולם: חוק הוא בלי טעם, ומצוה […]

מאמר | פרשת אחרי מות

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 10 דק' פרשת השבוע | פרשת אחרי מות | אייר תשע”ה “וידבר ה’ אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה’ וימותו“ (פרשת אחרי מות, ויקרא ט”ז, א’).   ידוע עניין מיתת שני בני אהרן, וכאן הפסוק מציין את הסיבה:  “בקרבתם לפני ה’ וימותו”. כלומר – הם התקרבו יותר מדי. מהו העניין של התקרבות? […]

מאמר | פרשת אמור | ב

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת אמור | ב | אייר תשע”ה “וידבר ה’ אל משה לאמר: דבר אל אהרן, לאמר: איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם לאלקיו” ( פרשת אמור, ויקרא כא טז-יז), כהן שיש בו מום אינו יכול להקריב קורבנות. “כי כל איש אשר בו מום לא יקרב” (ויקרא כא יח) התורה […]

מאמר | בפרשת בהר | ב

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 6 דק' פרשת השבוע | פרשת בהר | ב | אייר תשע”ה “וידבר ה‘ אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבּת לה’. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון תהיה לארץ שבת לה’. שדך לא תזרע, כרמך […]

מאמר | פרשת ויקרא | תשע”ו

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 7 דק' פרשת השבוע | פרשת ויקרא | אדר ב’ תשע”ו “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לה’, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן הקריבו את קורבנכם” (ויקרא א, ב)     אדם צריך להקריב קורבן לה’ – דווקא אדם יכול להקריב קורבן לה’ ולא מי שאינו בגדר אדם. כפי שאומר ר’ […]

מאמר | פרשת בחוקותי | ב

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 8 דק' פרשת השבוע | פרשת בחוקותי | אייר תשע”ה “אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם” (פרשת בחוקותי, ויקרא כו ג).   אם תלכו לפי החוקים והמצוות שאני נותן לכם, אז יהיה לכם רק טוב. כי הנה הבריאה הזאת דומה למין מפעל ענקי שיש בו מחלקות גדולות ושונות, מדורים שונים, יש פועלים מכל הסוגים ומכל […]

שו"ת | המלחמה במציאות השלילית

זמן קריאה 4 דק' איך להלחם במציאות השלילית הסובבת  תשובה לשאלתך בענין בית הספר בעימנואל, איך צריכה להיות ההתיחסות לכל הנושא המזעזע הזה?אינני בקי בפרטי המקרה כלל לאשורם, אולם שמעתי כך: היהדות החרדית טוענת שכלל אין שם אפליה, אלא החלטה ענינית, שלא רוצים לצרף לבית הספר בנות ממשפחות שלא עומדות בתקנון של בית הספר, ובאם בנות אשכנזיות לא עומדות […]

מאמר | תשעה באב | מגילת איכה

שיעורים ומאמרים על תשעה באב וי"ז בתמוז | חורבן בית המקדש | צום

זמן קריאה 3 דק' מגילת איכה | בענייני ימי בין המצרים ותשעה באב “איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, היתה כאלמנה רבתי בגויים, שרתי במדינות היתה למס”   איך אפשר ללמוד את הפסוק הראשון במגילת איכה ע”פ דרך עבודת ה’ של פנימיות התורה? מי שלומד חיצוניות בלבד מפרש: “איכה ישבה בדד העיר רבתי עם”, מדוע העיר יושבת בדד? […]

שו"ת | האין סוף | תשס"ט

זמן קריאה 2 דק'   שאלה: כבוד הרב שלום, האם הבנתי נכון – התודעה הקוסמית אוגרת את כל המידע שמצטבר מכל המוחות בכל ההסטוריה האנושית. הידע הזה זמין לכל אדם כל הזמן והמסוגלות שלו להתחבר לידע תלויה בקולטנים שלו (המוח). המוח הוא אנטנה שמחוברת לאינסוף דרך התת-מודע. הידע שאדם צובר אינה נאסף או משתמר במוח האדם אלא מתווסף למערכת […]

מאמר | פרשת תזריע

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' פרשת השבוע | פרשת תזריע אישה כי תזריע וילדה זכר   “דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא” – פירושו של הרבי זצ”ל: מה זו “זריעה”? אדם לוקח גרעין, קובר אותו באדמה, שם הוא מתרקב, ויוצא מזה אחר כך אילן. נמצא, בכדי שתצא צמיחה […]

מאמר | פרשת תזריע | תשס"ט

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 7 דק' פרשת השבוע | פרשת תזריע | ניסן תשס"ט “דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא“   פירושו של הרבי זצ”ל: מה זו “זריעה”? אדם לוקח גרעין, קובר אותו באדמה, שם הוא מתרקב, ויוצא מזה אחר כך אילן. נמצא, בכדי שתצא צמיחה של אילן חדש, […]

מאמר | ט”ו בשבט

מאמר קבלה וחסידות | ט"ו בשבט

זמן קריאה 4 דק' ט"ו בשבט | אל אחר אסתריס, ולא עביד פירי   הנה ענין הפירות שאנו אוכלים בט”ו בשבט, הוא לרמז על כך – שזהו ההבדל בין קדושה לטומאה. דכל אדם צריך למצוא את ההבדל הזה, קודם כל כלפי עצמו, דלכל אדם יש מצבים של קדושה ומצבים של טומאה. וצריך לדעת את ההבדל ביניהם, בכדי להתרחק […]

מאמר | פרשת לך לך

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת לך לך | אל הארץ אשר אראך ויאמר ה’ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך” (בראשית י”ב א’)   הקב”ה אומר לאברהם לנטוש את ארץ מולדתו, את בית אביו, וללכת לארץ הקודש, ארץ ישראל. נביט בשורשים הרוחניים של עניין הארץ. יש לנו באופן כללי […]

מאמר | פרשת תולדות

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת תולדות| אברהם הוליד את יצחק   “ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק”. והקשו המפרשים: דהיה צריך לפרט בתחילה שתולדות יצחק הם יעקב ועשּׂו, ולמה האריך בפרטים הצדדיים קודם ללידתם. עוד הקשו על כפילות הלשון ‘יצחק בן אברהם’ ‘אברהם הוליד את יצחק’. וברש”י שם כתב: ‘ואלה תולדות יצחק, […]

מאמר | פרשת פקודי | תש"ע

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 5 דק' פרשת השבוע | פרשת פקודי | אדר תש"ע  “אלה פקודי המשכן, משכן העדות” (שמות ל”ח כ”א). אמרו חז”ל: כתוב משכן פעמיים היות שנתמשכן ב’ פעמים. ומהי העדות? עדות היא שיש עניין של השראת שכינתו בישראל.עניין שהמשכן התמשכן שתי פעמים הוא כמו שאנו לומדים, שהיה משכן ראשון בבחינת מוחין דחיה, ומשכן שני בבחינת מוחין דנשמה. […]

מאמר | פרשת פקודי

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת פקודי | אלה פקודי המשכן   “אלה פקודי המשכן” – הזוהר הקדוש מחלק שתי מדרגות: תרי”ג עיטין ותרי”ג פקודין. תרי”ג עיטין – תרי”ג עצות מטרם שאדם נכנס להיכל המלך, כי בכל מצווה ומצווה יש אור שמאיר לתרי”ג אברים של הנשמה של האדם. כל אור הוא כנגד אותו איבר רוחני, ובגדר עצה לגבי […]

מאמר | אלול | חודש התשובה והרחמים

זמן קריאה 3 דק' בעניין חודש אלול | תשובה ורחמי ה'   המושגים תשובה ורחמים טעונים ליבון. האדם הממוצע סבור שאם יחזור בתשובה, אזי הקב”ה ירחם עליו ויחיהו ויגרום להצלחת כל דרכיו, וזהו ענין “חודש התשובה והרחמים”. והגם שבוודאי הקב”ה מרחם ושמח באלו החוזרים בתשובה, מ”מ בד”כ מושגי היהדות יותר באים להגדיר את עבודתנו שלנו, כי אנו צריכים לדאוג לתיקונינו, ולא […]

שו"ת | ברכת אלוקי נשמה שנתת בי

זמן קריאה 2 דק'   שאלה: כבוד הרב שלום  קודם כל מה שלומך?  חרגתי מנסיוני לא לכתוב לך כיון שאני נתקל בשאלות ולא מצליח להבין לבד אז במחילה ממך אנא האר את עיני. אם האדם הוא נשמה חלק אלוק ממעל, אז מדוע אנו אומרים בשחרית: “אלוקיי נשמה שנתת בי” כאילו אנחנו גוף ולא נשמה? הרי הגוף הוא לא האדם […]

מאמר | פרשת בחוקותי

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת בחוקותי אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם   התורה מונה כאן את כל הרווחים אותם נרוויח, באם נלך בדרך התורה, ובחלק הזה התורה מאריכה הרבה מאוד. ואחר כך באים ההפסדים, באם לא נלך בדרך התורה. אך קודם צריך להבין את התנאי: “אם בחוקותי תלכו” יהיה כך וכך… ואם […]

מאמר | פרשת שמות

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת שמות אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה   בפרשה מסופר על גזירה קשה שנגזרה על עם ישראל בהיותם במצרים: “ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, ויאמר: בילדכן את העבריות, וראיתן על האבניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה”. […]

מאמר | פרשת תולדות

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת תולדות אם כן למה זה אנכי?   “ויעתר יצחק לה’ לנוכח אישתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה’. ותהר רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר: אם כן למה זה אנכי? ותלך לדרוש את ה’. ויאמר ה’ לה: שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר” (בראשית […]

מאמר | פרשת משפטים

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 3 דק' פרשת השבוע | פרשת משפטים אם כסף תלוה את עמי את העני   “אם כסף תלוה את עמי את העני עימך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך” (פרשת משפטים, שמות כ”ב כ”ד) – כסף מלשון כיסופין. כלומר: הנקודה העיקרית שאדם צריך להשתלם, היא נקודת הכיסופים לה’. את האור נותן הקב”ה. אנו לא […]

מאמר | תהלים

מאמר על פרשת השבוע

זמן קריאה 4 דק' תנ"ך | ספר תהילים “אם תחנה עלי מחנה לא ירא לבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח” (מתוך המזמור “לדוד ה’ אורי וישעי”).   הזוהר הקדוש אומר אשר המושג זאת מרמז על בחינת אמונה, כלומר האדם צריך לבטוח בהכלי של האמונה. גם אם חונה מחנה על האדם, מחנה מלשון חניה, כלומר שקונים אצל […]

מאמר | אזי בימי חשמנים | מאמר לחנוכה

זמן קריאה 8 דק' ימי החנוכה | החשמונאים   "אזי בימי חשמנים" – כל אחד ואחד צריך לחוות דברים אלו על בשרו. זה לא צריך להישאר בגדר של היסטוריה בלבד. היסטוריה לא מעניינת אותנו. מה שמעניין אותנו זה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיע למצב של תיקון עצמי, באופן שיהיה ראוי ומוכשר לקבל אור פני מלך חיים. תאטרון […]