זכר למחצית השקל | ללימוד תורת הקבלה

"כל מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה,

ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני ביתו ח"ו היא מתבטלת. ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה…

והמתמיד בה מידי שנה יראה זרע ויאריך ימים".

המקובל רבי חיים פלאג'י

👍🏻מלאו בקוביה את מספר הנפשות,

🎤אמרו בפה "זכר למחצית השקל'

🥳וקדימה למצווה…

26.00

המלאי אזל

תיאור

זכר למחצית השקל לפעילות עמותת סולם יהודה, ללימוד תורת הקבלה

לפי פסיקת הרבנים הראשיים השנה (תשפ"ג | 2023) תורמים סכום של 26 ש"ח לאדם

 

💰 הלכות זכר למחצית השקל:

למי נותנים 'מעות מחצית השקל'?

מעות מחצית השקל נותנים למוסדות של תורה! 

ולא לעניים או בית כנסת שרק מתפללים בו.

 

זכר למחצית השקל

המעות של מחצית השקל, שציותה התורה לתת, היו לצורך קניית קרבנות התמיד שהקריבו בבית המקדש בכל יום. ואמנם גם היום, שבעוונות הרבים חרב בית המקדש, נוהגים לתת סכום זה, אך נזהרים לומר שהוא 'זכר' למחצית השקל, ולא מחצית השקל ממש. וגם הנשים יתנו 'זכר למחצית השקל', כשם שנתנו בזמן שבית המקדש היה קיים. (קא, קה)

זמן הנתינה

מראש חודש אדר [ובשנה מעוברת מראש חודש אדר ב'] מתחיל הזמן של נתינת 'זכר למחצית השקל'. והעיקר שישתדל לתת קודם קריאת המגילה, כמו שדרשו חז"ל (מגילה יג ע"ב): "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים הקב"ה את שקלי ישראל לשקליו". (קא)

 

הסכום

מטבע של 'מחצית השקל' הוא 9 גרם כסף טהור, לפי מחיר הכסף הגולמי מדי שנה בשנה. – השנה שנת תשפ"א זה יוצא 26 שקלים.

 

העשיר לפי עושרו

הרוצה לתת יותר מהסכום הנדרש, רשאי לתת כמתנת ידו כדי להרבות תורה, צדקה וחסד, ותבוא עליו ברכה. ומאידך, מי שמצבו הכלכלי קשה, די שיתן מטבע של חצי שקל [50 אגורות] המצוי כיום. (קד)

מעשר כספים

אין לתת מעות של 'זכר מחצית השקל' ממעשר כספים או מהחומש שרגיל לתת. אולם אם כשהתחיל לתת את המעשר או החומש, אמר שנוהג כן 'בלי נדר', ועתה מצבו הכלכלי קצת קשה, רשאי לתת ממעות אלו. (קד)

*מתוך אתר קו ההלכה הספרדי

גולשים מספרים

כמה מילים טובות שרשמו עלינו לאורך הזמן…

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש