אור הבהיר

מילון מושגים בחכמת הקבלה מאת הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל

הקדמת המו"ל

 

מה נכבד היום הזה בו הננו זוכים בחסדי השי"ת לראות בהגלות נגלות אור יקרות,

ספרו המופלא של המקובל האלוקי רבינו הגדול רבי יהודה הלוי אשלג זי"ע,

שזכה לפתוח את שערי חכמת הנסתר לפני כל בית ישראל, בביאוריו המאירים עיינים על הזוהר וכתבי האר"י ז"ל,

בספריו הק' פירוש הסולם על הזוה"ק, פנים מאירות ומסבירות על עץ חיים, תלמוד עשר הספירות ובית שער הכוונות.

 

וכעת השבח לו ית', שזכינו להוציא לאור – ל"ה שנים לאחר הסתלקותו לגנזי מרומים –

לראשונה מכתב יד קדשו את הספר שלפנינו, שסידרו וחיברו לפי ערכים,

בו הוא מאיר עינינו בדברים עמוקים בסוד כבשנו של עולם, בהבהרת מושגים באמונה ובטחון,

חכמה ודעת, ביסודות היהדות, במוסר ומחשבת ישראל, ובפיענוח כללי חכמת הקבלה ורזי נסתרות.

 

פריו הגדולים תלמוד עשר הספירות, לא הוכן כפי הנראה בשלימות להדפיסו ולפרסמו,

ויש בו סמנים ורמזים שרשם רק לעצמו, וגם לפי כמה ר"ת שלא הצלחנו לפענחם,

ולפיכך ייתכן שחלק מדבריו הק' לא יובנו, אך למרות זאת הוחלט לא למנוע טוב מן

צבור הלומדים המשתוקקים ליהנות מאורו הגנוז ולפרסמו כצורתו,

 

וזאת בגלל האוצרות המרובים והקסומים שיש בו, ובפרט שברובו הגדול הוא ניתן להבנה,

מה-גם שמצויים יסודות והבהרות שיהיו לתועלת עצומה לכל באי שערי חכמה ופנימיות התורה,

וזאת מלבד הפנינים היקרות שהעניק לנו, אשר יעשירו את מהלך מחשבתם של מבקשי האמת.

 

לבנו סמוך ובטוח כי בפרסום יצירה זו, גורמים אנו נייחא לנשמתו הטהורה,

על אף שיש בה דברים סתומים וחתומים, שהרי ראה את שליחותו ותעודתו בעולם,

בהפצת חכמת האמת, וכל מעיניו היו נתונים לסייע ולהקל ככל האפשר בידי המתעסקים בה,

באמצעות חשיפת תעלומותיה וגילוי גנזיה, ובעזהי"ת תושג מטרה זו למעיינים בספר שלפנינו.

 

קראנו לספר בשם אור הבהיר, כי כשמו כן הוא אור הבהיר בשחקים,

בגילוי אורות מופלאים שהיו עד עתה טמירים וגנוזים.

 

(ועי' תיקוני זוהר בהקדמה דף א. זהר בהיר בשחקים, ובפירוש "מעלות הסולם" אות ה":

ולכן נקרא חכמה זהר בהיר בשחקים, אשר החכמה מאירה ומתגלה במלכות, ע"י נצח הוד שנקראים שחקים.)

 

הננו תקוה ותפלה כי פרסומו של הספר הוא שלב נוסף ומתקדם בהתגלות פנימיות החכמה,

כהכנה וקירוב ביאת משיח צדקנו, בהתאם לדברי קדשו של רבינו המחבר זי"ע (הקדמה לספר הזהר אות ס"א)

 

"באופן שמדורינו זה ואילך, יתחילו להתגלות דברי הזהר בכל פעם

יותר ויותר עד שיתגלה כל השיעור השלם שבחפץ השם ית'"

 

ובפרט כאשר אנו עדים ב"ה להתרחבות מעגל הלומדים וההוגים בספריו הק',

דבר המבשר את זמן קיומה של ההבטחה כי בהאי חיבורא וכו' יפקון מן גלותא ברחמי אכי"ר.

59.00

המלאי אזל

  • שליח מהיר לפתח הבית + מעקב מיקום המשלוח בכל רגע!
  • ללא חשש dss/pci רכישה מאובטחת בתקן!
  • אריזה מוגנת + אחריות לשלמות המוצר!
  • התקבולים משמשים לתמיכה בפעילות העמותה!
  • שירות אדיב ומענה מהיר במגוון ערוצים!

תיאור

357 עמודים | הספר מסודר בסדר האלפבית והיינו כלי לימוד ואוצר נוסף ממחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש 

מידע נוסף

משקל 0.776 ק"ג
מידות 17.5 × 24.5 סנטימטרים

גולשים מספרים

כמה מילים טובות שרשמו עלינו לאורך הזמן…

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש