לרפואה שלמה ברמ”ח אברייה ושס”ה גידייה לגברת חיה בת אסתר וליצחק בן שרה הי”ו

לוח הקדשות של מרכז ‘סולם יהודה’ ללימוד והפצת חכמת הקבלה בדרך רבותינו לבית אשלג

ניתן להקדיש את השיעורים באתר המרכז לעילוי נשמת, הצלחה, זיווג הגון, זרע של קיימא ועוד…

Print Friendly, PDF & Email