לעילוי נשמת רחל פשה בת שינה ז”ל ומרגלית גוי’ה בת אסתר חוסני ז”ל

הקדשות שיעורי הרב שקד אליהו פנחס ממרכז ‘סולם יהודה’ להפצת ולימוד חכמת הקבלה בדרך ‘בעל הסולם’