לזק”ש, שלום בית, נ”ר מיוצאי חלציה, פרנסה בנקל והצלחה בכל לעינבל מיכל בת חנה הי”ו

לוח ההקדשות של מרכז ‘סולם יהודה’ מאפשר לכם להקדיש שיעורי תורה וקבלה לפרנסה, זיווג, הצלחה, שלום בית, בריאות ועוד…