להצלחה בגשמיות ורוחניות, בריאות איתנה ונ”ר מכל יוצאי חלציהם לישי בן רחל פשה ואופירה בת מרגלית ג’ויה הי”ו

לוח ההקדשות של ‘סולם יהודה’ המכרז להפצת ולימוד חכמת הקבלה בדרך אשלג

Print Friendly, PDF & Email