להצלחה בגשמיות ורוחניות, בריאות איתנה ונ”ר מכל יוצאי חלציהם לישי בן רחל פשה ואופירה בת מרגלית ג’ויה הי”ו

לוח ההקדשות של ‘סולם יהודה’ המכרז להפצת ולימוד חכמת הקבלה בדרך אשלג