לרפואת התינוקת הלל אביבה בת אודיה וללאוניד בן יורי ובטרה הי”ו ולעילוי נשמת אורה בת חוה ז”ל