לרפואת הגב’ מרים אופנהיימר בת רוזה וללאוניד בן יורי ובטרה הי”ו ולעילוי נשמת אורה בת חוה ז”ל

הקדשות מאתר ‘סולם יהודה’ להפצת חכמת הקבלה בדרך ‘בעל הסולם’ ורבני אשלג לדורותם

הרב שקד אליהו פנחס

Print Friendly, PDF & Email