לרפואת הגב’ מרים אופנהיימר בת רוזה וללאוניד בן יורי ובטרה הי”ו ולעילוי נשמת אורה בת חוה ז”ל